4 lượt xem

Các tổ hợp môn, ngành nghề và trường xét tuyển khối D | Educationuk-vietnam.org

Trong những năm gần đây, cơ hội việc làm của các văn bằng D luôn mở rộng. Vì vậy, khối D là khối xét tuyển được nhiều thí sinh quan tâm và lựa chọn. Nếu bạn đang ôn thi khối D mà chưa tìm được trường phù hợp thì hãy tham khảo danh sách các trường xét tuyển văn bằng 2 đại học khối D mà bài viết dưới đây chia sẻ nhé.

1. Các tổ hợp môn học trong khối DI

Khối D cơ bản gồm 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh; nhưng Bộ GD & ĐT lại chia thành 99 tổ hợp môn xét tuyển khối D. Cụ thể, mã tổ hợp môn học khối D như sau:

 • D01: Văn, Toán, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D02: Văn, toán, tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D04: Văn, Toán, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D05: Văn học, toán học, tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D06: Văn, toán, tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D09: Toán, Sử, Anh
 • D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D11: Văn, Lý, Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D12: Văn, Hóa, Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D14: Văn, Sử, Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D15: Văn, Địa, Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D23: Toán, Hóa, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D24: Toán, Hóa, Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D25: Toán, Hóa, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D27: Toán, Vật lý, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D30: Toán, Vật lý, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D41: Văn, Địa, Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D42: Văn, Địa, Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D43: Văn học, Địa lý, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D44: Văn, Địa, Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D45: Văn, Địa, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D52: Văn, Vật lý, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D54: Văn, Vật lý, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D55: Văn, Vật lý, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D61: Văn học, Lịch sử, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D62: Văn học, Lịch sử, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D63: Văn học, Lịch sử, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D64: Văn, Sử, Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D65: Văn, Sử, Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D68: Văn học, Giáo dục công dân, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D69: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D70: Văn học, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D72: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D73: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D74: Văn học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D75 Văn học, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D76: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D77: Văn học, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D79: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D80: Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D81: Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết TẠI ĐÂY) t
 • D82: Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D83: Văn học, Khoa học xã hội, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D87: Toán học, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D91: Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D92: Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D93: Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D94: Toán, Khoa học, Tiếng Nhật >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D95: Toán, Khoa học, Tiếng Trung >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức >>> (Xem chi tiết tại đây)
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga >>> (Xem chi tiết tại đây)
READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm | Educationuk-vietnam.org

3. Thẩm phán khối DỄ DÀNG

Khối D là khối đào tạo đa dạng các ngành nghề, mở ra cơ hội việc làm cho các bạn sau khi ra trường. Tuy nhiên, thí sinh nên cân nhắc lựa chọn ngành phù hợp với năng lực, và đặc biệt là bằng cấp “hot” để cơ hội việc làm luôn rộng mở trong tương lai.

 • Ngoại ngữ: Hàn, Nga, Nhật, Tây Ban Nha …
 • Các ngành luật: Luật Kinh doanh, Luật Hàng hải, Luật Quốc tế, Luật Kinh tế, Luật Thương mại Quốc tế …
 • Nhóm Công nghệ Thông tin: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Công nghệ Đa phương tiện, Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu, Kỹ thuật Máy tính …
 • Khối Sư phạm: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh…
 • Nhóm Khoa học Xã hội và Nhân văn: Quốc tế học, Đông phương học, Triết học, Quản lý văn hóa, Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Chính trị học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Pháp ngữ …
 • Nhóm ngành Kinh tế: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh Quốc tế, Marketing …
 • Nhóm ngành kỹ thuật: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Quản lý xây dựng, Quản lý công nghiệp …
 • Lĩnh vực nông – lâm – thủy sản: Nông nghiệp, chăn nuôi, khoa học thu hoạch, phát triển nông thôn, lâm nghiệp đô thị, quản lý tài nguyên rừng, dịch vụ thú y, quản lý đất đai …
 • Nhóm Công an – Quân đội: Tình báo điều tra, Điều tra hình sự, Quản lý trật tự, an ninh Nhà nước, Kỹ thuật hình sự …
READ  Top 5 Trường Đại Học Đào Tạo Ngoại Ngữ TP.HCM Uy Tín, Chất Lượng - Đề án 2020 | Educationuk-vietnam.org

Danh sách các ngành nghề thí sinh xét tuyển khối D đầy đủ và chi tiết:

3. Các trường đại học tuyển sinh

Hiện nay, hầu hết các trường đại học đều nhận xét tuyển khối D ở nhiều ngành học khác nhau. Vì vậy, việc tìm cho mình một ngôi trường phù hợp không phải là điều dễ dàng đối với các bạn học sinh. Dưới đây là danh sách các trường đại học xét tuyển khối D để các bạn tham khảo.

– Khu vực phía Bắc:

Các em có thể tham khảo đầy đủ danh sách các trường đại học phía bắc xét tuyển khối D tại đây.

– Vùng trung tâm:

Sau đây các em có thể tham khảo đầy đủ danh sách các trường đại học khu vực miền trung xét tuyển khối D.

– Khu vực phía Nam:

Các em có thể tham khảo đầy đủ danh sách các trường đại học khu vực phía Nam xét tuyển khối D tại đây.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " "," access_site ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: