11 lượt xem

7 đối tượng ưu tiên, khu vực được cộng điểm trong xét tuyển Đại học 2020 | Educationuk-vietnam.org

Nhóm ưu tiên 1 được cộng cao nhất là 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm; KV1 được 0,75 điểm, KV2 được 0,25 điểm, KV2 – nông thôn được 0,5 điểm.

Like và theo dõi Fanpage Nr. NHẬN VÀO (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) để cập nhật thêm nhiều tin tức tuyển sinh, tài liệu ôn tập học kỳ, ôn thi THPT quốc gia, thủ thuật tuyển sinh miễn phí.

Dự thảo Quy chế đăng ký ĐH, khoa năm 2020 mà Bộ GD-ĐT vừa công bố lấy ý kiến ​​xác định rõ chính sách ưu tiên theo đối tượng đăng ký.

Do đó, nhóm ưu tiên 1 sẽ được cộng cao nhất là 2 điểm, nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm; KV1 được 0,75 điểm; KV2 được 0,25 điểm; Khu vực 2 – nông thôn cộng 0,5 điểm. Đặc biệt:

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm 4 đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học cấp 3, cấp 3) trên 18 tháng tại khu vực 1.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 02 năm đạt chiến sỹ thi đua được công nhận và được tặng Bằng khen cấp tỉnh trở lên; quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân Công an nhân dân đã xuất ngũ được biết là đã thực hiện nghĩa vụ tại ngũ theo quy định.

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, tân binh tại ngũ trong Công an nhân dân cử đi học và có thời gian phục vụ tại Quận 1 từ 12 tháng trở lên;

READ  Ngành Truyền thông là gì? Học những gì? Gồm những chuyên ngành nào? Ra trường làm gì? Lương bao nhiêu? Có dễ xin việc không? | Educationuk-vietnam.org

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, tân binh trong Công an nhân dân thi hành công vụ được cử đi học có thời gian phục vụ tại ngũ từ 18 tháng trở lên;

+ Những người lính; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đã xuất ngũ, phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Đối tượng ưu tiên quy định tại các điểm i, k, l, m điểm 1 điều 2 pháp lệnh số. 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 26/2005 / PL-UBTVQH11. Ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

Đối tượng 04 bao gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Con của người được tặng “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách là thương binh” và người được tặng Bằng “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách là thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, Con Anh hùng Lao động;

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị tật, dị tật do chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

Con của người có công với cách mạng quy định tại các điểm a, b, d điểm 1 điều 2 pháp lệnh số. 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung theo Lệnh số. 2012 / UBTVQH13 ngày 16/7/2012 về việc ưu tiên người có công với cách mạng.

READ  Top 5 các ngành nghề hot nhất trong 5 năm tới - Phổ thông Cao đẳng | Educationuk-vietnam.org

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) bao gồm các đối tượng sau:

Chủ đề 05:

+ Thanh niên xung phong được cử đi học; quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, tân binh Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời hạn phục vụ dưới 12 tháng tại Quận 1 và dưới 18 tháng không thuộc Quận 1;

+ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thành phố trực thuộc Trung ương; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng dân quân tự vệ, dân quân tự vệ, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân cơ sở, dân quân tự vệ từ đủ 12 tháng trở lên và đã tham gia thi quân nhân cơ sở. chi nhánh. Thời hạn tối đa để được hưởng ưu tiên là 18 tháng, kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ cho đến ngày trúng tuyển hoặc đăng ký dự thi;

– Chủ đề 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn quy định 01;

+ Con của thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Con của người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày;

+ Con của người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số. chỉ đạo thực hiện một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Educationuk-vietnam.org

+ Con của người có công với cách mạng;

– Chủ đề 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012 / TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Người khuyết tật và Các vấn đề xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;

+ Công nhân giỏi thuộc các thành phần kinh tế được cấp tỉnh, cấp Bộ công nhận là thợ giỏi, nghệ nhân và được tặng bằng khen hoặc biểu trưng Công trình sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên dạy từ 3 năm trở lên thuộc đối tượng dự thi vào các ngành sư phạm;

+ Y tá, dược sĩ, hộ lý, kỹ thuật viên, bác sĩ, dược sĩ trung cấp có thời gian công tác từ 3 năm trở lên, thi đỗ ngành Y Dược.

Các đối tượng ưu tiên khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một trong các đối tượng được ưu tiên cao nhất.

Nguồn theo Báo Dân trí

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage 0", "resize_image_image_height": 0min, "resize_image": 0min " 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_news_image_thumbnail_news, 420 "resize": "200" resize_rmal_news ":" 200 " "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_imnews_image_ di động," resize_nature_image_ize: 0 " : " 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: