6 lượt xem

Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn chỉnh nhất | Educationuk-vietnam.org

1. Những điều bạn cần biết về làm thêm giờ

1.1. Định nghĩa về bồi thường làm thêm giờ

Phụ cấp làm thêm giờ là chế độ do nhà nước ban hành, dành riêng cho cán bộ, công nhân viên tại địa phương, đơn vị công tác nhằm khuyến khích, động viên họ.

Khái niệm về trả lương thâm niên vượt quá khuôn khổ

Cách này giúp người lao động yên tâm làm việc và cố gắng phát huy hết các kỹ năng và ưu điểm của mình trong công việc.

Các đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên ngoài nhóm khi đã đạt bậc lương cao đối với chức vụ, ngạch. Phụ cấp làm thêm giờ sẽ được tính theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ và làm việc cho các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến quận, huyện, thị xã hoặc trong nhiều đơn vị sự nghiệp công nghiệp nhà nước. Các đối tượng như chuyên viên cao cấp, cán bộ quản lý ngành điện hưởng lương theo chế độ lương chức vụ đã xếp lương định kỳ thì không được tính phụ cấp thâm niên.

1.2. Đối tượng được hưởng lương hưu ngoài khung là ai?

Theo quy định tại Điều 1 Mục I Thông tư 04/2005 / TT-BNV thì đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bao gồm:

– Công chức, viên chức, cán bộ được xếp lương theo chuyên môn, nghiệp vụ, thi hành bảng lương phục vụ cho các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến thành phố, phường, thành phố trực thuộc Trung ương và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như:

+ Công chức bầu cử trong các cơ quan nhà nước theo ngạch từ trung ương đến quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh thuộc đối tượng xếp lương, ngạch công chức hành chính và được hưởng tiền thưởng của chức vụ thừa hành.

Đối tượng được hưởng phụ cấp làm thêm giờ
Đối tượng được hưởng phụ cấp làm thêm giờ

+ Công chức, viên chức, cán bộ điều chỉnh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành, phục vụ và công tác trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước (gồm các chức danh: Chuyên môn, nghiệp vụ Tòa án, Kiểm sát viên). và các chức vụ quản lý được bổ nhiệm).

+ Công chức làm việc ở cấp xã, khu phố, thành phố trực thuộc trung ương.

– Công chức, viên chức, cán bộ thuộc biên chế nhà nước thực hiện điều chỉnh tiền lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, công tác, phục vụ do nhà nước quy định được cử đi làm việc trong các hội, tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận. , các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đối tượng không được trả tiền làm thêm bao gồm chuyên gia cao cấp, cán bộ quản lý hưởng lương theo thang lương của chức vụ đã điều chỉnh theo điều kiện tiền lương.

1.3. Cần những điều kiện gì để được hưởng lương làm thêm giờ?

Được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định trên được xếp bậc lương cuối cùng trong các ngạch công chức, viên chức, tức là đạt bậc cao nhất trong nhóm lương của ngạch, bậc, chức vụ cũ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện, giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch, chức vụ và được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Để được hưởng phụ cấp thâm niên, phải đáp ứng một số điều kiện
Để được hưởng phụ cấp thâm niên, phải đáp ứng một số điều kiện

1.3.1. Điều kiện duy trì bậc lương cuối cùng của ngạch, chức danh

Để duy trì bậc lương cuối cùng của ngạch, chức danh đang giữ thì thời gian bảo lưu bậc lương phải có các điều kiện sau đây:

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ 3 năm (36 tháng) công tác xếp bậc lương cuối cùng của ngạch công chức với viên chức từ loại A đến A3 của bảng thứ hai và thứ ba quy định tại Nghị định số .204. / 2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 do Chính phủ ban hành và các chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ của Tòa án, Kiểm sát theo quy định tại Nghị định số. 730/2004 / NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố.

Cần có điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên ngoài khung
Cần có điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên ngoài khung

– Cán bộ, công chức, viên chức có đủ 02 năm (24 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong các ngạch công chức, viên chức loại B, C tại bảng 2, 3 và trong ngạch Chấp hành viên. lương theo Bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

1.3.2. Tiêu chí để được hưởng thâm niên ngoài khung

Để đáp ứng tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên ngoài khung, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật với các hình thức: cảnh cáo, khiển trách và xử phạt. không bị cách chức trong thời gian giữ chức vụ do dân cử.

Tiêu chuẩn để được hưởng thâm niên ngoài khung
Tiêu chuẩn để được hưởng thâm niên ngoài khung

1.4. Căn cứ để tính thâm niên vượt khung

Để được tính thâm niên vượt khung, bạn phải có các căn cứ sau:

– Sổ an sinh xã hội.

– Quyết định xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Quyết định đề cử vào danh sách hoặc quyết định tiếp nhận và phân công công việc hoặc quyết định cho người lao động hết thời gian tập sự.

– Quyết định được phân công, giao nhiệm vụ mới theo một trong các đề mục của chỉ đạo.

Bạn lưu ý thời gian tính hưởng thâm niên sẽ được cộng dồn khi chấm dứt. Ngoài ra, nếu bạn được hưởng nhiều chế độ thâm niên ở nhiều ngành nghề khác nhau thì bạn chỉ được hưởng một lần tính phụ cấp thâm niên.

Hay nhin nhiêu hơn: Cách tính khoản trợ cấp rút tiền chuẩn nhất

2. Cách tính phụ cấp thâm niên chuẩn nhất.

Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung theo công thức sau:

Mức lương theo thâm niên Ngoài dấu ngoặc = Hệ số lương cấp bậc, Hệ số cộng với Hệ số phụ cấp chức vụ điều hành, Phụ cấp làm thêm giờ hiện tại (nếu có) x Thời gian lương tối thiểu do Chính phủ quy định x% Phụ cấp thâm niên mà bạn được hưởng.

Cách tính lương thâm niên vượt khung tiêu chuẩn
Cách tính lương thâm niên vượt khung tiêu chuẩn

Bạn có thể sử dụng công thức này để tính toán mức bồi thường phù hợp cho mình, cũng như đảm bảo công bằng cho các cán bộ, công chức, viên chức khác.

Phụ cấp thâm niên cộng thêm sẽ bằng đủ 5 năm công tác của bạn. Khi bạn làm việc được 5 năm thì bạn sẽ được tính phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng để tính phụ cấp quản lý và phụ cấp thâm niên. Sau mỗi năm tiếp theo, bạn làm việc đủ 1 năm (12 tháng), bạn sẽ tăng thêm 1%. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm tính lương để tính bồi thường thâm niên vượt khung của họ.

3. Những lưu ý về quy trình tính hưởng thâm niên vượt khung.

Quá trình tính hệ số trả lương trên khung, bạn phải kết hợp với hệ số trả lương theo ngạch bậc, theo hệ số cộng thêm chức vụ, thâm niên ngoài khung và mức lương tối thiểu của bạn. Phụ cấp thâm niên vượt khung được trả hàng tháng vào tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Một số lưu ý cần biết
Một số lưu ý cần biết khi tính phụ cấp thâm niên vượt khung

Trường hợp nhà nước quy định mức lương tối thiểu chung thì cơ quan phải có trách nhiệm tổ chức, chủ trì, phê duyệt, tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ bổ sung theo chiều sâu hàng năm và thực hiện điều chỉnh, bổ sung cho mức lương tối thiểu chung hàng năm gửi Bộ Tài chính để xem xét, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Đồng thời, phụ cấp làm thêm giờ sẽ được dùng để tính lương và hưởng chế độ an sinh xã hội. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ trả phụ cấp thâm niên ngoài khung phải sử dụng nguồn thu hợp pháp của đơn vị và kinh phí nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm chi trả.

Tôi hy vọng bạn biết thông qua bài viết này cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung cũng như một số lưu ý khi tính khoản phụ cấp này. Nếu bạn đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ làm thêm giờ nêu trên thì bạn sẽ được tính tiền làm thêm giờ. Nếu bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ này nhưng đã đến thời điểm nghỉ hưu thì mức lương hưu của bạn sẽ được tính trên cơ sở tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của thời gian đóng bảo hiểm xã hội chứ không tính vào tiền lương. khi phụ cấp thâm niên vượt khung.

ý tưởng Thang lương là gì?? Các bậc lương và cách tính lương theo quy định của nhà nước? Cách tính các bậc lương là gì? Bấm vào bài viết dưới đây để biết thông tin về các mức lương!

Mức lương là bao nhiêu?

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15033 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập - Phần 2: Tác phẩm | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: