23 lượt xem

Các loại câu hỏi trong tiếng Anh | Educationuk-vietnam.org

Tiếng Anh có nhiều dạng câu hỏi có chức năng và mục đích khác nhau. Trong các câu hỏi, động từ phụ hoặc động từ “to be” luôn đứng trước chủ ngữ. Nếu không có động từ phụ hoặc động từ “đượcchúng ta nên sử dụng biểu mẫu “TÔI LÀM, làm cho, thực hiện” như một động từ phụ tại chỗ. Sau các động từ hoặc động từ phụ đó, động từ chính phải được dùng ở dạng nguyên thể không có “to”. Thì và hình thức câu hỏi chỉ được liên kết bởi động từ phụ, không phải động từ chính. Hãy cùng thidaihoc.vn tìm hiểu các dạng câu hỏi trong tiếng Anh nhé.

Ngày thứ nhất. Câu hỏi có, không

sự giúp đỡ
be
làm, làm, đã làm
+ chủ đề (S) + động từ +….?

Lý do chúng tôi gọi nó như vậy là vì khi bạn trả lời, bạn sử dụng có không. Hãy nhớ khi bạn trả lời:

– Có, S + động từ phụ / to be
– Không, S + động từ phụ / tobe + không.

Ví dụ:

Hôm nay Maria không đi học à? -> Vâng, đúng là cô ấy.
Hôm qua Mark bị ốm à? -> Không, anh ấy không.
Bạn đã xem bộ phim này bao giờ chưa? -> Có, tôi có.
Ủy ban sẽ quyết định về đề xuất hôm nay chứ? -> Không, tôi sẽ không.

2. Câu hỏi thông tin

Đối với loại câu hỏi này, câu trả lời không thể đơn giản là “Vâng” tốt”không” nhưng cần có thêm thông tin. Họ thường sử dụng các từ nghi vấn, được chia thành ba loại:

2.1. Ai hoặc Cái gì: câu hỏi chủ đề

Đây là câu hỏi khi bạn muốn biết chủ đề hoặc chủ thể của hành động.

READ  Giao tiếp phi ngôn ngữ là gì? Loại ngôn ngữ có sức mạnh đặc biệt | Educationuk-vietnam.org
Ai cái gì + động từ (V) + ……?

Ví dụ:

Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua => Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua?
Có người ra mở cửa. => Ai đã mở cửa?

2,2. Ai hoặc Cái gì: câu hỏi đối tượng

Đây là những câu hỏi được sử dụng khi bạn muốn biết đối tượng hoặc đối tượng của hành động

Ai / Cái gì + động từ phụ (do / did / does) + S + V +… ..?

Ghi chú: Hãy nhớ rằng bằng tiếng Anh viết, bạn phải sử dụng cái mà mặc dù bằng tiếng Anh nói, có thể sử dụng AI thay vì cái mà trong câu trên.

Ví dụ:

George đã mua một thứ gì đó trong cửa hàng. => George đã mua gì ở cửa hàng?
Ana biết một người từ Vương quốc Anh. => Ana biết ai ở Vương quốc Anh?

2.3 Khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao: Câu hỏi bổ sung

Nó được sử dụng khi bạn muốn biết địa điểm, thời gian, lý do, cách thức của một hành động.

Khi nào / ở đâu / tại sao / như thế nào + động từ phụ (be, do, does, did) + S + V + phần bù (+ tân ngữ)?

Ví dụ:

Hôm nay Mary đến trường như thế nào?
Bạn chuyển đến London khi nào?
Tại sao bạn về sớm như vậy?

3. Câu hỏi được nhúng

Một câu hoặc câu hỏi có chứa câu hỏi khác bên trong nó. Một câu có hai thành phần được liên kết bởi một từ nghi vấn. Động từ trong câu thứ hai (câu nghi vấn) nên đi sau và được chia theo chủ ngữ, không đảo ngữ như trong câu hỏi độc lập.

READ  Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ | Educationuk-vietnam.org
S + V + từ câu hỏi (từ câu hỏi) + S + V

Ví dụ: Các nhà chức trách không thể tìm ra lý do tại sao máy bay hạ cánh sai sân bay.
Chúng tôi chưa xác nhận cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu.

  • Trong trường hợp câu hỏi phức tạp là một câu hỏi thì áp dụng mẫu câu sau:
Trợ động từ + S + V + từ nghi vấn + S + V

Ví dụ:

Bạn có biết anh ấy đã đi đâu không?
Bạn có thể cho tôi biết bây giờ là mấy giờ?

  • Từ câu hỏi có thể là một từ, nó cũng có thể là một cụm từ như: + danh từ của ai, bao nhiêu, bao nhiêu, bao lâu, bao lâu, bao lâu, loại nào.

Ví dụ:

Tôi không biết cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài bao lâu.
Bạn có biết xe buýt đêm thường chạy như thế nào không?
Bạn có thể cho mình biết bảo tàng cách quán bao xa không?

4. Gắn nhãn các câu hỏi

Trong câu hỏi thẻ, người hỏi đưa ra một câu (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của câu đó, vì vậy họ sử dụng loại câu hỏi này để kiểm tra câu đã cho.

Ví dụ:

Anh ấy nên ở trên giường, phải không? (Anh ấy nên ở trên giường, phải không?)
Cô ấy đã học tiếng Anh được hai năm, phải không?
Chỉ có hai mươi tám ngày trong tháng Hai, phải không?
Bây giờ trời đang mưa, phải không? (Trời vẫn mưa, phải không?)
Bạn và tôi đã nói chuyện với giáo sư ngày hôm qua, phải không?
Bạn vẫn chưa rời đi, phải không?
Jill và Joe chưa đến VN phải không?

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Educationuk-vietnam.org

Câu hỏi thẻ được chia thành hai thành phần được phân tách bằng dấu phẩy theo quy tắc sau:

  • Sử dụng động từ trợ giúp tương tự như trong câu chính để làm câu hỏi đuôi. Nếu không có động từ phụ, sử dụng TÔI LÀM, làm cho, Anh ta đã làm để thay thế.
  • Nếu mệnh đề chính là câu khẳng định thì phần đuôi là phủ định và ngược lại.
  • Thì của động từ ở đuôi phải theo sau của động từ ở mệnh đề chính.
  • Chủ đề của phần tiêu đề và phần nhị phân giống nhau. Đại từ ở cuối luôn phải ở dạng chủ ngữ.
  • Đuôi, nếu có hình dạng tiêu cực, thường ngắn lại (không phải). Nếu không viết tắt thì thứ tự phải là: trợ động từ + S + no? (Thí dụ: Bạn đã nhìn thấy nó ngày hôm qua, phải không?)
  • động từ “ Nó có thể là động từ chính, cũng có thể là động từ phụ. Khi nó là động từ chính của mệnh đề trong tiếng Anh Mỹ, phần kết thúc phải sử dụng động từ phụ “làm, làm hoặc đã làm “. Tuy nhiên, trong tiếng Anh Anh, bạn có thể sử dụng “Tôi có” như một động từ phụ trong trường hợp này.

Ví dụ:

Bạn có hai con, phải không? (Tiếng anh của người Anh)
Bạn có hai con, phải không? (Tiếng Anh – Mỹ)

  • , họ đây rồi và “nó là là chủ thể giả nên phần cuối được phép sử dụng lại ở đó hoặc như trong trường hợp của đại từ chủ ngữ.

Bài viết cùng chủ đề: