28 lượt xem

Bài 1: Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình | Educationuk-vietnam.org

BÀI 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

1. Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để mô tả các thuật toán để máy tính có thể hiểu và thực thi chúng.

Có 3 loại ngôn ngữ lập trình:

 • Ngôn ngữ máy: bao gồm các lệnh được mã hóa bằng các ký hiệu 0 – 1. Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy có thể được tải vào bộ nhớ và thực thi ngay lập tức. Nó cũng là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và xử lý trực tiếp.
 • Cuộc họp: Một loại ngôn ngữ sử dụng một số từ để thực hiện các lệnh trong thanh ghi. Hợp ngữ sử dụng các từ viết tắt tiếng Anh để mô tả các câu lệnh.
 • Ngôn ngữ cấp cao: Một ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, ít phụ thuộc vào các loại máy móc. Các lệnh được mã hóa bằng ngôn ngữ gần với tiếng Anh.
  • Các chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được chuyển đổi sang chương trình ngôn ngữ máy để chạy. => Một chương trình dịch phải được sử dụng để chuyển đổi.
  • Lập trình bằng ngôn ngữ bậc cao dễ viết hơn vì các lệnh được mã hóa gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn. Lập trình bằng ngôn ngữ máy rất khó, thường chỉ những người lập trình mới có thể lập trình được.

2. Lập trình

Lập trình là việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu và hướng dẫn của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và thể hiện các hoạt động thuật toán.

READ  List các hình thức Marketing phổ biến nhất trong doanh nghiệp | Educationuk-vietnam.org

3. Chương trình dịch

Trình dịch là một chương trình đặc biệt chuyển đổi một chương trình đã viết thành một ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy.

một. Trình biên dịch (Compiler)

– Quá trình biên dịch được thực hiện qua hai bước

 • Bước 1: Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của các chỉ dẫn trong chương trình nguồn.
 • Bước 2: Dịch toàn bộ chương trình nguồn sang một chương trình ngôn ngữ máy.

=> Biên dịch thuận tiện cho các chương trình ổn định và cần chạy nhiều lần.

b. Translator (Người dịch)

Việc diễn giải được thực hiện bằng cách lặp lại trình tự các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn.
 • Bước 2: Chuyển lệnh đó sang ngôn ngữ máy.
 • Bước 3: Thực hiện các câu lệnh đã chuyển đổi.

Phiên dịch phù hợp với môi trường đối thoại giữa người và máy.

Bài viết cùng chủ đề: