14 lượt xem

Cán cân xuất nhập khẩu là gì? Cách tính cán cân xuất nhập khẩu | Educationuk-vietnam.org

Nhập – Xuất công việc

1. Các vấn đề liên quan đến cán cân xuất nhập khẩu

1.1. Cán cân xuất nhập khẩu là gì?

Cán cân xuất nhập khẩu nghe có vẻ khá phức tạp, nhưng đơn giản nhất, đó là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Cán cân xuất nhập khẩu ghi lại chi tiết những thay đổi của các ngành này trong một thời kỳ kinh tế nhất định, theo tháng, quý và năm. Và khi chúng ta so sánh tỷ lệ giá trị giữa hai ngành này, nếu giá trị hàng hóa xuất khẩu lớn hơn thì được gọi là xuất siêu, ngược lại, nếu giá trị hàng hóa nhập khẩu lớn hơn thì được gọi là nhập siêu.

Cán cân xuất nhập khẩu là gì?

Đặc biệt, khi lấy giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu sẽ cho ra kết quả chung cho nền kinh tế của vùng hoặc quốc gia. Nếu chênh lệch lớn hơn 0, cán cân sẽ thặng dư, và nếu nhỏ hơn 0, cán cân sẽ thâm hụt. Chỉ khi cán cân xuất nhập khẩu bằng 0 thì nó mới cân bằng và đạt đến trạng thái hiệu quả nhất cho nền kinh tế.

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu

Ba yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến cán cân xuất nhập khẩu là:

– Xuất khẩu – yếu tố làm thay đổi cán cân xuất nhập khẩu do nhu cầu đối với các mặt hàng nhập khẩu cũng như đối tượng tiêu dùng của các mặt hàng đó ngày càng thay đổi nhiều hơn.

– Nhập khẩu – yếu tố có xu hướng tăng đáng kể khi GDP tăng, thậm chí tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu đôi khi còn tăng nhanh hơn GDP. Ngoài ra, nhập khẩu cũng thay đổi theo chiều hướng tăng khi giá hàng gia công trong nước và thế giới thay đổi mạnh. Trường hợp giá hàng hóa sản xuất trong nước tăng nhưng giá thế giới không đổi hoặc biến động nhẹ thì lưu thông nhập khẩu đẹp đẽ Nhập chỉ tiêu nó vẫn sẽ phát triển.

– Tỷ giá hối đoái là nhân tố tác động mạnh đến cán cân xuất nhập khẩu. Vì khi tỷ giá nội tệ biến động sẽ dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực, quốc gia đó cũng thay đổi theo.

1.3. Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?

Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?
Làm thế nào để tính toán cán cân xuất nhập khẩu?

Như đã phân tích ở trên, cán cân xuất nhập khẩu được tính theo phần chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu và nhập khẩu. Do đó, công thức tính cán cân xuất nhập khẩu như sau:

Cán cân xuất nhập khẩu = giá trị xuất khẩu – giá trị nhập khẩu.

Trong đó, giá trị hàng hóa xuất khẩu được hiểu đơn giản là giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra nước ngoài. Trị giá nhập khẩu là giá trị hàng hóa, dịch vụ được nhập khẩu từ nước ngoài để kinh doanh, buôn bán mang lại lợi nhuận cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Hay nhin nhiêu hơn: Giải mã bài toán về công ty xuất nhập khẩu tiếng anh

Nông – Lâm – Ngư nghiệp – Nghiệp vụ

2. Cơ cấu xuất nhập khẩu ở Việt Nam

2.1. Cơ cấu xuất nhập khẩu là gì?

Cơ cấu xuất nhập khẩu là tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất nhập khẩu và tạo thành tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các vùng, các nước, giữa hai nước có quan hệ ổn định và phát triển mạnh mẽ, các bộ phận đó dựa trên một số điều kiện kinh tế – xã hội trong một thời kỳ nhất định. Đây là kết quả của quá trình lao động, tạo ra các giá trị vật chất và dịch vụ của nền kinh tế thương mại với một trình độ và mức độ nhất định của các đối tượng khi họ tham gia vào phân công lao động quốc tế. Với sự phát triển của nền kinh tế một quốc gia, cơ cấu xuất nhập khẩu cũng sẽ thay đổi theo, thể hiện rõ trình độ phát triển của một quốc gia. Do đó, cơ cấu xuất nhập khẩu cũng có những đặc điểm cơ bản sau:

– Cơ cấu xuất nhập khẩu luôn mang tính khách quan.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu được thể hiện qua số lượng và chất lượng.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu có tính lịch sử, xuất phát từ cơ sở cơ cấu nhất định, có tính kế thừa và phát triển.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu phải luôn đảm bảo hiệu quả cho nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu luôn có những mục tiêu xác định trước và mang tính hướng dịch.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu luôn ở trạng thái phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam
Cơ cấu xuất nhập khẩu là gì?

2.2. Phân loại cơ xấu xuất nhập khẩu

Cơ cấu xuất nhập khẩu thường được xem xét theo hai hướng, đó là giá trị xuất nhập khẩu trên thị trường và giá trị xuất nhập khẩu bao gồm những mặt hàng, nhóm hàng nào. Như vậy, cơ cấu xuất nhập khẩu bao gồm hai loại hình phổ biến nhất:

– Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu được hiểu là sự phân bố rõ ràng, cụ thể giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu theo nền kinh tế của mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và có tư cách là thị trường xuất nhập khẩu. Hàng tiêu dùng. Cơ cấu này phản ánh rõ nét sự mở rộng quan hệ kinh doanh, thương mại giữa các khu vực và các quốc gia cũng như mức độ tham gia vào quá trình phân công lao động trên thế giới. Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu về cơ bản được hiểu là sự tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau như chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, chính sách, chủ trương, v.v.

– Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu là tương quan giữa các mặt hàng, các ngành hoặc tỷ lệ tương quan giữa các thị trường xuất nhập khẩu. Và thương mại là lĩnh vực trao đổi, mua bán hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Đây được coi là ngành kinh tế – kỹ thuật có chức năng, nhiệm vụ chính là trao đổi hàng hóa thông qua mua bán tự động theo giá thị trường hoặc thông qua tiền tệ. Cơ cấu hàng hoá xuất nhập khẩu là một bộ phận của cơ cấu thương mại và là tổng thể của tất cả các quan hệ trong nền kinh tế và các bộ phận của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Và hiện nay, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam vô cùng đa dạng và phong phú với nhiều hình thức khác nhau như:

+ Xuất nhập hàng hóa theo công dụng, chức năng của sản phẩm, hàng hóa. Vì vậy, hãy xem xét các mặt hàng xuất nhập khẩu trong nhóm nguyên vật liệu sản xuất hay tiêu dùng. Trong đó tư liệu sản xuất bao gồm nguyên vật liệu đầu vào, máy móc, thiết bị v.v.

+ Việc phân chia sản phẩm xuất nhập khẩu còn dựa trên cơ sở chuyên môn hoá sản xuất theo ngành. Nghĩa là, nó được chia thành công nghiệp nặng và sản phẩm khoáng sản, công nghiệp nhẹ và thủ công, nông – lâm – ngư nghiệp, v.v. Đây cũng là ba phương thức hoạt động chính của Việt Nam hiện nay.

+ Xuất nhập khẩu hàng hoá dựa trên trình độ kỹ thuật của chính sản phẩm đó như sản phẩm thô, sơ chế, gia công.

+ Ngoài ra, hàng hoá xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào hàm lượng các yếu tố của sản xuất để cấu thành giá trị của sản phẩm.

Hay nhin nhiêu hơn: Làm thủ tục hải quan là gì? Bí quyết vận chuyển hải quan thuận tiện

2.3. Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam

Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu ở Việt Nam
Sự cần thiết phải thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế – xã hội, nhu cầu chuyển đổi cơ cấu xuất nhập khẩu ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là tất yếu và cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Thông tin chi tiết:

– Sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu có ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, để có thể đánh giá một cách khách quan, chính xác thực trạng cơ cấu xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, cũng như đưa ra các giải pháp, định hướng cho tương lai thì vẫn cần phải dựa trên góc độ cụ thể của kế hoạch công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Và những mục tiêu và quan điểm chỉ đạo này được thể hiện rõ ràng qua chuyển biên giớichuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là xuất nhập khẩu và hội nhập.

– Cơ cấu xuất nhập khẩu thay đổi tạo ra nhiều xu hướng mới, do thực tế hiện nay, cơ cấu xuất nhập khẩu của Việt Nam đang gặp nhiều vướng mắc:

+ Tốc độ tăng của hàng hoá và dịch vụ vô hình nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng của hàng hoá hữu hình.

+ Tỷ trọng lương thực, thực phẩm giảm nhiều, tỷ trọng nguyên liệu giảm nhiều, trong khi tỷ trọng công nghiệp – khoáng sản, công nghiệp – chế biến tăng nhanh.

Chính vì những lý do trên mà sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu cần phải có sự thay đổi nhanh chóng và kịp thời.

– Chỉ khi cơ cấu xuất nhập khẩu thay đổi, Việt Nam mới phát huy được lợi thế về nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi, khắc phục những yếu kém còn tồn tại.

– Thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

– Thực tế cho thấy, sự phát triển của ngành thương mại quốc tế ngày càng mạnh mẽ với sự cạnh tranh lớn. Vì vậy, đòi hỏi không chỉ ở Việt Nam, mà tất cả các nước trên thế giới phải thay đổi cơ hội xuất nhập khẩu.

Mong rằng với những chia sẻ trên của timviec365.vn, các bạn sẽ hiểu và nắm rõ những thông tin về cán cân xuất nhập khẩu, cách tính cán cân xuất nhập khẩu cũng như cơ cấu xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt đối với các bạn theo kinh tế thì đây là vấn đề quan trọng cần lưu ý.

Bài viết tham khảo: Môi giới hải quan là gì? Tại sao bạn cần một đại lý hải quan?

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6147 & cateid = 143 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng, Hóa Đơn Bán Lẻ khổ A5 | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: