13 lượt xem

1. Hoàn thành chuỗi pư Đá vôi -> Vôi sống -> Canxi cacbua -> axetylen -> etylen -> PE | Educationuk-vietnam.org

Bài 1: Hoàn thành chuỗi biến đổi

chỉ với4 cây sồi2 cây sồi2H6 cây sồi2H5Cl

Bài 2: Hoàn thành các bằng tốt nghiệp trung học sau

một. chỉ với4 +…. Co.2 +….

b. …. + BẠN BÈ2 3Hsố 8

c. CŨ4Hsố 8 + Br2 Ah ….

d. CHỈ 24 ….. + ……

DẠNG 2: Nhận biết – Phân tách các chất – TRIỆU CHỨNG

Bài 1: Phân biệt các khí sau bằng phương pháp hoá học: CO2chỉ với4,2H4NGƯỜI ĐÀN BÀ2

Bài 2: Tách các chất.

một. CHỈ được phân chia4 CHỈ ra khỏi hỗn hợp4,2H4.

b. Ly thân2H4 bên ngoài hỗn hợp CO.2,2H4.

Bài 3: Hãy cho biết hiện tượng xảy ra và viết PTHH

một. Đối với khí C2H4 trong dung dịch brom.

b. Đưa thùng trộn khí Cl vào2chỉ với4 theo tỉ lệ thể tích 1: 1 cho nhẹ thì thêm quỳ tím xanh.

DẠNG 3: BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP

Bài 1: Đốt cháy V lít khí metan, thoát ra 1,8 g hơi nước.

một. Nhập PTHH xảy ra.

b. Hãy tính V.

c. thể tích không khí cần dùng, biết O2 chiếm 20% thể tích không khí.

(Biết rằng tất cả các thể tích khí đều đo bằng dtc)

Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí C.4Hmười (dktc) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dd Ba (OH)2 Người ta dùng 0,2 M thì thu được m gam kết tủa.

một. Viết ptpo?

b. Tìm số vd của kết tủa thu được.

DẠNG 4: BÀI TOÁN DƯỢC LỰC HỌC

READ  Chứng minh nhân dân là gì? Thủ tục cấp chứng minh nhân dân mới nhất? | Educationuk-vietnam.org

Bài 1: Cho 2,24 lít khí C3H6 trong 200 ml dung dịch Br2 1.000.000.

một. Chất gì còn lại sau phản ứng? Khối lượng còn lại.

b. Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng.

Bài 2: Djeg 2,24 lít khí C.2H4 trong xilanh chứa 11,2 lít khí oxi.

một. Chất gì còn lại sau phản ứng? Tính thể tích của phần còn lại.

b. Cho hỗn hợp khí sau phản ứng đi vào dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa đã lấy.

DẠNG 5: TÌM TỔ CHỨC THÀNH PHẦN HỮU CƠ.

Loại 1: Cho phần trăm khối lượng hoặc khối lượng.

Bài 1: Thành phần hữu cơ A có thành phần khối lượng gồm các nguyên tố sau: 40% C, 6,7% H, 53,3% O. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ A, cho biết khối lượng mol của A là 60.

Bài 2:Hợp chất hữu cơ X có% khối lượng C = 55,81%,% H = 6,98%, còn lại là oxi.

một. Lập công thức đơn giản nhất cho X

b) Tìm CTPT của X. Vì tỉ khối hơi của X so với nitơ xấp xỉ 3,07.

(CTA: CŨ2H3O, CTPT: C4H6O2)

Dạng 2: Tìm PTPT HCHC dựa vào phản ứng cháy

Bài 1Một phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Đốt cháy hoàn toàn 3 g chất A thu được 5,4 g nước. Xác định công thức phân tử của A. Tỉ khối của khí A so với hiđro là 15.

Bài 2Đốt cháy hết 11,2 lít khí A thì thu được 11,2 lít CO.2 dktc và 9 g H2O. Biết rằng khối lượng mol của A là 30 g. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo A?

READ  Cách tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng cực hay | Educationuk-vietnam.org

Bài 3: Đốt cháy 3 g chất hữu cơ A, tạo ra 8,8 g CO2 và 5,4 g nước.

một. Những nguyên tố nào có trong chất hữu cơ A?

b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức cấu tạo A

c. Chất A có thể làm mất màu dung dịch brom.

d. Viết phương trình A của clo trong điều kiện có ánh sáng