26 lượt xem

3 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Cho Công Nhân Nhà Máy | Educationuk-vietnam.org

Vì nhiều lý do khác nhau như: lương thấp, thưởng không tốt, muốn kinh doanh riêng, cần thời gian học hỏi và trau dồi kiến ​​thức,… mà bạn đang muốn xin nghỉ việc tại công ty hiện tại. Vậy bạn đã biết cách viết đơn xin thôi việc hay chưa? Tuyencongnhan.vn xin chia sẻ 3 mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho công nhân nhà máy cho bạn tham khảo.

mẫu đơn xin thôi việc dành cho người lao động
Nguồn ảnh từ internet

,Dor Đơn xin từ chức 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Tỉnh / Thành phố), Ngày… Tháng… Năm…

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …… ..

Tôi tên là: ………… hiện đang là nhân viên làm việc tại phòng ………….

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc cho phép tôi được nghỉ việc kể từ ngày …… vì ……

Trong thời gian chờ sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và bàn giao công việc cũng như tài sản của công ty cho người quản lý trực tiếp là Ông / Bà.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn

(Ký và điền họ tên của bạn)

► Để lại đơn đăng ký mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Tỉnh / Thành phố), Ngày… Tháng… Năm…

THÔNG BÁO CÔNG VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …….

Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên: ………… .. là công nhân làm việc tại phòng …… ..

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành chính – Nhân sự cho tôi xin nghỉ việc về số liệu. Tại vì……

Tôi đã bàn giao công việc cho Ông / Bà: …… .. là (trưởng) phòng ………….

Nội dung công việc được giao: …………

Tôi xác nhận rằng tôi đã nộp tất cả các tác phẩm có liên quan trước khi từ chức. Mong cấp trên xem xét và cho tôi nghỉ việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn

(Ký và điền họ tên của bạn)

► Để lại đơn đăng ký mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(Tỉnh / Thành phố), Ngày… Tháng… Năm…

ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty …….

Danh dự: Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là: ………… .., nhân viên làm việc tại phòng ………….

Nay tôi làm đơn đề nghị này và trình lên Hội đồng quản trị Công ty và Phòng Hành chính – Nhân sự chấp thuận đơn từ chức của tôi từ số liệu.

Lý do sa thải: ………….

Tôi đã thông báo trước ….. ngày, kể từ ngày nộp đơn xin từ chức

Tôi sẽ tiếp tục bàn giao công việc cho Ông / Bà …………, là (trưởng) phòng….

Tôi rất hạnh phúc với khoảng thời gian tôi đã làm việc trong công ty. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ để hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét giải quyết đơn xin nghỉ việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người nộp đơn

(Ký và điền họ tên của bạn)


Với 3 mẫu đơn xin thôi việc này, tùy từng trường hợp cụ thể mà người lao động lựa chọn mẫu đơn phù hợp sau đó viết tay hoặc đánh máy và trình lên quản lý cấp cao để xin cấp phép.

Hay nhin nhiêu hơn: CV ví dụ cho một công việc mới tốt nghiệp

Bà công nhân

READ  Dược sĩ là gì? Học ngành dược sĩ ra có thể làm công việc gì? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: