6 lượt xem

Bài Tập Khoa Học Tự Nhiên 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống | Educationuk-vietnam.org

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài 2. An toàn trong phòng thực hành

Bài 3. Dùng kính lúp

Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học

Bài 5. Đo độ dài

Bài 6. Đo khối lượng.

Bài 7. Đo thời gian

Bài 8. Đo nhiệt độ.

CHƯƠNG II. Các chất xung quanh cơ thể

Bài 9. Các loại chất

Bài 10. Các thể của vật chất và sự biến đổi

Bài 11. Oxi trong không khí

CHƯƠNG III. MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, THỰC PHẨM – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

Bài 12. Một số vật liệu

Bài 13. Một số thành phần

Bài 14. Ít nhiên liệu

Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP HỢP TÁC CỦA VẬT LIỆU HỖN HỢP.

Bài 16. Trộn các chất

Bài 17. Tách các chất ra khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V. TẾ BÀO

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Bài 19. Cấu tạo và chức năng của các thành phần tế bào

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

READ  Kỹ năng lập kế hoạch là gì và làm cách nào để thực hiện | Educationuk-vietnam.org

Bài 21. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Bài 22. Sinh vật

Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào

Bài 24. Thực hành: Quan sát và mô tả sinh vật đơn bào

CHƯƠNG VII. THẾ GIỚI SỐNG KHÁC BIỆT

Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật

Bài 26. Khoá phân đôi

Bài 27. Vi khuẩn

Bài 28. Thực hành: Chuẩn bị sữa chua và quan sát vi khuẩn

Bài 29. Virus

Bài 30. Động vật nguyên sinh

Bài 31. Thực hành: Quan sát động vật nguyên sinh

Bài 32. Nấm

Bài 33. Thực hành: Quan sát nấm

Bài 34. Thực vật

Bài 35. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm cây.

Bài 36. Động vật

Bài 37. Thực hành: Quan sát và phát hiện một số nhóm động vật trong tự nhiên.

Bài 38. Đa dạng sinh học

Bài 39. Tìm hiểu các sinh vật trong tự nhiên

CHƯƠNG VIII. SỨC MẠNH TRONG CUỘC SỐNG

Bài 40. Sức bền là gì?

Bài 47. Bài tập lực

Bài 42. Sự biến dạng của hệ thống

Bài 43. Trọng lượng, trọng lực

Bài 44. Ma sát

Bài 45. Khả năng chống nước

CHƯƠNG IX. sức mạnh

Bài 46. Năng lượng và sự truyền đi

Bài 47. Một số cách sử dụng năng lượng

Bài 48. Sự chuyển hóa năng lượng

Bài 49. Năng lượng tiêu hao

Bài 30. Năng lượng tái tạo

Bài 51. Tiết kiệm năng lượng

READ  Cách sống từ bình thường trở nên phi thường PDF – ECCthai | Educationuk-vietnam.org

CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ NẶNG

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy được của Mặt Trời. tiểu hành tinh

Bài học 53. Mặt trăng

Bài 54. Hệ mặt trời

Bài học 55. Dải ngân hà

HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. Các chất xung quanh cơ thể

CHƯƠNG I. MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, THỰC PHẨM – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

CHƯƠNG IV. HỖN HỢP – Tách chất ra khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V. TẾ BÀO

CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

CHƯƠNG VII. THẾ GIỚI SỐNG KHÁC BIỆT

CHƯƠNG VIII. SỨC MẠNH TRONG CUỘC SỐNG

CHƯƠNG IX. sức mạnh

CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ NẶNG