13 lượt xem

✅ Công thức quản trị tài chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Educationuk-vietnam.org

Đánh giá bài viết này

Mục lục

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

Ví dụ 1: Hiện tại bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng, một năm sau bạn sẽ nhận được cổ tức là
5.000 đồng, sau đó bạn bán lại kho với giá 110.000 đồng. Xác định tỷ suất sinh lợi thực tế
nền kinh tế khi tỷ lệ lạm phát là 5%.
GIÁ BÁN

Ví dụ 2: Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào một danh mục gồm 3 chứng khoán như sau:
20% trên cổ phiếu A với 15% lợi nhuận; 35% trên cổ phiếu B với 20% lợi nhuận; còn lại trong
trái phiếu chính phủ với lợi tức 12%. Tính tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

II / RỦI RO
1. Các khái niệm

a) Tính tỷ suất sinh lợi của mỗi chứng khoán (16%; 19,3%)
b) Tính phương sai tiêu chuẩn và độ lệch của từng bảo mật (LCD = 3,74%; 4,24%)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hỏi thêm, ví dụ 3:

Nếu dựa trên đặc điểm của nhà đầu tư thì
A> 0 chọn chứng khoán ……………………… .. vì ………… ..
A <0 chọn chứng khoán ……………………… vì …………… ..
A = 0 chọn hành động ………………………… .. vì …………… ..

TÌM HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN TẠI NHÀ

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Cách tính rủi ro của thị trường điện tử
a) Danh mục đầu tư có 2 chứng khoán A và B

Link tải khóa học: https://drive.google.com/drive/folders/1jx64XD_1tvSCG3Vl8n4I56eWnU6DQ4fy?usp=sharing

READ  Bộ Đề thi Ngữ Văn lớp 8 Giữa kì 1 năm 2021 | Educationuk-vietnam.org