8 lượt xem

Cập nhật Thông tin tuyển sinh Học viện Quân y | Educationuk-vietnam.org

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Học viện Quân y
 • Tên tiếng Anh: Vietnam Military Medical Academy (VMMA)
 • Mã trường: YQH
 • Loại hình trường học: Quân đội
 • Hệ thống giáo dục: đại học – sau đại học
 • Địa chỉ: Nr. 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • ĐT: 069.698.913 – 069.698910
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://hocvienquany.vn
 • Facebook: www.facebook.com/Hocvienquany.Vietnam

B. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Thời gian đăng ký

 • Đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thời gian tổ chức sơ tuyển: 15/3/2022 đến 20/5/2022.
 • Mỗi thí sinh phải lập 02 bộ hồ sơ riêng: 01 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng cấp; 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi Matura do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Xem hướng dẫn đăng ký chi tiết TẠI ĐÂY.

2. Đối tượng đăng ký

 • Quân nhân tại ngũ bao gồm hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự có thời gian phục vụ từ đủ 12 tháng trở lên tính đến tháng 4 của năm đăng ký. từ năm 2021 trở về trước); Quân nhân chuyên nghiệp; Quân nhân, công chức quốc phòng đã phục vụ trong quân đội từ đủ 12 tháng trở lên. kể từ tháng 9 của năm đăng ký.
 • Thanh niên ngoài Quân đội (kể cả bộ đội xuất ngũ, dân sự đã phục vụ trong Công an nhân dân).
 • Về độ tuổi dự tuyển (năm nộp hồ sơ): Thanh niên ngoài quân đội từ 17 đến 21 tuổi; Quân nhân đang tại ngũ, xuất ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ trở thành công an nhân dân có độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi.
READ  Mất bằng tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 có làm lại được không? | Educationuk-vietnam.org

3. Lĩnh vực đăng ký

 • Tuyển sinh tại chỗ.

4. Cách thức chấp nhận

4.1. Phương pháp lựa chọn

 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT. Thí sinh đăng ký và tham dự kỳ thi THPT xét tuyển vào các trường đại học, khoa năm 2022 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký

 • Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.3. Tiêu chuẩn sức khỏe

– Thí sinh nam: cao từ 1,63 m trở lên; cân nặng từ 50 kg trở lên.

– Thí sinh nữ: dài từ 1,54 m trở lên; nặng 48 kg trở lên.

– Mắt: Thí sinh (cả nam và nữ) có tật cận thị không quá 3 điốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt 10/10, tổng độ sắc của cả hai mắt là 19/10.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại vùng 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số: được xét tuyển thí sinh (cả nam và nữ) có thể lực đạt điểm 1 và điểm 2 theo quy định tại Thông tư 16. / 2016 / TTLT-BYT-BQP, nhưng thí sinh nam phải cao từ 1m62 trở lên.

– Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc quy định tại điểm 1 Điều 2 Nghị định số. 57/2017 / NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách ưu tiên đăng ký và hỗ trợ học tập đối với học sinh mầm non. trẻ em, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (gồm các dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha), Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Pa Then (La Hủ): chiều cao từ 1,60 m trở lên, các tiêu chuẩn khác áp dụng như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

READ  Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường? | Educationuk-vietnam.org

5. Bài học

 • Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng.

II. Các ngành đào tạo

giám đốc

Mã ngành Nhóm tuyển sinh mục tiêu

Khoa Y (Bác sĩ Y khoa)

7720101 B00, A00 312

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại miền bắc

203

+ Tuyển thí sinh nam tổ hợp B00, A00

165

+ Xét tuyển thí sinh nữ tổ hợp B00, A00

16

+ Tuyển thẳng HSG và nghiên cứu sinh – Ứng viên nam

18

+ Tuyển thẳng HSG và nghiên cứu sinh – Ứng viên nữ

04

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Miền Nam

109

+ Xét tuyển – Thí sinh nam nhóm B00, A00

89

+ Xét tuyển – Thí sinh nữ tổ hợp B00, A00

08

+ Tuyển thẳng HSG và nghiên cứu sinh – Ứng viên nam

mười

+ Tuyển thẳng HSG và nghiên cứu sinh – Ứng viên nữ

02

Cục y tế dự phòng

(Học ​​viện tuyển sinh đào tạo đại học đào tạo ngành YTDP ngoài Quân đội)

7720110

B00, A00 mười

Thí sinh nam có hộ khẩu thường trú tại miền bắc

06

Thí sinh nam có hộ khẩu thường trú tại miền nam

04

Tuyển thẳng và xét tuyển sau đại học: 01 thí sinh (thí sinh trúng tuyển có hộ khẩu thường trú tại mỗi khu vực thì được trừ vào tổng chỉ tiêu của khu vực đó)

01

C. MỸ NĂM

Tiêu chuẩn của Học viện Quân y như sau:

chi nhánh

2019

Viti 2020

Viti 2021

Phía bắc

miền Nam

Phía bắc

miền Nam

Đánh giá kết quả kỳ thi cấp dưới

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT và đăng ký dự thi UTXT, HSG.

Ứng viên đủ điều kiện tốt nghiệp dựa trên học bạ

Bác sĩ đa khoa – Bác sĩ đa khoa

– Người đàn ông:

+ A00: 25,25

+ B00: 23,55

– Giống cái:

+ A00: 26,15

+ B00: 26,65

– Người đàn ông:

+ A00: 23,70

+ B00: 22,10

– Giống cái:

+ A00: 23,65

+ B00: 25,35

– Nam: 26,50

– Nữ: 28,65

– Nam: 25,50

– Nữ: 28,30

– Phía bắc:

+ Nam: 26,45

+ Nữ: 28,50

– Phía nam:

+ Nam: 25,55

+ Nữ: 27,90

– Phía bắc:

+ Nam:

UTXT: điểm 24,35

HSG: điểm từ 24,35

+ Nữ:

UTXT: điểm 26,45

HSG: điểm từ 28,20

– Phía nam:

+ Nam:

UTXT: 24,25 điểm

HSG: điểm từ 24,25

– Nam: 29,63; 29,33; 28,75; 27,68

– Nữ: 29,43

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Trường Học viện Quân y
Trung tâm mô phỏng trường y tế
Lễ khai giảng năm 2018 của trường

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: