34 lượt xem

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 file Excel | Educationuk-vietnam.org

Bảng kế toán theo thông tư 200

Sơ đồ hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 được sử dụng cho đối tượng kinh doanh nào?

Sơ đồ hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 có thể được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Nếu áp dụng Thông tư 133, muốn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán này thì phải thông báo với cơ quan thuế và thực hiện liên tục trong năm tài chính.

Hệ thống kế toán sẽ bao gồm: tài khoản kế toán nên được sử dụng. Doanh nghiệp có thể vận dụng và chi tiết hóa chế độ kế toán theo Thông tư 200 cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp có liên quan.

Vậy sơ đồ tài khoản thông tư 200 sẽ bao gồm những loại tài khoản kế toán nào? Các bạn có thể tham khảo và tải file Excel mới nhất, hoàn toàn miễn phí dưới đây.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

333+ mẫu file Excel ✓ Đầy đủ các loại sổ sách, chứng từ, bảng biểu, báo cáo phục vụ công tác kế toán của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ

READ  Biển số xe Hải Dương là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Tìm và tải xuống

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là các câu hỏi thường gặp về sơ đồ tài khoản theo Thông tư 200

Sơ đồ tài khoản theo thông tư 200 như thế nào?

Sơ đồ hệ thống tài khoản Thông tư 200 là danh sách các tài khoản kế toán dùng để ghi chép và báo cáo những nội dung có giá trị tiền tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Theo Thông tư 200, bảng kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, loại hình và thành phần kinh tế.

của doanh nghiệp vừa và nhỏ Những người thực hiện kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể sử dụng sơ đồ tài khoản theo Thông tư 200 nếu áp dụng các quy định tại Thông tư 200 để hạch toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. các yêu cầu kinh doanh và quản lý, nhưng nên áp dụng thống nhất trong suốt năm tài chính.

Làm thế nào để ghi nhớ sơ đồ hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 một cách nhanh chóng và dễ dàng?

Dưới đây là cách ghi nhớ từng tài khoản sổ cái trong sơ đồ tài khoản Thông tư 200 một cách nhanh chóng và chính xác:

Tìm hiểu từng loại tài khoản trước

Đầu tiên, bạn cần xác định bảng hệ thống kế toán gồm có bao nhiêu loại. Đầu tiên bạn nên học và ghi nhớ từng loại tài khoản sau đó chuyển sang học loại tài khoản khác.

  • Ví dụ: Tài khoản loại 1 có bao nhiêu tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3. Sau khi học xong tài khoản loại 1, bạn hãy chuyển sang tài khoản loại 2 …

Ghi nhớ bản chất của từng loại tài khoản

READ  Tổng hợp bài tập Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới | Educationuk-vietnam.org
KIỂU TÀI KHOẢN THIÊN NHIÊN
Tài khoản đầu tiên 1 (Từ 111 – 171) Loại tài khoản Tài sản lưu động
Tài khoản đầu tiên 2 (Từ 211 – 244) Loại tài khoản Tài sản dài hạn
Tài khoản đầu tiên 3 (Từ 311 – 356) Loại tài khoản phải trả
Đầu TK 4 (Từ 411 – 421) Loại tài khoản Vốn
Tài khoản đầu tiên 5 (từ 511 – 521) Loại thu nhập tài khoản
Đầu TK 6 (Từ 611 – 642) Loại tài khoản Chi phí sản xuất kinh doanh
Tài khoản đầu tiên 7 (711) Một loại tài khoản thu nhập khác
Tài khoản đầu tiên 8 (Từ 811 – 821) Loại tài khoản Chi phí khác
Tài khoản đầu tiên 9 (911) Loại tài khoản Xác định kết quả kinh doanh (Cuối kỳ tập hợp toàn bộ chi phí và thu nhập vào tài khoản này)

Do đó, chúng ta có thể nhớ lại tóm tắt như sau:

  • Tiền, hàng hóa, tài sản: Định khoản vào tài khoản 1 và 2
  • Nợ phải trả và các khoản phải trả: Định khoản ở đầu TK 3
  • Vốn chủ sở hữu: Hạch toán vào TK đầu tiên 4
  • Thu nhập và thu nhập khác: Định khoản trên TK 5, TK 7 (Thu nhập là nguồn vốn)
  • Chi phí và chi phí khác: Ghi vào TK 6, TK 8 (Nguyên giá tài sản)
  • Tổng chi phí và Doanh thu: Tài khoản 911

Ghi chú chung về các loại tài khoản tài sản và tài khoản vốn

  • Tài khoản tài sản: Tài khoản đầu tiên 1 + 2 + 6 + 8
  • Tài khoản vốn: Tài khoản đầu tiên 3 + 4 + 5 +7
  • Xác định tài khoản kết quả kinh doanh: Tài khoản 911
READ  Bán hàng cá nhân là gì? Chiến lược bán hàng cá nhân mới nhất 2022 | Educationuk-vietnam.org

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 bao gồm nhiều loại tài khoản khác nhau, vì vậy kế toán phải xem xét các tài khoản kế toán để có thể phản ánh các nghiệp vụ phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt một cách chính xác nhất.

>> Tham khảo các mẫu sổ kế toán theo Thông tư 200 sau: