7 lượt xem

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021 – Trường Trung Học Phổ Thông FPT | Educationuk-vietnam.org

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả của kỳ thi Matura sẽ chiếm 70% điểm Matura.

Cụ thể, quy chế nêu rõ, điểm Matura bao gồm điểm các bài thi thí sinh trải qua để được công nhận Matura, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy đổi theo thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

how-to-diem-xet-tot-nghiep-thpt-nam-2021

Cách tính kết quả tốt nghiệp THPT năm 2021

Kết quả tốt nghiệp sẽ được đánh giá theo 2 chữ số thập phân, được thực hiện tự động bằng phần mềm máy tính.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và bài thi tổ hợp thành phần đã đăng ký dự thi công nhận và xét tốt nghiệp đều đạt.

Thí sinh cũng cần lưu ý khi xét công nhận tốt nghiệp:

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Thí sinh là học sinh GDTX không thuộc diện xếp loại hạnh kiểm, học tập theo hình thức tự học, nếu xét đạt loại xuất sắc theo quy định tại Điều 37 của Quy chế thi thì không phải xếp loại. có điều kiện xếp loại hành vi.

– Đối với những thí sinh được quyền dự thi nhưng không có điểm trung bình cả năm lớp 12 như đã dự tính thì chỉ lấy điểm bài thi xác định để tính điểm phúc khảo và công nhận. Matura được sử dụng.

how-to-diem-xet-tot-nghiep-thpt-nam-2021

– Trường hợp thí sinh còn có chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được sử dụng một trong hai loại giấy tờ trên để cộng điểm khuyến khích; nếu thí sinh có nhiều hơn một chứng chỉ chuyên môn hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định tại Điều 40 của Quy chế thi thì chỉ được cộng một điểm khuyến khích vào chứng chỉ / văn bằng đạt kết quả cao nhất.

– Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quy định tại Điều 40 của Quy chế thi là chứng chỉ được cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm ưu đãi đối với các chứng chỉ này được duy trì trong cả cấp học và được cộng vào điểm bài thi để tính điểm xét tốt nghiệp.

Theo Vietnamnet.vn

Bài viết cùng chủ đề: