12 lượt xem

20 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi THPT quốc gia | Educationuk-vietnam.org

Học Mãi chia sẻ bộ sưu tập tài liệu Chủ đề tiếng Anh cho kỳ thi Matura Hoàn toàn miễn phí cho sinh viên. Bộ đề cung cấp 20 chuyên đề kiến ​​thức quan trọng và thường được xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp mỗi năm. Điều này chắc chắn phải có, đối với bất kỳ Chi nhánh nào, quảng cáo bất kỳ chương trình nào Chào người đẹp tiếng anh đại học.

20 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

Chủ đề 1: Thời gian trong tiếng Anh

– Thì hiện tại đơn

– Thì hiện tại tiếp diễn

– Trình bày hoàn hảo

– Hiện tại liên tục thời gian thực hiện liên tục

– Thì quá khứ đơn

– Thì quá khứ tiếp diễn

– Thì quá khứ hoàn thành

– Quá khứ liên tục hoàn hảo

– Thì tương lai đơn

– Thì tương lai tiếp diễn

– Thời gian hoàn hảo trong tương lai

– Tương lai liên tục hoàn hảo

Chủ đề 2: Sự hài hòa giữa chủ ngữ và động từ

Chủ đề 3: mầm và số vô hạn

– Học thuyết

– Động từ vô hạn

Chủ đề 4: Câu giả định

– Câu điều kiện

– Đặt câu if only / Wish

Chủ đề 5: Câu bị động

– Sử dụng

– Cấu trúc câu bị động

Chủ đề 6: Câu gián tiếp

– Câu trực tiếp, câu gián tiếp

– Thay đổi câu gián tiếp

READ  Bảng nguyên hàm và các công thức Bảng nguyên hàm cần nhớ | Educationuk-vietnam.org

– Các trường hợp không thay đổi thì

Chủ đề 7: Câu nối

– Thuyết mệnh đề tương đối

– Đại từ tương đối

– Các trạng từ liên kết

– Cách tạo câu tương đối

– Rút gọn câu trạng ngữ

Chủ đề 8: So sánh

– So sánh tôi

– So sánh thêm

– So sánh kém

– So sánh nhất

Chủ đề 9: Trình kết nối

Chủ đề 10: Các bài báo

– Bài viết không xác định

– Định nghĩa bài báo

– Trong trường hợp không sử dụng bài báo

Chủ đề 11: Giới từ

– Khái niệm về giới từ

– Các loại giới từ

Chủ đề 12: Từ và cụm từ chỉ số lượng

– Danh sách các từ, cụm từ mô tả số lượng thường gặp

Chủ đề 13: Động từ

– Các trạng từ và giới từ thông dụng trong cụm động từ

– Động từ đặc biệt

– Các cụm từ bằng lời không thể tách rời

– Cụm từ không có tân ngữ

– Cụm từ có 3 từ

– Các cụm động từ thông dụng trong chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh

Chủ đề 14: Cấu trúc từ

– Cách tạo tên

– Vị trí của tên

– Tính từ được hình thành như thế nào

– Chức vụ của họ

– Cách tạo thành động từ

– Vị trí của động từ

Chủ đề 15: Nghịch đảo

Chủ đề 16: Sự kết hợp của từ

Chủ đề 17: Câu trạng ngữ

– Các cụm từ và cụm từ chỉ ra sự thiếu sót

READ  Further Education là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Further Education | Educationuk-vietnam.org

– Mệnh đề nguyên nhân

– Các câu, cụm từ chỉ mục đích

Chủ đề 18: Ngữ âm

– Nguyên âm đơn và cách phát âm

– Nguyên âm đôi và cách phát âm

– Phụ âm và cách phát âm phụ âm

– Câm miệng

– Căng thẳng

Chủ đề 19: Kỹ năng đọc