11 lượt xem

Cách tính lương tăng ca theo luật mới mà bạn nên biết | Educationuk-vietnam.org

1. Quy định làm thêm giờ

Khi làm thêm giờ, số giờ làm thêm trong ngày phải theo quy định tại Điều 4, Nghị định số. 45/2013 / NĐ-CP. Người lao động làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày và trong thời gian thực hiện quy chế tuần làm việc thì tổng số giờ làm việc trong ngày bình thường cộng với thời gian làm thêm không quá 12 giờ / ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì chủ doanh nghiệp phải trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, người lao động làm thêm vào ban đêm được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc đơn giá tiền lương ngày.

Quy định làm thêm giờ

Nếu người sử dụng lao động không trả lương làm thêm giờ theo quy định của bộ luật lao động thì bạn có thể tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải tại hòa giải viên lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào theo luật mới?

Theo Chính phủ, quy định rõ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và các Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP về phương pháp tính tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ và các điều kiện. các trường hợp sau: tiền lương làm đêm, tiền lương làm thêm ngày thường và cuối cùng là tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết.

2.1. Quy định tính tiền làm thêm giờ theo lương cơ bản

Thực hiện điều 98 bộ luật lao động năm 2019, quy định rõ cách tính tăng lương cơ sở. Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương theo lương hoặc thực lĩnh theo công việc tương ứng với các mức khác nhau trong từng trường hợp:

Quy định tính tiền làm thêm giờ theo lương cơ bản
Quy định tính tiền làm thêm giờ theo lương cơ bản

– Trả ít nhất 150% vào các ngày trong tuần.

– Được trả lương ít nhất 200% ngày nghỉ hàng tuần.

– Được trả lương tối thiểu 300% vào các ngày Lễ, Tết chính thức có lương.

Ngoài ra, người lao động được trả ít nhất bằng 30% tiền lương nếu làm việc vào ban đêm theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo ngày làm việc bình thường.

2.2. Cách tính chi tiết tiền làm thêm giờ

Tại các Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP quy định rõ cách tính lương làm thêm giờ, làm thêm giờ, sản phẩm, làm đêm như sau.

– Tiền lương làm thêm giờ, người lao động được trả lương theo thời gian và được trả lương khi làm thêm giờ vào những ngày làm việc bình thường

Áp dụng công thức: Lương làm thêm = Lương thực trả x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x Số giờ làm thêm.

Cách tính chi tiết tiền làm thêm giờ
Cách tính chi tiết tiền làm thêm giờ

Trong đó tiền lương thực trả cho công việc của người lao động trong ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương thực tế trả cho công việc theo tháng, tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ. Mức 150% áp dụng khi người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% đối với những ngày nghỉ, lễ, Tết có hưởng lương. Chưa kể lương vào các ngày lễ, tết ​​bằng lương người lao động hưởng mỗi ngày.

Ví dụ: Công ty X trả lương cho nhân viên Y là 3 triệu đồng / tháng. Theo quy định của công ty đó là 24 ngày làm việc thực tế. Trong tháng đó, người lao động Y đã làm thêm 50 giờ trong ngày (ngày thường). Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động, thời gian làm việc bình thường không quá 8 giờ / ngày và 48 giờ / tuần. Áp dụng công thức tôi đề cập ở trên, bạn có thể tính được tiền lương thực trả cho 1 giờ làm việc Y là: 3.000.000 / 24/8 = 15.625 đồng. Từ đó quy ra tiền làm thêm giờ của ngày trong tuần của nhân viên Y: 15.625 x 150% x 50 giờ = 1.171.875 đồng. Và tổng tiền lương của nhân viên A: 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875 đồng.

– Lương tăng ca, người lao động được trả lương theo sản phẩm

Người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm với số lượng, khối lượng sản phẩm so với số lượng, khối lượng sản phẩm đã định trước theo mức đã thỏa thuận.

Lương làm thêm giờ, nhân viên được trả lương theo sản phẩm
Lương làm thêm giờ, nhân viên được trả lương theo sản phẩm

Áp dụng công thức: tiền làm thêm giờ = giá mỗi đơn vị trả sản phẩm x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số lượng sản phẩm làm thêm giờ.

Trong đó đơn giá tiền lương sản phẩm tính theo ngày làm việc bình thường. Tương tự như cách tính lương làm thêm giờ theo thời gian, tỷ lệ làm thêm giờ ngày thường là 150%, làm thêm giờ ngày nghỉ hàng tuần là 200%, ngày nghỉ, lễ, Tết có hưởng lương là 300%.

Ví dụ: Trong một tháng người lao động A làm việc 200 giờ và tăng ca 50 giờ vào các ngày trong tuần (ngày) để hoàn thành số lượng 1000 sản phẩm với đơn giá 10000 cái / cái. Sử dụng công thức trên, bạn có thể tính toán như sau:

Tiền lương sản phẩm của nhân viên A làm trong 1 giờ = 1.000 đơn vị x 10.000 đồng / 250 giờ = 40.000 đồng.

Tổng tiền lương sản phẩm của nhân viên A ngày thường = 40.000đ x 200 giờ x 100% = 8.000.000 đ. Xác định tiền lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000 đồng và tổng tiền lương cho người lao động B = 8.000.000 + 3.000.000 = 11.000.000 đồng.

3. Cách tính tiền làm thêm giờ đối với người lao động làm thêm vào ban đêm

Theo quy định tại điểm 3 Điều 98 Bộ luật Lao động thì người lao động được làm thêm giờ và được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương, tiền công làm việc của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ. , Tết.

Cách tính tiền làm thêm giờ cho người lao động làm thêm vào ban đêm
Cách tính tiền làm thêm giờ cho người lao động làm thêm vào ban đêm

3.1. Cách tính lương ca đêm theo thời gian

Công thức tính: tiền làm thêm vào ban đêm = (tiền lương thực trả x 150% / 200% / 300% + tiền lương thực trả x 30% + 20% x tiền lương giờ làm trong ngày) x số giờ làm việc vào ban đêm.

Trong đó, tiền lương trả theo ngày làm việc bình thường, tiền lương giờ trong ngày làm thêm hoặc ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, tết. Mức 150% áp dụng cho người lao động làm thêm giờ trong ngày đó, mức 200% áp dụng cho ngày nghỉ hàng tuần và mức 300% áp dụng cho các ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

3.2. Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm

Công thức tính: tiền làm thêm qua đêm = (lương sản phẩm x 150% / 200% / 300% + lương sản phẩm x 30% + 20% x lương sản phẩm ban ngày) x số lượng sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm
Cách tính lương ca đêm theo sản phẩm

Tiền lương sản phẩm được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường. Giá trên một đơn vị tiền công sản phẩm trong ngày làm thêm giờ hoặc ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ lễ, tết. Mức áp dụng 150% đối với người lao động làm thêm giờ trong ngày đó, 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần, 300% đối với ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Hiện nay, để giúp việc tính lương cho người lao động nhanh chóng và chính xác hơn, các doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm tính lương. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ kế toán giúp doanh nghiệp quản lý việc trả lương cho từng người lao động, tránh tình trạng trả lương sai, nhầm lẫn dẫn đến vi phạm pháp luật lao động và gây mâu thuẫn nội bộ.

Hi vọng với những chia sẻ trên của tôi, các bạn sẽ biết Cách tính lương làm thêm giờ theo luật mới một cách chính xác. Mọi thắc mắc về chủ đề này hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp chi tiết nhé!

Những điều kế toán tiền lương cần biết

Trong số các công việc mà bộ phận kế toán của một doanh nghiệp phải thực hiện thì kế toán tiền lương là một công việc vô cùng quan trọng. Click vào bài viết dưới đây để tìm hiểu về kế toán tiền lương nhé!

Cách tính lương

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15231 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Mẫu Bản tự đánh giá nhận xét năng lực cá nhân 2022 | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: