316 lượt xem

44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non file word | Educationuk-vietnam.org

Tải file word 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non ✓ 44 mô đun mầm non – chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ✓ Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2021-2022 ✓ 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non ✓ file gốc ✓ Tải miễn phí.

44 mô-đun đào tạo liên tục mầm non

Download 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên cho mầm non file Word

Tiêu đề tài liệu: 44 Mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mẫu giáo
Mục đích: Làm cơ sở cho việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác giáo dục và tự đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục. những yêu cầu đối với giáo viên mầm non.
Đối tượng đào tạo: Áp dụng đối với tất cả thủ trưởng cơ sở giáo dục, giáo viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên mầm non.
Bản tóm tắt: Với 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non được chia thành các chủ đề khác nhau xoay quanh các vấn đề liên quan đến tâm sinh lý, hành vi bạn bè, môi trường học tập, môi trường giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp mới, .. sẽ giúp các giáo viên có thêm kiến ​​thức về nghề của mình.
Danh sách 44 học phần mầm non:
 • Mô đun MN 1: Đặc điểm của sự phát triển thể chất – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất.
 • Mô đun MN 2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm và kỹ năng xã hội.
 • Mô đun MN 3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ.
 • Mô đun MN 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức – Nguyễn Văn Lũy, Lê Mỹ Dung.
 • Mô đun MN 5: Đặc điểm phát triển thẩm mỹ, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mỹ.
 • Mô đun MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non.
 • Mô đun MN 7: Môi trường giáo dục trẻ mầm non.
 • Mô đun MN 8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ từ 3 – 36 tháng.
 • Mô đun MN 9: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3 – 6 tuổi.
 • Mô đun MN 10: Tư vấn chăm sóc và giáo dục mầm non.
 • Mô đun MN 11: Tư vấn cho phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng.
 • Mô đun MN 12: Tư vấn cho phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ từ 3 đến 6 tuổi.
 • Mô đun MN 13: Phương pháp cố vấn nghề nghiệp cho đồng nghiệp.
 • Mô đun MN 14: Tư vấn phương pháp giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội.
 • Mô đun MN 15: Đặc điểm của trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
 • Mô đun MN 16: Chăm sóc – giáo dục và đáp ứng trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
 • Mô đun MN 17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-36 tháng tuổi.
 • Mô đun MN 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi.
 • Mô đun MN 19: Phương pháp nghiên cứu, sử dụng và xử lý thông tin phục vụ cho việc xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 • Mô đun MN 20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non.
 • Mô đun MN 21: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất.
 • Mô đun MN 22: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức.
 • Mô đun MN 23: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
 • Mô đun MN 24: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Nguyễn Thị Liên.
 • Mô đun MN 25: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mỹ – Hoàng Công Dũng.
 • Mô đun MN 26: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi – Trầm Thị Ngọc Trâm.
 • Mô đun MN 27: Thiết kế các hoạt động giáo dục tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục tiết kiệm năng lượng và giáo dục an toàn giao thông.
 • Mô đun MN 28: Hướng dẫn sử dụng thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học mầm non tối thiểu.
 • Mô đun MN 29: Hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa một số thiết bị, dụng cụ giáo dục và dạy học đơn giản.
 • Mô đun MN 30: Tạo đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo.
 • Mô đun MN 31: Hướng dẫn một số chương trình học tập, vui chơi giải trí phổ biến cho trẻ mầm non.
 • Mô đun MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử.
 • Mô đun MN 33: Đánh giá trong Giáo dục Mầm non.
 • Mô đun MN 34: Sử dụng bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi.
 • Mô đun MN 35: Phương pháp nghiên cứu về phát triển trẻ thơ.
 • Mô đun MN 36: Sáng kiến ​​kinh nghiệm trong giáo dục mầm non.
 • MN Mô-đun 37: Quản lý nhóm, Lớp MN.
 • Mô đun MN 38: Lập dự án mở trường MN tư thục.
 • Mô đun MN 39: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo.
 • Mô đun MN 40: Làm việc với gia đình để giáo dục trẻ MN.
 • Mô đun MN 41: Phối hợp của nhà trường với cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục trẻ mầm non.
 • Mô đun MN 42: Tham gia các hoạt động chính trị – xã hội của GVMN.
 • Mô đun MN 43: Giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.
 • Mô đun MN 44: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong giáo dục mầm non.
READ  Độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào | Educationuk-vietnam.org

Hình ảnh: 44 học phần đào tạo mầm non hệ chính quy

Hình ảnh: 44 học phần đào tạo mầm non hệ chính quy

Trên đây là 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non, file word, PDF ViecLamVui – chuyên trang tìm một công việc nhanh chóng Miễn phí – vận chuyển cho bạn. Rất mong những mẫu trên sẽ hỗ trợ tốt cho công việc của bạn

#ViecLamVui