53 lượt xem

Cách tính doanh thu bán hàng | Educationuk-vietnam.org

Doanh nghiệp luôn hoạt động với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là tăng trưởng doanh thu. Cách tính doanh thu bán hàng? Phần trăm doanh thu được tính như thế nào? Và cách tính thu nhập đạt được như thế nào?

Mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào là kiếm được doanh số bán hàng. Vì vậy, khái niệm thu nhập có liên quan đến quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Để có thể làm tốt công tác kế toán trong doanh nghiệp, một điều cần được nhấn mạnh đó là khái niệm doanh thu bán hàng và cách tính doanh thu, sự khác nhau giữa doanh thu và doanh thu bán hàng là gì ?. Bài viết dưới đây, 123Job sẽ cung cấp cho các bạn kế toán những kiến ​​thức cơ bản về khái niệm doanh thu và khấu trừ doanh thu. Điều này vô cùng cần thiết đối với công việc ghi sổ, kế toán trong doanh nghiệp.

I. Doanh thu bán hàng là gì?

Doanh thu bán hàng: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, góp phần phát triển vốn chủ sở hữu.

Chúng ta có thể dễ dàng hiểu nó Doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được do bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, góp phần tăng vốn của chủ sở hữu cho doanh nghiệp.

Việc bán hàng

Doanh thu bán hàng là gì – Yếu tố quyết định sự thành bại trong kinh doanh

II. Hiểu doanh thu bán hàng

Ý nghĩa của doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là nguồn tài chính quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thanh toán các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là nguồn tài chính hình thành hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán tiếp theo.

Khi doanh nghiệp có doanh số thường xuyên sẽ làm tăng tốc độ luân chuyển vốn, tăng vòng quay của vốn. Đồng thời tạo điều kiện cho bản thân doanh nghiệp có nguồn vốn lớn hơn, giảm chi phí vay nợ bên ngoài.

Doanh thu bán hàng là căn cứ quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Thu nhập tăng đồng nghĩa với việc tăng số tiền thu được và tăng lượng hàng bán ra, điều này cho thấy doanh nghiệp đã tạo dựng được vị thế nhất định trên thị trường. Ngoài ra, doanh thu tăng góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hiệu quả việc bán hàng và cung cấp dịch vụ.

READ  Gieo trồng cây nông nghiệp | Educationuk-vietnam.org

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng

Vấn đề của các doanh nghiệp là quản lý và kiểm soát thu chi, từ đó xác định kết quả kinh doanh một cách chính xác nhất. Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp đã chuyển giao cho người mua một phần lớn lợi ích và rủi ro của sản phẩm.
– Công ty không còn sở hữu và kiểm soát hàng hóa, quyền này chuyển cho người mua.
– Có cơ sở tương đối vững chắc về thu nhập.
– Doanh nghiệp có lợi khi bán được hàng cho khách.
– Dễ dàng xác định các chi phí liên quan đến việc tạo ra doanh thu.

IV. Cách tính doanh thu bán hàng?

Doanh thu bán hàng của một công ty được chia thành hai loại doanh thu: tổng doanh thu và doanh thu thuần.

1. Tổng thu nhập

Tổng doanh thu là tổng số tiền nhận được ban đầu sau khi thực hiện các hoạt động bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Tổng doanh thu được tính như sau:

Tổng doanh thu = Sản lượng * Giá bán

Cách tính doanh thu bán hàng?

Các cách tính doanh thu bán hàng trong kinh doanh

2. Doanh thu thuần

Thu nhập ròng là thu nhập hiện có của doanh nghiệp, dùng để tính toán và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh. Từ thu nhập ròng, công ty có thể tính toán lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế, từ đó xác định lãi lỗ trong kỳ.

Doanh thu ròng = Tổng doanh số – Chiết khấu

Trong đó, chiết khấu bao gồm:
Chiết khấu thương mại: Giảm giá so với giá bán lẻ niêm yết của doanh nghiệp dành cho khách hàng mua số lượng lớn.
Giảm giá bán hàng: Là khoản giảm giá từ giá bán niêm yết của doanh nghiệp cho người mua do hàng lỗi, kém chất lượng, quá cũ …
Giá trị của hàng hóa bị trả lại: Là giá trị hàng bán được xác định là đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối và trả lại.
Doanh nghiệp phải xác định tổng doanh thu và doanh thu thuần thông qua cách tính toán doanh thu bán hàng kiểm soát, quản lý số lượng hàng hóa bán ra và tính chiết khấu, chi phí.

READ  Mậu dịch là gì? Phi mậu dịch là gì? Những thông tin cần biết | Educationuk-vietnam.org

V. Cách Tính Phần trăm Doanh số

Từ doanh thu bán hàng nhận được qua các năm, các kỳ kế toán, ta có thể xác định được tốc độ tăng trưởng, mức độ thực hiện kế hoạch. Vì thế Cách tính phần trăm doanh thu Bạn có thể làm theo 2 cách tính phần trăm bán hàng dưới đây.

1. Tốc độ tăng trưởng

Tỷ lệ tăng trưởng là sự khác biệt giữa doanh số bán hàng trong năm n và năm n-1

Tốc độ tăng trưởng của năm n = (Doanh thu của năm n-Doanh số của năm n-1) / (Năm n-1) * 100%

Trong trường hợp doanh số năm sau giảm so với năm trước thì% sẽ là số âm, vì vậy thay vì tăng thì sẽ là% giảm đi.

Ví dụ sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính tốc độ tăng trưởng thông qua thu nhập:

Công ty ABC có doanh thu năm 2017 là 115 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm 2018 là 132 tỷ đồng. Vậy tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm 2018 là bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính phần trăm thu nhập trên, ta có:

Phần trăm tăng trưởng 2018 = (Doanh thu 2018 – Doanh thu 2017) / Doanh thu 2017 * 100 = (132-115) / 115 = 14,78 (%)

Kết luận, năm 2018 công ty ABC có mức tăng gần 15% so với năm 2017.

2. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Mức độ hoàn thành kế hoạch dùng để đo lường kết quả doanh thu thực tế so với kế hoạch được giao.

Hoàn thành kế hoạch = (Thu nhập thực tế / Thu nhập dự kiến) * 100%

Ví dụ: Công ty ABC đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến quý III / 2018, tổng doanh thu của công ty đã đạt 145 tỷ đồng, đạt bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu đề ra?

Ta có: Phần trăm đạt được = 145/150 * 100 = 96,66 (%)

Như vậy, chỉ sau 3 quý, thu nhập đã đạt 96,66% kế hoạch đề ra, gần như hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Trường hợp mức độ thực hiện kế hoạch đạt trên 100% nghĩa là doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đã xác định.

READ  ✅ Công thức quản trị tài chính ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐ | Educationuk-vietnam.org

Cách tính phần trăm doanh thu

Cách tính phần trăm thu nhập kinh doanh

TẠI VÌ. Cách tính thu nhập hoàn vốn

Doanh nghiệp có lợi nhuận giảm dần nếu tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Lúc này, các chi phí cố định, chi phí biến đổi sẽ được bù đắp và doanh nghiệp không thu được lợi nhuận nào. Cách tính thu nhập hoàn vốn được sử dụng với công thức sau:

Doanh thu chia nhỏ = Khối lượng chia nhỏ * Giá bán
= [Chi phí cố định / ( Giá bán – Chi phí biến đổi)] * Giá bán
= Chi phí cố định / (1- Chi phí biến đổi / Giá bán)

Nếu tổng doanh thu cao hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lãi. Và ngược lại, doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng lỗ vốn.

VII. Phân biệt giữa doanh số và doanh thu

Có rất nhiều người thường nhầm lẫn và không phân biệt đúng giữa doanh số và thu nhập.

Doanh thu là gì? Doanh số bán hàng là tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp bán cho khách hàng của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu là tổng số tiền doanh nghiệp nhận được đối với số lượng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định và được ghi trên sổ sách, bao gồm cả các khoản ghi nợ.

Bạn cũng có thể hiểu bán hàng là tổng doanh thu, là tổng số tiền thu được từ số lượng và giá bán của sản phẩm bao gồm các khoản chiết khấu như chiết khấu thương mại, chiết khấu hàng bán, hàng bán bị trả lại. . Và doanh thu sẽ là số tiền doanh nghiệp kiếm được sau khi nhận được doanh số bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ và chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng.

Việc phân biệt giữa doanh số và doanh thu là rất cần thiết trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần đưa ra các kế hoạch, chiến lược nhằm tăng doanh số và doanh thu cho công ty.

VII. Sự kết luận

Vì vậy, qua bài viết trên, 123job.vn mong rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn về nó Doanh thu bán hàng là gì?, cách tính toán doanh thu bán hàngxác định thu nhập ròng và chênh lệch giữa thu nhập và doanh thu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào, giúp bạn tìm ra cách tăng thu nhập hiệu quả.