6 lượt xem

Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên tiểu học file Word | Educationuk-vietnam.org

Thế nào là lòng tự trọng của một giáo viên tiểu học?

Bản tự đánh giá dành cho giáo viên tiểu học là hình thức được tạo ra để giáo viên tiểu học và trung học cơ sở tự kiểm tra đánh giá về bản thân trong năm học vừa qua.

Phiếu tự đánh giá giáo viên tiểu học gồm các đánh giá, nhận xét bao gồm: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; Khả năng phát triển (chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo và hoạt động xã hội, ..); những ưu điểm, khuyết điểm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và cuối cùng là tự đánh giá, xếp loại.

Giáo viên tiểu học tự đánh giá

Dưới đây là mẫu phiếu tự kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học được soạn sẵn, các em có thể sử dụng ngay, dễ dàng sửa đổi, bổ sung thông tin, hỗ trợ download miễn phí từ ViecLamVui, các em có thể download mẫu, sử dụng tiện lợi, tiết kiệm thời gian.

Tải file Word tự đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học

Phiếu tự đánh giá giáo viên tiểu học gồm những thông tin gì?

  • Phương châm quốc gia
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường tiểu học nơi giáo viên tiểu học công tác (bậc 1).
  • Năm học
  • Thông tin tự đánh giá: họ tên giáo viên, chức vụ, bậc lương, hệ số lương, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ chính trị …
  • Phần tự nhận xét, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về chuyên môn và nghiệp vụ; khả năng phát triển; tóm tắt những ưu điểm, khuyết điểm chính trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách; Lòng tự trọng, sự đánh giá
  • Điểm tự đánh giá ghi rõ họ tên
  • Tổng hợp nhận xét, đánh giá, đánh giá của tổ chuyên môn (hoặc tập thể)
  • Tổng hợp nhận xét, đánh giá, đánh giá của người quản lý đơn vị
READ  Soạn bài Một năm ở Tiểu học | Educationuk-vietnam.org

Më Xem thêm các mẫu tự đánh giá: