6 lượt xem

Cách tính lương Gross sang Net và từ Net sang Gross | Educationuk-vietnam.org

Tính toán tổng trên ròng và ròng trên tổng lương là điều cần hiểu khi nói đến bảng lương. Nhưng sự khác biệt là gì?

Lương gộp là gì?

Tổng lương là tổng số tiền mà một nhân viên nhận được trước thuế và các khoản khấu trừ. Ví dụ, khi doanh nghiệp trả cho bạn mức lương hàng năm là 120 triệu, điều này có nghĩa là bạn đã kiếm được 120 triệu tiền lương gộp.

Tại sao bạn cần biết mức lương gộp?

Lý do phổ biến nhất mà bạn cần biết tổng thu nhập hàng năm hoặc hàng tháng của mình là cho người cho vay.

Khi bạn đăng ký thế chấp, căn hộ hoặc bất kỳ giao dịch mua lớn nào khác yêu cầu khoản vay, họ sẽ yêu cầu tổng thu nhập của bạn. Các công ty phát hành thẻ tín dụng cũng sẽ yêu cầu tổng thu nhập của bạn trước khi quyết định phê duyệt thẻ của bạn.

Trong các cuộc phỏng vấn, bạn cũng sẽ đề cập đến mức lương gộp của mình khi được hỏi về yêu cầu lương.

Thanh toán ròng là gì?

Tiền lương ròng là số tiền nhân viên nhận về nhà sau khi các khoản khấu trừ đã được thực hiện. Đây là số tiền họ có trong túi vào ngày lĩnh lương.

Tại sao thanh toán ròng lại quan trọng?

Thanh toán ròng rất quan trọng đối với việc lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính cho tương lai của bạn. Không giống như mức lương gộp, có thể bạn sẽ không cần biết mức lương thực của mình khi đăng ký vay hoặc mua hàng lớn, nhưng nó giúp bạn quyết định xem mình có đủ khả năng mua những khoản này hay không.

Vì khoản thanh toán ròng là số tiền bạn sẽ nhận được sau khi khấu trừ, nên nó cho bạn biết bạn sẽ có bao nhiêu tiền. Số tiền này sẽ khác nhau giữa các nhân viên, ngay cả khi họ làm việc ở cùng một vị trí với trách nhiệm như nhau, vì các khoản khấu trừ thuế của họ khác nhau.

READ  Nghệ thuật giao tiếp qua điện thoại | Educationuk-vietnam.org

Bạn có thể xây dựng kế hoạch chi tiêu dựa trên khoản thanh toán ròng của mình vì nó cho biết chính xác số tiền bạn có trong tài khoản mỗi tháng.

Biết được sự khác biệt giữa lương tổng và lương thực là hữu ích khi lập kế hoạch chi tiêu của bạn.

Cách tính lương tổng trên ròng (Gross to Net)

Nếu bạn muốn tính tổng trên lương ròng, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Lương ròng = Tổng lương – (BHXH + BHTN + BHYT + thuế TNCN)

Ở đó:

– An ninh xã hội: 8%

– Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

– Bảo hiểm y tế: 1,5%

– Thuế Thu nhập cá nhân: phụ thuộc vào từng cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế x thuế suất

(I) (II)

(I) Thu nhập chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản miễn giảm – Các khoản khấu trừ

(i) Tổng số tiền lương nhận được = lương + phụ cấp + các khoản phụ cấp khác

(ii) Các khoản được miễn thuế (nếu có) = tiền làm thêm giờ + tiền thưởng + tiền ăn trưa + tiền điện thoại + tiền đồng phục

(iii) Các khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh Người lao động (11 triệu / tháng / người) + người phụ thuộc (4,4 triệu / tháng / người)

(II) Thuế suất

Thu nhập chịu thuế / năm Thu nhập chịu thuế / tháng% Thuế suất

Dưới 60 triệu Dưới 5 triệu 5%

Từ 60 đến 120 triệu Từ 5 đến 10 triệu 10%

Từ 120 đến 216 triệu Từ 10 đến 18 triệu 15%

READ  Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ | Educationuk-vietnam.org

Từ 216 đến 384 triệu Từ 18 đến 32 triệu 20%

Từ 384 đến 624 triệu Từ 32 đến 52 triệu 25%

Từ 624 đến 960 triệu Từ 52 đến 80 triệu 30%

Trên 960 triệu Trên 80 triệu 35%

Ví dụ về cách chuyển đổi tổng thành lương ròng

Anh X làm nhân viên kinh doanh cho công ty A với mức lương gộp 20 triệu đồng / tháng. Trong tháng, Mr. Sẽ phải khấu trừ các khoản sau:

* Về chi trả an sinh xã hội:

– An sinh xã hội: 20 triệu đồng x 8% = 1,6 triệu đồng

– BHTN: 20 triệu đồng x 1% = 200.000 đồng

– Bảo hiểm y tế: 20 triệu đồng x 1,5% = 300.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền mà Mr. Số tiền phải trích để đóng bảo hiểm bắt buộc / tháng là:

1,6 triệu VND + 200.000 VND + 300.000 VND = 2,1 triệu VND

* Về thuế thu nhập cá nhân:

Giả sử rằng Mr. X có 01 người phụ thuộc, trong tháng mà Mr. X không đóng góp từ thiện, nhân đạo, thuế thu nhập cá nhân của Mr. A mỗi tháng tạm thời được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản miễn giảm – Các khoản giảm trừ =

20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng = 2,2 triệu đồng

Thuế thu nhập cá nhân của X được tính là 20% = 2,2 triệu đồng x 20% = 440.000 đồng

Như vậy, tiền lương thực nhận của ông X là:

Lương thực lĩnh = 20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 440.000 đồng = 17.460.000 đồng

Làm thế nào để chuyển đổi lương ròng thành tổng

Tổng lương = Lương ròng + an sinh xã hội + bảo hiểm thất nghiệp + bảo hiểm y tế + thuế thu nhập cá nhân

Từ công thức trên, cần biết tổng lương để tính các loại bảo hiểm. Để giải quyết vấn đề này, có một loại tiền lương được gọi là Tổng quy đổi.

READ  ĐN- SV bén duyên nghề mẫu ảnh từ cuộc thi của FPT Polytechnic | Educationuk-vietnam.org

Trước tiên, bạn cần tính toán thu nhập để làm cơ sở quy đổi và thu nhập chịu thuế

Thu nhập quy đổi = Lương ròng – các khoản khấu trừ

Thu nhập làm cơ sở quy đổi / tháng Thu nhập chịu thuế

Lên đến 4,75 triệu đồng TNQ / 0,95

Trên 4,75 đến 9,25 triệu đồng (TNQ – 0,25 triệu) /0,9

Trên 9,25 đến 16,05 triệu đồng (TNQ – 0,75 triệu) / 0,85 đồng

Trên 16,05 đến 27,25 triệu đồng TNQ – 1,65 triệu / 0,8

Trên 27,25 đến 42,25 triệu đồng (TNQ – 3,25 triệu) / 0,75

Trên 42,25 triệu đến 61,85 triệu đồng (GNV – 5,85 triệu) / 0,7

Trên 61,85 triệu đồng (TNQ – 9,85 triệu) / 0,65 đồng

Tổng lương quy đổi = Thu nhập chịu thuế + trợ cấp gia đình + phí bảo hiểm

Sau khi tính toán tổng quy đổi, bạn sẽ có phí bảo hiểm.

Ví dụ về cách chuyển đổi lương ròng thành tổng lương:

Ví dụ lương thực là 30.000.000 đồng, trừ đi 11.000.000 đồng cho bản thân, không có người phụ thuộc.

Thu nhập quy đổi: 30.000.000 – 11.000.000 = 19.000.000 VND

Thu nhập chịu thuế = (19.000.000 – 1.650.000) / 0,8 = 21.687.500 đồng

Thuế TNCN = 21.687.500 x 20% – 1.650.000 = 2.687.500 đồng

An sinh xã hội (lương thực 30.000.000 đồng, gấp 20 lần lương cơ sở 1.490.000) nên = (20 x 1.490.000) x 8% = 2.384.000 đồng

Bảo hiểm y tế = (20 x 1.490.000) x 1,5% = 447.000 đồng

Bảo hiểm thất nghiệp 1%: 358.773 đồng

Tổng lương = 21.687.500 + 11.000.000 + (2.384.000 + 447.000 + 358.773) = 35.877.273 đồng

Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách chia nhỏ tổng và thanh toán ròng, cũng như cách tính tổng thanh toán ròng và chuyển đổi thanh toán thuần thành tổng lương, bạn sẽ có thêm kiến ​​thức về hai hình thức trả lương phổ biến này.

pha lê

Bài viết cùng chủ đề: