3 lượt xem

21 chuyên đề quan trọng bứt phá Tiếng Anh 9+ thi THPT quốc gia | Educationuk-vietnam.org

Hồ sơ số muốn gửi đến các bạn thí sinh và các bậc phụ huynh tham khảo các chuyên đề ôn luyện môn Tiếng Anh cho kì thi THPT quốc gia lớp 9+ sắp tới dưới đây.

Like và theo dõi Fanpage Tuyển sinh Số (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để biết thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia và nhận các thủ thuật tuyển sinh. miễn phí.

21 chủ đề được đề cập trong bài viết này bao gồm:

Mỗi chuyên đề đều có các bài tập tự luyện có đáp án để các em học sinh tham khảo.

Chủ đề 1: Thời gian trong tiếng Anh

2. Chủ đề 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

3. Chủ đề 3: Infinitives and gerunds

4. Chủ đề 4: Câu giả thiết

5. Chủ đề 5: Câu bị động

6. Chuyên đề 6: Câu trực tiếp và câu gián tiếp

7. Chuyên đề 7: Câu nối

8. Chủ đề 8: So sánh

9. Chuyên đề 9: Liên từ và dạng câu

10. Chuyên đề 10: Những bài báo nổi bật và không thời hạn.

READ  Những Câu Nói Hay Của Albert Einstein | Educationuk-vietnam.org

11. Chủ đề 11: Giới từ

12. Chuyên đề 12: Từ (cụm từ) chỉ số lượng

13. Chủ đề 13: Phrasal verbs

14. Chuyên đề 14: Cấu trúc từ

15. Chủ đề 15: Nghịch đảo

16. Chuyên đề 16: Tổ hợp từ

17. Chủ đề 17: Câu trạng ngữ

18. Chuyên đề 18: Quy tắc đánh dấu trọng âm

19. Chuyên đề 19: Phương pháp tạo đoạn văn đọc có nghĩa một cách nhanh chóng và chính xác

20. Chuyên đề 20: Chức năng của giao tiếp

21. Chuyên đề 21: Các quy tắc cơ bản của phát âm

cú chọc

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0u0f tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: