4 lượt xem

Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1 | Educationuk-vietnam.org

Sách giáo khoa toán lớp 7 do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và phát hành, sách gồm hai phần Đại số và Hình học, mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương đều có các bài học chuyên biệt nhằm củng cố kiến ​​thức cho các em học sinh.

Nội dung Sách giáo khoa Toán lớp 7:

Đại số – Toán 7 tập 1

CHƯƠNG I. TỶ SỐ. SỐ THỰC
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ các số hữu tỉ
Bài 3. Nhân và chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5. Các lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Các lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
Bài 7. Tỷ lệ thức tỉnh
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Tháng mười hai hữu hạn. Tháng 12 định kỳ bất tận
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Xem lại Chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 7
CHƯƠNG II. CHỨC NĂNG VÀ GRAPHS
Bài 1. Các kích thước tỉ lệ
Bài 2. Một số bài toán về các kích thước tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng lệch
Bài 5. Hàm
Bài 6. Mặt phẳng tọa độ
Bài 7. Đồ thị của hàm số y = ax (a # 0)
Xem lại Chương II: Hàm và Đồ thị
Kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 7
Kiểm tra 45 phút – Chương 2 – Đại số 7

READ  QSB là trường gì? Bật mí về trường QSB bạn nên theo học | Educationuk-vietnam.org

ÔN TẬP – TOÁN 7 LỚP 1

CHƯƠNG I. DÂY CHUYỀN THNG. NHỮNG ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3. Góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường
Bài 4. Hai đường thẳng song song
Bài 5. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song
Bài 6. Từ vuông góc đến song song
Bài 7. Định lý
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Những đường thẳng song song
Kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 7
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương 1 – Hình học 7
CHƯƠNG II. TAM GIÁC
Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2. Hai tam giác đồng dạng
Bài 3. Trường hợp đồng dư đầu tiên của tam giác sườn-sườn-sườn (kcc)
Bài 4. Trường hợp đồng dư thứ hai của tam giác cạnh góc (cgc)
Bài 5. Trường hợp đồng dư thứ ba của một tam giác góc-cạnh-góc (gcg)
Bài 6. Một tam giác vuông
Bài 7. Định lý Pythagoras
Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Xem lại Chương II: Tam giác
Kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 7
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương 2 – Hình học 7

Bài viết cùng chủ đề: