3 lượt xem

Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1 | Educationuk-vietnam.org

Sách giáo khoa toán lớp 9 do bộ giáo dục biên soạn và phát hành, sách tổng hợp các công thức, lý thuyết, phương pháp giải các bài tập đại số và hình học …

Nội dung Sách giáo khoa Toán lớp 9:

Đại số – Toán 9 tập 1

CHƯƠNG I. HAI CÁCH HAI CÁCH. CUBE ROOT
Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 3. Mối quan hệ giữa phép nhân và bình phương
Bài 4. Mối quan hệ giữa phép chia và bình phương
Bài 5. Bảng với các căn bậc hai
Bài 6. Chuyển đổi đơn giản biểu thức có chứa căn bậc hai
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức với căn bậc hai (tiếp theo)
Bài 8. Đơn giản biểu thức có chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc hai
Xem lại Chương I – Căn bậc hai. Gốc của khối lập phương
Kiểm tra 15 phút – Chương I – Đại số 9
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương I – Đại số 9
CHƯƠNG II. CHỨC NĂNG CẤP ĐỘ
Bài 1. Nhắc lại và hoàn thiện khái niệm hàm số
Bài 2. Các hàm bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a. 0).
Xem lại Chương II – Các hàm bậc nhất
Kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 9
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương 2 – Đại số 9
ÔN TẬP – TOÁN 9 LỚP 1

READ  Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai | Educationuk-vietnam.org

CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC ĐÚNG
Bài 1. Một số quan hệ về đường cao và đường cao trong tam giác vuông
Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Bài 3. Bảng lượng giác
Bài 4. Một số quan hệ về hệ số góc và hệ số góc trong tam giác vuông
Bài 5. Ứng dụng thực tế của tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương I – Quan hệ lượng giác trong tam giác vuông
Kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 9
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương 1 – Hình học 9
CHƯƠNG II. VÒNG TRÒN
Bài 1. Định nghĩa đường tròn. Đối xứng của một đường tròn
Bài 2. Đường kính và hợp âm của đường tròn
Bài 3. Hệ thức giữa dây và khoảng cách từ tâm đến sợi dây
Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
Xem lại Chương II – Quận
Kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 9
Kiểm tra 45 phút (1 điểm) – Chương 2 – Hình học 9
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (Học kì 1) – MÔN TOÁN 9

Bài viết cùng chủ đề: