12 lượt xem

Biên bản nghiệm thu là gì? Những mẫu biên bản nghiệm thu chuyên nghiệp nhất | Educationuk-vietnam.org

Khi hoàn thành mỗi công trình đều có biên bản nghiệm thu mức độ hoàn thành cũng như khối lượng công việc cần sửa chữa. Và trong bài viết này, 123job sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản nhất cần lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu dự án.

Ngày nay, sau khi hoàn thành bất kỳ công trình nào, các cá nhân và doanh nghiệp cần làm mô hình dữ liệu thử nghiệm để tiến hành đánh giá chất lượng và hiệu quả. Để quá trình nghiệm thu dự án diễn ra nhanh chóng, bạn cần chuẩn bị báo cáo nghiệm thu mẫu Tiêu chuẩn. Nếu bạn không đảm nhận công việc này thường xuyên thì việc lập biểu mẫu cũng sẽ gặp phải những khó khăn, bài viết dưới đây hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn nhất.

I. Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là biên bản được lập để đánh giá hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm đã được thi công, lắp đặt trên công trường / công trình nhưng giá trị chất lượng sản phẩm chưa được kiểm định tại công trình.

Xem thêm: Chi tiết cách làm mẫu tờ trình công trường xây dựng mới nhất

II. Vai trò của biên bản nghiệm thu dự án

1. Biên bản nghiệm thu sau khi hoàn thành công việc

Ví dụ về báo cáo nhập học Việc hoàn thành và nghiệm thu công trình được tạo ra nhằm mục đích ghi nhận việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng. Trong mẫu biên bản nghiệm thu công trình này cần thể hiện rõ hạng mục công việc, địa điểm thi công, thành phần tham gia, đánh giá công tác nghiệm thu …

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng cần thể hiện rõ việc đánh giá công trình được nghiệm thu và kết luận nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng hay không. Nếu không được nghiệm thu, cần nói rõ yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện để người thi công hiểu rõ. Trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng hiện nay, mẫu được quan tâm nhiều nhất ngoài mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng thì có thể kể đến mẫu biên bản bàn giao hoàn thành đưa vào sử dụng công việc. . Khi nghiệm thu, bên thi công phải lập thêm mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng để giao cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

Ví dụ về báo cáo nhập học Các tập đã hoàn thành cũng có nhiều nội dung giống như các mẫu phút khác. Trong đó ghi rõ những công việc nào đã hoàn thành, ngoài ra mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành còn được dùng làm căn cứ để đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện công việc.

READ  Công thức tính công của nguồn điện hay nhất | Educationuk-vietnam.org

3. Biên bản nhận các hạng mục công việc

Ví dụ về báo cáo nhập học hoàn thành hạng mục công trình xây lắp cần ghi rõ tên công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng,… tương tự như mẫu biên bản hoàn thành công trình. Thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần được nghiệm thu, thời gian nghiệm thu cần được trình bày chi tiết để làm cơ sở cho việc kiểm tra, so sánh kết quả nghiệm thu với thực tế.

Ngoài ra, biên bản này còn là mẫu biên bản nghiệm thu được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng để thể hiện hợp đồng xây lắp đã hoàn thành và trong biên bản giao nhận mẫu phải ghi rõ mẫu. giao hàng và ai là bên giao hàng.

Không chỉ vậy, mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục xây lắp còn được sử dụng để ban giám đốc, tư vấn giám sát đánh giá, nhận xét về công trình mà nhà thầu xây lắp. Từ đó có thể rút ra kết luận là chúng ta có nhận công việc này hay không. Nếu có sai sót cần sửa chữa và có thời gian hoàn thành việc sửa chữa.

4. Biên bản nhận hồ sơ thiết kế

Như được mô tả trong Điều 5 Thông tư số 26/2016 / TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng: “ Khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư tiến hành kiểm tra khối lượng thực hiện, sự phù hợp quy cách, khối lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo nghiệm thu công trình. dự án. các văn bản gửi nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.Đồng thời, việc nghiệm thu hồ sơ thiết kế giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế phải phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu biên bản nghiệm thu hot nhất hiện nay

III. Một số quy định để nghiệm thu dự án

Để hiểu rõ hơn về quy chế nghiệm thu dự án, bạn nên tham khảo thêm Điều 16 Nghị định 46/2015 / NĐ-CP. Theo bài báo này, các quy định được thể hiện rất rõ ràng và cụ thể như sau:

“đầu tiên. Báo cáo nghiệm thu kết quả nghiên cứu xây dựng:
a) Chủ đầu tư phải kiểm soát khối lượng công việc khảo sát xây dựng thực hiện, có tính đến việc tuân thủ quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát với các quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và được quy định trong hợp đồng xây dựng; thông báo bằng văn bản cho nhà thầu khảo sát về việc nghiệm thu kết quả nghiên cứu công trình nếu đạt yêu cầu.
Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không đạt yêu cầu thì chủ đầu tư phải có ý kiến ​​bằng văn bản không chấp thuận để nghiệm thu, trong đó nêu rõ nội dung không đạt yêu cầu mà chủ đầu tư phải trình.
b) Chủ đầu tư được thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để xem xét báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng để làm cơ sở quyết định nghiệm thu.
2. Chủ đầu tư trực tiếp phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi có thông báo nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả đã được phê duyệt.
3. Nhân viên khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng của công tác khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không làm thay thế hoặc giảm bớt trách nhiệm về chất lượng công trình do nhà thầu khảo sát thực hiện.
4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là một bộ phận không thể tách rời của hồ sơ hoàn công và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. ”

IV. Ví dụ về báo cáo nghiệm thu dự án mới nhất

1. Biên bản nghiệm thu sau khi hoàn thành công việc

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc

2. Biên bản nhận kết quả khảo sát xây dựng

Biên bản nhận kết quả khảo sát xây dựng

Biên bản nhận kết quả khảo sát xây dựng

3. Biên bản nghiệm thu công trình bằng tiếng Anh

Biên bản nghiệm thu công trình bằng tiếng Anh

Biên bản nghiệm thu công trình bằng tiếng Anh

Biên bản nghiệm thu công trình bằng tiếng Anh

4. Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

5. Biên bản nghiệm thu bảo đảm công trình

Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Biên bản nghiệm thu bảo hành công trình

Ngoài mẫu biên bản nghiệm thu mà 123job gửi tặng bạn còn ít phút nữa, bạn có thể tìm kiếm trên mạng những biên bản mà mình cần khác như

 • Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định 46/2015
 • Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013
 • Biên bản nghiệm thu thời hạn bảo hành công trình
 • Biên bản nghiệm thu công trình nhà ở
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc
 • Biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình
 • Biên bản nhận các hạng mục công việc

Xem thêm: Khám phá kinh nghiệm thực chiến quảng cáo Facebook Facebook của các chuyên gia

V. Các lưu ý trong quá trình nghiệm thu dự án

1. Các bước nghiệm thu công trình xây dựng

Khi nhận thi công luôn thực hiện qua 3 bước sau:

 • Bước 1: Nghiệm thu công việc xây dựng
 • Bước 2: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp
 • Bước 3: Nhận công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.
READ  Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia | Educationuk-vietnam.org

2. Đối tượng tham gia xét tuyển

Trong kỳ thi tuyển sinh tham gia 3 thành phần, đó là:

3. Tiêu chí giám sát và nội dung cần giám sát

Khi giám sát nghiệm thu công trình xây dựng phải đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn sau:

 • Đúng và đủ
 • Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình thi công

Ngoài ra, cũng cần lưu ý những vấn đề cơ bản cần lưu ý sau:

 • Thường xuyên giám sát chất lượng thi công của nhà thầu
 • Kiểm tra thường xuyên về an toàn tại nơi làm việc
 • Phải cử người nhà hoặc người thân tham gia giám sát
 • Kiểm tra chất lượng, quy cách và kiểu dáng của vật liệu xây dựng

Và chú ý khi xem xong nội dung trên:

 • Khi kiểm tra phải có biên bản kiểm tra từng giai đoạn, từng hạng mục công trình.
 • Nếu có sự cố cần báo ngay cho bên thi công để khắc phục đảm bảo đạt yêu cầu.
 • Bạn phải cẩn thận và đúng giờ khi kiểm tra chất lượng công việc

4. Các hạng mục được kiểm tra và chấp nhận

Có hai yếu tố cơ bản cần được kiểm tra và chấp nhận:

 • Việc nghiệm thu được thực hiện với tất cả các hạng mục công trình từ bê tông tươi, trát đến các hệ thống kỹ thuật và kiểm tra việc hoàn thiện có phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra hay không, có phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ hay không?
 • Đối với những phần bị tối và khó nhìn, cần kiểm tra nghiệm thu và vẽ sẵn bản vẽ trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Các văn bản này là cơ sở pháp lý cho việc giải quyết sau này, tránh những trường hợp không đáng có
READ  Giải GDCD 7 Bài 7: Đoàn kết, tương trợ | Educationuk-vietnam.org

Khi chấp nhận các bài báo trên, cần lưu ý một số điểm:

 • Phải thực hiện nghiệm thu cẩn thận, chi tiết và có biên bản nghiệm thu
 • Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao các hạng mục cho chủ đầu tư
 • Phải ký hợp đồng bảo hành công trình để đảm bảo chất lượng công việc đã thực hiện và yêu cầu nhà thầu sửa chữa kịp thời trong thời gian bảo hành.

Xem thêm: Ví dụ về biên bản hợp nhất nợ năm 2021 gần đây nhất – hướng dẫn chi tiết

TẠI VÌ. Sự kết luận

Cuối cùng, sau khi đọc xong bài viết, bạn đã tìm được cho mình mẫu báo cáo tuyển sinh mà mình đang tìm kiếm chưa? Nhớ chú ý đến các quy định và lưu ý đối với việc lập số liệu nghiệm thu dự án. 123job hy vọng bạn tìm được mẫu biên bản nghiệm thu phù hợp, chúc các bạn may mắn!