84 lượt xem

Bảng thống kê thép bằng Excel | Educationuk-vietnam.org

Một bảng tính chi tiết và dễ sử dụng trong Excel có sẵn để giúp bạn tính toán lượng thép cần thiết cho một dự án xây dựng. File thống kê thép miễn phí trong Excel của tác giả Sơn Đoàn gồm các sheet sau:

File Excel thống kê thép gồm các cột: điểm, thành phần, số lượng, kích thước hình dạng (với hơn 200 hình dạng kích thước thép), đường kính, số lượng thanh / CK, số lượng CK, tổng số thanh, kích thước chiều dài 1 thanh, tổng chiều dài, khối lượng riêng, khối lượng, chiều dài min (mm).

Hình ảnh của tệp Excel với số liệu thống kê thép

hình ảnh File Excel thống kê thép

Dũa thép TH bao gồm: điểm dừng, đường kính thép, chiều dài, trọng lượng, số lượng thanh

Hình ảnh tệp Excel

hình ảnh Tệp Excel

Dữ liệu file Excel dừng cắt thép: Số TKT, đường kính, tổng số thanh, chiều dài 1 thanh, chiều dài thanh đơn, chiều dài tối thiểu.

Hình ảnh tệp Excel với dữ liệu dừng cắt thép

hình ảnh Tệp Excel dữ liệu cắt thép theo điểm dừng

Số lượng thép tấm còn lại: đường kính, tổng số thanh, chiều dài 1 thanh

Hình ảnh tờ về lượng thép còn lại

hình ảnh Lượng thép tấm còn lại

Thép tấm có đường kính 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 bao gồm các cột: chiều dài thanh, chiều dài dư, chiều dài phế liệu, tỷ lệ còn lại, tỷ lệ phế liệu, phế liệu tính toán về chiều dài, số lượng, chiều dài thanh, chiều dài sử dụng, chiều dài còn lại, số lượng theo bảng TKT, số lượng thanh đầy đủ, tổng số thanh (CK), chiều dài 1 thanh (mm), chiều dài tối thiểu (mm)), số lượng thanh cắt tối đa, …

READ  CEH là gì? Tìm hiểu cách thi chứng chỉ CEH như thế nào? | Educationuk-vietnam.org

Hình ảnh đường kính thép tấm

hình ảnh Đường kính của tấm thép

Tấm còn lại sau khi cắt gồm các cột: theo đường cắt, đường kính, chiều dài 1 thanh

Hình ảnh dư lượng tấm sau khi cắt

hình ảnh Lá còn lại sau khi cắt

Sơ đồ cắt thép tấm gồm các cột: số hiệu thép, chiều dài, đoạn cắt, đoạn còn lại, công dụng

Hình ảnh tấm sơ đồ cắt thép

hình ảnh Sơ đồ cắt thép tấm

>>> Xem thêm file Excel thép:

Bài viết cùng chủ đề: