7 lượt xem

Audio – Truyện Cóc kiện trời | Educationuk-vietnam.org

LẮNG NGHE MẶT NẠ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG TỐT

Đọc truyện Con cóc Sue Heaven

Nghe câu chuyện Con cóc Sue Heaven

TÓM TẮT CÂU CHUYỆN TÌNH CẢM.

Xưa kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế cai quản mọi công việc trên trời dưới đất. Ngọc Hoàng đã chỉ định Chúa mưa chịu trách nhiệm tạo mưa cho muôn loài động thực vật có nước uống. Nhưng đã ba năm trôi qua, không có cơn mưa nào rơi. Mặt đất nứt nẻ khắp nơi, thực vật khát nước và động vật chết khát. Mọi loài đều than khóc, thương tiếc mà trời không hiểu.

Một ngày nọ, bầy thú xúm lại bàn bạc, họ quyết định sai Cóc đến gặp Ngọc Hoàng. Con cóc đi cùng là Cáo, Gấu và Hổ. Bốn con vật đi mãi, cuối cùng cũng đến được cổng thiên đường. Có một cái trống lớn trên cửa. Theo phong tục, nếu ai có điều gì oán giận thì nên đánh trống. Ngọc Hoàng sẽ giải quyết vấn đề. Cóc bảo Cáo, Gấu và Cọp trốn vào bụi rậm, Cóc nhảy lên đánh trống thành tiếng.

Ngọc Hoàng nghe tiếng trống liền sai thiên thần đến xem là ai. Thiên thần đi ra, nhìn lên nhìn xuống không thấy ai, chỉ thấy một chú Cóc ngồi trên trống. Khi Cóc biết Cóc định gặp Ngọc Hoàng để than thở, thiên thần tỏ ý khinh thường Cóc, im lặng và nói với Ngọc Hoàng.

– Thưa Ngọc Hoàng, kẻ dám đánh trống lớn tiếng thiên đình là một con cóc nhỏ, xấu xí, ta hỏi hắn đi đâu, hắn bảo Ngọc Hoàng đi kiện.

READ  Truyện cổ tích Tấm Cám bản gốc | Educationuk-vietnam.org

Ngọc Hoàng khi nghe thiên thần nói vậy thì rất tức giận, bèn sai gà đi mổ cóc con cóc. Nhưng ngay khi Gà ra cửa, Cóc ra hiệu cho Cáo ra khỏi bụi rậm và nhảy lên người Gà. Biết gà bị Cáo bắt đi, Ngọc Hoàng liền sai Chó giết Cáo. Con chó chạy ra chưa kịp sủa “Gâu gâu gâu gâu” mấy tiếng thì bị Gấu vồ lấy, vồ lấy. Ngọc Hoàng cử một toán lính đến chữa bệnh cho Gấu. Lần này, Hổ lao ra, đánh chết quân lính không còn một bóng người.

Ngọc Hoàng không ngờ Cóc tuy nhỏ nhưng khó xử, lại đổi giận thành lành, sai thiên thần mời Cóc vào trong nhà. Ngọc Hoàng hỏi Cóc:

– “Em” làm gì ở đây?

Cóc nói: Muôn tâu Ngọc Hoàng, đã 3 năm rồi chúng ta mới có một giọt mưa. Súc vật sai ta đến đây kiện trời sao mưa?

Ngọc Hoàng cho gọi thần mưa đến. Hóa ra thần mưa bận đi lang thang buổi tối, đắp chiếu ngủ quên trời mưa, bị Ngọc Hoàng quở trách, chúa mưa vội sai rồng đến vẩy nước lên người. đất. . Ngọc Hoàng gỡ Cóc ra và bảo:

– Từ nay nếu trời cần mưa, Cóc nghiến răng nói với Ngọc Hoàng. Tôi sẽ sai thần mưa ngay lập tức. Cóc không còn phải kiện trời nữa.

Cóc, Cáo, Gấu và Cọp từ biệt Ngọc Hoàng và trở về trần gian. Khi bốn con vật đến, chúng thấy nước đã ngập hết hồ, ao, sông, suối, cây cối, cỏ cây. Mọi người đều thờ cóc nhỏ, nhưng kiện trời nên đặt bài:

READ  Top 20 truyện ngôn tình trinh thám hay (Đã hoàn) | Educationuk-vietnam.org

“Zaba là chú của Chúa

“Ai đánh Cóc sẽ bị hạ từ trên trời xuống”.

Đọc cho con bạn nghe những câu chuyện hay nhất của Việt Nam và thế giới