17 lượt xem

Cách tìm mẫu thức chung cực hay, nhanh nhất | Educationuk-vietnam.org

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung

A. Phương pháp giải

1. Khi quy đồng mẫu số nhiều phân số, muốn tìm mẫu số chung ta làm như sau:

Quảng cáo

1) Quy đồng mẫu số của các phân số đã cho

2) Mẫu số chung cần tìm là một tích có các thừa số được chọn như sau:

+ Tử số của mẫu số chung là tích của các tử số ở mẫu số của các phân số đã cho. trạng thái cân bằng)

+ Với mỗi lũy thừa của cùng một biểu thức có ở mẫu số, ta chọn lũy thừa có số mũ cao nhất.

2. Để quy đồng mẫu số nhiều phân số ta làm như sau:

– Quy ra các mẫu số

– Tìm nhân tử của mỗi mẫu số;

– Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với phân số tương ứng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Mẫu số chung của các phân số sau:

  Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

a, MTC: 42x2y5; Hệ số phụ 1: 3v4; Hệ số phụ 2: 2x

Quý Đông Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MTC: 102x4 y3; NTP 1: y2NTP2: 3x3

Quý Đông Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Ví dụ 2: Mẫu số chung của các phân số sau.

  Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Quảng cáo

Hướng dẫn giải pháp:

a, MT1: 2x2 + 6x = 2x (x + 3); MT2: x2 – 9 = (x – 3) (x + 3)

MTC: 2x (x – 3) (x + 3)

NTP1: x – 3; NTP2: 2x

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MT1: x – x2 = x (1 – x); MT2: 2 – 4x + 2x2 = 2 (1 – 2x + x2) = 2 (1 – x)2

MTC: 2x (1 – x)2

NTP 1: 2 (1 – x); NTP 2: x

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Ví dụ 3: Quy đổi mẫu số phân số (có thể thay đổi ký tự để tìm MTC cho tiện).

READ  Tư Mã Ý - Vĩ nhân tài ba và kiệt xuất trong lịch sử Tam quốc | Educationuk-vietnam.org

  Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

a, MT1: 2x + 2 = 2 (x + 1); MT 2: 2x – 2 = 2 (x – 1);

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MT1: 4x3 – x = x (4x2 – 1) = x (2x – 1) (2x + 1)

Phân số Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8 ⇒ MT2: 2x2 – x = x (2x – 1)

MT3: 2x2 + x = x (2x + 1)

MTC = MT 1: x (2x – 1) (2x + 1)

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

C. Bài tập thực hành

Bài 1: Mẫu số chung của hai phân số Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8 để trở thành

Quảng cáo

A. 3xy

B. 12x3y3

C. 36x3y3

D. 36x2y4

Trả lời: DỄ DÀNG

MT1: 12xy4

MT2: 9x2y3

MTC: 36x2y4

Bài 2: Mẫu số chung của hai phân số Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8 để trở thành

A. 18x2y3

B. 36x2y4

C. 36x2y3

D. 18x2y4

Trả lời: HIQ

MT1: 9x2y4

MT2: 4xy3

MTC: 36x2y4

Bài 3: Mẫu số chung của hai phân số Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8 để trở thành

A. 2x (x + 3)

B. 3x (x + 1)

C. 6x (x + 3) (x + 1)

D. 6x2(x + 3)

Trả lời:

MT1: 2x (x + 3)

MT2: 3x (x + 1)

MTC: 6x (x + 1) (x + 3)

Bài 4: Mẫu số chung của hai phân số Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8 để trở thành

A. 2x (x +3) (x – 3)

B. 2x2(x – 9)

C. 6x (x – 3)

D. 2 (x – 3) (x + 3)

Trả lời: A

MT1: 2x2 + 6x = 2x (x + 3)

MT2: x2 – 9 = (x – 3) (x + 3)

MTC: 2x (x – 3) (x + 3)

Bài 5: Mẫu số chung của các phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

a, MTC: 18x3y4NTP1: 3 năm2; NTP2: 2x

READ  Doanh nghiệp là gì? Đặc Điểm của Doanh nghiệp? | Educationuk-vietnam.org

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MTC: 120x4y5; NTP1: 12 năm4; NTP2: 15x2y3 ; NTP3: 40x3

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Bài 6: Mẫu số chung của các phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

a, MT 1: x3 – 1 = (x- 1) (x2 + x + 1)

MT 2: x2 + x +1

⇒ MTC: (x – 1) (x2 + x + 1)

⇒ NTP1: 1

⇒ NTP2: x – 1

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MTC: 5x (x – 2y); NTP 1: x – 2v; NTP2: 5x

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Bài 7: Mẫu số chung của các phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

a, MT1: x2 + 4x + 4 = (x + 2)2

MT2: 2x + 4 = 2 (x + 2)

MTC: 2 (x + 2)2

NTP1: 2; NTP2: (x + 2)

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b, MT1: x3 – 1 = (x – 1) (x2 + x + 1)

MT2: x2 – x = x (x – 1)

MT3: x2 + x + 1

MTC: x (x – 1) (x2 + x + 1)

NTP1: x; NTP2: x2 + x + 1; NTP3: x (x – 1)

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Bài 8: Mẫu số chung của các phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

một,

MT1: x2 – 4ax + 4a2 = (x – 2a)2 ;

MT2: x2 – 2ax = x (x – 2a)

MTC: x (x – 2a)2

NTP1: x; NTP2: x – 2a

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b,

MT1: x – y

MT2: 1

MTC: x – y

NTP1: 1; NTP2: x – y.

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Bài 9: Mẫu số chung của các phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

một,

MT1: x3 – 27 = (x – 3) (x2 + 3x + 9);

MT2: x2– 6x + 9 = (x – 3)2 ;

MT3: x2 + 3x + 9;

MTC: (x – 3)2 (x2 + 3x + 9);

NTP1: x – 3; NTP2: x2 + 3x + 9; NTP3: (x – 3)2

Quý Đông:

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

b,

MT1: x4 – 2 lần2= x2 (x2 – 2);

MT2: x4 – 4x2 + 4 = (x2– 2)2

MTC: x2 (x2 – 2)2

READ  Maket là gì? Các lĩnh vực thiết kế maket tiềm năng phát triển | Educationuk-vietnam.org

NTP1: x2– 2; NTP2: x2

Quý Đông

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Bài 10: Đơn giản hóa rồi rút gọn mẫu số phân số sau.

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Hướng dẫn giải pháp:

gọn nhẹ

Cách nhanh nhất để tìm mẫu số chung Toán lớp 8

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 8 chọn lọc có đáp án hay khác:

Xem thêm bộ sách Để học tốt môn Toán lớp 8 hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 8 trong Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250 nghìn cho mỗi khóa học, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con em mình sẽ được tặng kèm tài liệu ôn thi học kỳ 2 miễn phí. Quý phụ huynh vui lòng đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, Giải bài tập SGK, Giải bài tập SBT, Soạn văn, Bài văn mẫu, Đề thi online, Bài giảng … miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Hướng dẫn facebook miễn phí cho thanh thiếu niên 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

HÀNG LOẠT Lý thuyết & 700 Vở bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết Đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung SGK Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các bộ truyện lớp 8 khác

Bài viết cùng chủ đề: