41 lượt xem

Cập nhật mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay | Educationuk-vietnam.org

1. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất hiện nay là văn bản pháp lý nhằm thể hiện sự thỏa thuận giữa hai bên là chủ sở hữu và bên được ủy quyền sử dụng đất.

Đây là loại giấy tờ rất cần thiết và quan trọng khi chủ đất chậm chuyển nhượng, ủy quyền cho người khác sử dụng đất của mình. Nói cách khác, mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được xác lập khi chủ sở hữu và người được ủy quyền có nhu cầu chuyển nhượng và sử dụng mảnh đất đó.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Đồng thời, mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được thiết kế nhằm xác lập rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên đối với việc sử dụng đất chuyển nhượng.

Vậy mẫu giấy ủy quyền này có ý nghĩa gì?

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2005, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa hai bên và thông qua đó, bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền và bên ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thù lao và liên quan. các khoản chi nếu có thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Nên về cơ bản mẫu giấy ủy quyền có cùng bản chất với hợp đồng ủy quyền, có chức năng và giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra tranh chấp, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận riêng thì bên được ủy quyền sẽ phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến tranh chấp xảy ra trong quá trình sử dụng đất.

Nghĩa là gì?
Nghĩa là gì?

Nhìn chung, mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được công nhận có giá trị là hợp đồng quyền sử dụng đất, tương tự như mẫu hợp đồng môi giới bất động sản, mẫu hợp đồng mua bán bất động sản, Ví dụ về giấy ủy quyền cho việc bán đất,… Và đặc biệt có thể thực hiện giữa cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân đại diện cho công ty, tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cho nhau.

Công việc pháp lý – pháp lý

2. Nội dung của giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Hiện nay, có rất nhiều mẫu văn bản ủy quyền sử dụng đất, được trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau và được pháp luật quy định. Tuy nhiên, dù sử dụng mẫu giấy nào thì mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất chung cũng bao gồm những nội dung chính sau:

– Thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Thông tin cơ bản bao gồm họ và tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có), …

– Thông tin về thành phần đất được phép sử dụng.

– Thông tin về phạm vi ủy quyền

– Thông tin về thời gian ủy quyền

Nội dung bao gồm những gì?
Nội dung bao gồm những gì?

– Quyền và nghĩa vụ thực hiện của bên ủy quyền và bên được ủy quyền

– Mức thù lao thực hiện công việc theo ủy quyền

– Cách xử lý tài sản trên đất

– Các trường hợp chấm dứt việc ủy ​​quyền sử dụng đất

– Phương thức giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra

– xác nhận của hai bên trong hợp đồng (chỉ ký và ghi rõ họ tên hoặc điểm xác nhận)

Đây là những nội dung chính bắt buộc của một mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất. Để giấy ủy quyền được xác nhận là ràng buộc về mặt pháp lý, cũng như ràng buộc về trách nhiệm của hai bên, thì cần phải đảm bảo nội dung đầy đủ và chính xác.

Chứa thông tin quan trọng
Chứa thông tin quan trọng

Điều này sẽ là kết quả của việc viết đơn ủy quyền sử dụng đất hiện tại. Vậy chúng ta viết mẫu đơn này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé!

3. Cách viết giấy ủy quyền sử dụng đất mẫu

Như đã nói ở trên, việc viết giấy ủy quyền sử dụng đất theo mẫu sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và tính pháp lý của văn bản này. Vì vậy, việc hiểu rõ cách viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất sẽ giúp cho việc lập và thực hiện chuyển nhượng trở nên thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn.

Vậy viết như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn bạn có thể tham khảo.

Chuyên gia pháp lý

3.1. Cách viết các phần thông tin liên quan

Thông tin ở đây sẽ bao gồm thông tin cơ bản về bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, thông tin về khu đất nhận chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng, thông tin về thời hạn ủy quyền, v.v.

Viết như thế nào?
Viết như thế nào?

Với những thông tin, nội dung ghi trong hợp đồng, trong quá trình soạn thảo cần ghi rõ ràng, chi tiết, đầy đủ những thông tin cơ bản bắt buộc phải cung cấp.

Đặc biệt là các thông tin về đất được ủy quyền, nhận chuyển nhượng như vị trí, diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời hạn được cấp, … Điều này nhằm làm rõ mục đích sử dụng cũng như trách nhiệm thực hiện quyền sử dụng đất đó. Nếu không trình bày rõ ràng sẽ dễ xảy ra tranh chấp liên quan và ảnh hưởng đến mối quan hệ, quyền lợi của cả hai bên sau này.

Hơn nữa, nếu không cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan trên thì sẽ khó đảm bảo có thể xin được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cũng như đảm bảo tính pháp lý của văn bản này.

3.2. Cách ghi quyền và nghĩa vụ của hai bên

Cung cấp thông tin chính xác
Cung cấp thông tin chính xác

Đây được coi là phần chính và quan trọng của mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất hiện nay. Với phần này, cần liệt kê rõ ràng, chi tiết phạm vi công việc được ủy quyền mà bên giao ủy quyền cho bên nhận. Điều này để hai bên rõ ràng trong việc thực hiện các công việc liên quan đến quyền sử dụng đất, đồng thời đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của hai bên.

Đặc biệt là những việc như sinh sống, kinh doanh, mua bán, v.v. có ảnh hưởng, ảnh hưởng về kinh tế thường sẽ dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên. Vì vậy, chưa bao giờ việc quy định rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm gắn với mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất như hiện nay.

Hơn hết, việc xác định quyền và trách nhiệm của hai bên trong hợp đồng phải được hai bên thống nhất. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, dân chủ của các văn bản quy phạm pháp luật. Nếu hai bên không thống nhất các điều khoản thì sẽ khó nhận ra mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất này.

3.3. Cách viết thỏa thuận định đoạt tài sản gắn liền với đất

Đảm bảo rằng bạn có đầy đủ thông tin
Đảm bảo rằng bạn có đầy đủ thông tin

Đây có lẽ là một phần khá nhạy cảm và không kém phần quan trọng trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất. Điều rất quan trọng là phải thỏa thuận rõ ràng về những gì và cách xử lý cây trồng và tài sản trên đất trong thời gian chuyển nhượng. Vì đây là những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi bên, nếu không thỏa thuận được hợp lý thì khó có thể tiến hành thủ tục chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng mảnh đất này.

Tài sản trong phần đất có lối đi cũng có thể được coi là tài sản chung giữa hai bên hoặc là tài sản thuộc sở hữu hoàn toàn của một bên nhất định, tùy theo thỏa thuận của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Vì vậy, việc xác định rõ ràng về tài sản trên đất là rất quan trọng để giải quyết những rắc rối phát sinh sau này.

Nhìn chung, việc viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất không quá khó nhưng cần đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng và chi tiết. nếu không, tất cả các thông tin được cung cấp sẽ khá mơ hồ và khó có thể biết được tính pháp lý của tài liệu này. Do đó, việc xin giấy ủy quyền sử dụng đất thông qua mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Công ty tuyển dụng

4. Những lưu ý khi viết giấy ủy quyền sử dụng đất

Các nốt nhạc là gì?
Các nốt nhạc là gì?

Viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất nói riêng và các mẫu giấy ủy quyền nói chung như Mẫu giấy ủy quyền có chữ ký của Phó giám đốc thay mặt, mẫu giấy ủy quyền để giám đốc ký thay, Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, mẫu giấy ủy quyền nhận tiền, mẫu thư ủy quyền để vượt qua thủ tục, mẫu thư ủy quyền giao dịch ngân hàng có thể khá phổ biến hiện nay nhưng những lưu ý trong quá trình viết thì không phải ai cũng rõ. Vậy khi viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cần lưu ý những điều gì?

Thứ nhất, ngôn ngữ sử dụng trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất phải khoa học và sử dụng ngôn ngữ thông dụng. Việc sử dụng ngôn ngữ địa phương sẽ dễ gây ra hiểu nhầm và thiếu chuẩn mực trong các văn bản quy phạm pháp luật. và một điều cần nhớ là không được viết sai trên mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất.

Thứ hai là việc đăng ký thông tin phải chính xác tuyệt đối, nếu không sẽ rất khó xác nhận thông tin trong giấy ủy quyền cho công chứng viên và khả năng không được duyệt là cao.

Thứ ba là người được ủy quyền sẽ chỉ được thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong giấy ủy quyền. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải viết rõ ràng phần này.

Sử dụng ngôn ngữ chung
Sử dụng ngôn ngữ chung

Khi đó, trong quá trình công chứng giấy ủy quyền sử dụng đất, bạn sẽ cần mang theo một số giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trích lục trên sổ đất.

Một điều mà bên ủy quyền cũng như bên được ủy quyền cần biết là trong thời hạn ủy quyền, bên thực hiện ủy quyền vẫn được coi là chủ sở hữu đối với mảnh đất đó. Vì vậy, tránh trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất có ủy quyền để tránh những rủi ro pháp lý có thể xảy ra sau này.

Hiện nay, việc sử dụng các mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất viết sẵn đã trở nên rất phổ biến. Bạn có thể lên mạng tìm kiếm và tải về các mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất phù hợp với mục đích của mình. Dưới đây là một số mẫu văn bản ủy quyền sử dụng đất để các bạn tham khảo.

mau-jay-uy-quyen-sudung-dat.docx

mau-jay-uy-quyen-sudung-dat.doc

mau-jay-uy-quyen-sudung-dat (2) .docx

Trên đây là những thông tin cần thiết về mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, mong rằng với những thông tin này các bạn có thể hiểu rõ hơn về mẫu văn bản này cũng như nắm được cách viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất.

Tác giả: Timviec365.vn

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}});

READ  Cách căn lề trong Word cực dễ dàng, dân “gà mờ” cũng làm được | Educationuk-vietnam.org