7 lượt xem

Cách viết bản tường trình | Educationuk-vietnam.org

Hướng dẫn cách viết báo cáo ✓ Cách viết báo cáo ✓ Cách viết báo cáo ✓ Cách viết báo cáo ✓ Cách viết báo cáo lỗi ✓ Tệp ví dụ về một báo cáo hay và chi tiết ✓ Tệp Word, PDF ✓ Tải xuống Tải xuống Miễn phí từ các báo cáo phổ biến nhất từ ​​các liên kết Google Drive

10 mẫu báo cáo phổ biến nhất

Hướng dẫn cách viết báo cáo chuẩn

Làm thế nào để viết một báo cáo? Một báo cáo tiêu chuẩn với nội dung đầy đủ sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Bắt đầu với quốc hiệu, khẩu hiệu (viết ở giữa)
 • Tên báo cáo: Báo cáo của … (ghi rõ sự việc để viết tường trình)
 • Kính gửi: người hoặc cơ quan nhận báo cáo
 • Thông tin về người viết tường trình: họ tên, chức vụ, CCCD, …
 • Nguyên nhân của sự kiện được trình bày chi tiết và rõ ràng.
 • Thiệt hại (nếu có)
 • Trình tự và diễn tiến của các sự kiện
 • Địa điểm và thời gian xảy ra sự cố
 • Những người liên quan đến sự kiện
 • Trách nhiệm của người viết (trong trường hợp xảy ra hậu quả cho sự cố đó)
 • Khuyến nghị cụ thể (nếu có)
 • Kết thúc bằng cam kết sửa thông tin hoặc cam kết không tái phạm, sau đó ký và viết tên của bạn.

Mẫu viết báo cáo

Quốc hiệu, khẩu hiệu (giữa)

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

READ  Cẩm nang xin việc ngành Luật | Educationuk-vietnam.org

Địa điểm và thời gian báo cáo (chèn góc phải)

………….., ngày tháng năm …….

Tên văn bản (căn giữa và thường sử dụng chữ in đậm hoặc viết hoa)

Tuyên bố (Về …………)

Người hoặc cơ quan nhận báo cáo:

Kính gửi: ………………………………………… . …………………………..

Nội dung báo cáo: Báo cáo cụ thể, chi tiết về nguyên nhân và diễn biến của sự cố.

Chốt lại: Đề nghị, cam kết (nếu cần); chữ ký và họ tên của người lập biên bản.

Khi viết báo cáo, hãy đảm bảo các điểm sau là chính xác:

 • Họ và tên: điền họ và tên người viết báo cáo
 • Ngày sinh: Nhập đúng ngày tháng năm sinh theo đúng CMND / CCCD
 • Nơi sinh: ghi hộ khẩu thường trú theo sổ hộ khẩu gia đình.
 • Nơi ở hiện tại: ghi nơi bạn đang ở
 • Trình độ chuyên môn: nhập bằng cấp của bạn
 • Công việc chính hiện được tải: nhập công việc hiện tại
 • Đơn vị nơi bạn đang làm việc: ghi tên bộ phận và tên công ty bạn đang làm việc
 • Khi sự cố xảy ra: ghi rõ ngày tháng năm
 • Trình tự các sự kiện: nêu rõ sự việc xảy ra ở đâu, vào thời gian nào, tại sao lại xảy ra, ai chứng kiến, hậu quả ra sao, …
 • Nguyên nhân của sự cố: nêu nguyên nhân, nguyên nhân dẫn đến sự cố.

10 mẫu báo cáo phổ biến nhất hiện nay

Dưới đây là 10 mẫu báo cáo phổ biến nhất hiện nay với các biểu mẫu và mẫu viết sẵn để bạn tham khảo và viết:

 • Ví dụ về báo cáo các sự kiện đã xảy ra
 • Báo cáo sự cố mẫu
 • Mẫu báo cáo tai nạn đường bộ
 • Mẫu báo cáo mất mát tài sản
 • Mẫu báo cáo tai nạn lao động
 • Mẫu báo cáo mất tài liệu
 • Ví dụ về thư giải trình gửi cơ quan thuế
 • Giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư
 • Mẫu thư giải thích về việc mất hóa đơn đến
 • Mẫu giải trình tố cáo cưỡng đoạt tài sản
READ  [LỜI GIẢI] Thạch cao nào dùng để đúc tượng là thạch cao sống thạch | Educationuk-vietnam.org

Xem trước

>> Bạn có thể quan tâm đến các mẫu báo cáo sau:

Bài viết cùng chủ đề: