10 lượt xem

Cấp ủy là gì? Tổng hợp những thông tin liên quan đến cấp ủy | Educationuk-vietnam.org

Việc làm công chức – Viên chức

1. Khái niệm ủy quyền là gì? Bí thư thường trực Thành ủy là ai?

“Ủy ban” nó có “tổ chức của các đảng bộ cấp tỉnh ở Việt Nam” – là cấp cơ sở do Đại hội đại biểu Đảng bộ, chi bộ lựa chọn, là cơ quan tiêu biểu về năng lực trí tuệ, hoạt động thực tiễn, là nơi thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức của toàn Đảng bộ chi bộ. Đảng bộ được coi là cơ quan lãnh đạo tập thể toàn Đảng bộ, chi bộ giữa các kỳ đại hội, có vai trò quan trọng trong chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và thực hiện. theo nghị quyết của đại hội. của thuật ngữ. Ngoài ra, Đảng bộ còn là cơ sở chủ quản để xây dựng bộ máy và đào tạo đội ngũ. Nhân Viên cũng như các hoạt động khác trong bộ máy chính trị và hiện diện trên mọi mặt trận của đời sống xã hội theo đúng nhiệm vụ, chức năng và năng lực của mình.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Việt Nam

Đồng chí Thường trực Thành ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo cao nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ. Đây là người sẽ chịu trách nhiệm và chịu sự giám sát trước tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ biết rõ. Đồng chí Bí thư Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổng hợp các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định. Ngoài ra, đây là những người sẽ đưa ra các đề xuất, thảo luận các vấn đề lớn với Ban Chấp hành và thảo luận để đưa ra quyết định, chịu trách nhiệm chung và trực tiếp lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, được quan tâm thường xuyên sẽ xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. đoàn kết thì chống tham nhũng, tiêu cực. Từ đó cải tiến, thay đổi phương thức hoạt động đúng đắn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng bộ và chi bộ.

>>> Xem thêm: Biên chế nhà nước là gì và thủ tục tuyển dụng viên chức như thế nào?

2. Đổi mới nội dung và cách thức hoạt động của hoa hồng

Thời gian qua, hầu hết cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương còn hạn chế, chất lượng lãnh đạo chưa cao, năng lực còn thấp, quản lý chưa chặt chẽ. Lãnh đạo của các cấp ủy mới chỉ tập trung vào sự lãnh đạo của tập thể trong việc đưa ra các quyết định của cấp ủy, một khi đã có nghị quyết thì tất cả sẽ được giao cho cấp dưới thực hiện, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy, yêu cầu đổi mới nội dung cũng như phương thức làm việc của cấp ủy là vấn đề cấp bách.

2.1. Đổi mới chính sách về nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy

Đây là vấn đề hết sức quan trọng và được coi trọng trong việc đổi mới nội dung, phương thức quản lý của các tổ chức Đảng hiện nay. Đầu tiên là khắc phục tình trạng bao biện, làm khác với chính quyền, đoàn thể. Các tổ chức cấp ủy chỉ nên cho ý kiến, đóng góp định hướng phát triển kinh tế – xã hội, cũng cần nêu rõ những chính sách, phương hướng hoạt động hoặc phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, những nguyên tắc nhất định. Để thực hiện cụ thể, cử Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai, thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình. Trong trường hợp vấn đề phức tạp sẽ phải bàn bạc, trao đổi, cân nhắc kỹ lưỡng để thống nhất ý kiến. Tránh tình trạng áp đặt, làm mất quyền dân chủ của mọi người.

Bạn có biết cơ chế không? Liên kết là gì?? Có thể thấy đây là một hình thức không cũ và không mới đối với nhiều người. Để biết thông tin mới nhất về vấn đề này, hãy đọc bài viết này. Timviec365.vn sẽ giúp bạn hiểu chi tiết về vấn đề này!

2.2. Đưa ra các nghị quyết phù hợp và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát

Đổi mới nội dung và hoạt động của ủy ban
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban

Các cấp ủy là người chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị theo nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ. Vì vậy, những quyết sách đưa ra phải đúng đắn để xây dựng một bộ máy chính quyền vững chắc. Và để ra nghị quyết đúng, các cấp ủy Đảng phải am hiểu cơ sở lý luận, nắm vững các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, hiểu rõ chính sách, pháp luật, hiểu thực tiễn cơ bản cũng như yêu cầu quy định. để từ đó điều tra, nghiên cứu, khảo sát nguyện vọng của người dân và đưa vào giải quyết.

Trước khi đề ra kế hoạch, nghị quyết, đồng chí bí thư phải báo cáo với ban thường vụ cấp ủy để xin ý kiến ​​của nhân dân, góp phần hoàn thiện chính sách của cấp ủy. Tuy nhiên, bí thư vẫn phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ kế hoạch của mình trước tập thể nếu đó là việc làm đúng đắn. Và trên cơ sở đó, Đảng ủy sẽ có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho những nghị quyết tiếp theo. Sau khi đã có giải pháp đúng, cấp ủy cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện để phát hiện ngay những sai phạm và nhanh chóng giải quyết.

2.3. Cần đẩy mạnh việc xây dựng và rèn luyện phong cách làm việc khoa học hơn.

Tác phong làm việc khoa học được coi là một trong những yếu tố góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh. Và phong cách làm việc này của cấp ủy được thể hiện ở việc biết xây dựng và kiên trì thực hiện các kế hoạch, quy định trong việc ra quyết định và tổ chức thực hiện nghị quyết. Cấp ủy cũng phải biết xây dựng chương trình công tác, tổng kết, vận dụng những kinh nghiệm, phương pháp làm việc hiệu quả hơn, phù hợp hơn với địa phương.

Và để làm được điều này thì Đảng ủy phải thống nhất quy chế hoạt động cũng như quy chế với cấp trên. Trong quá trình xây dựng quy chế cần tham khảo, tiếp thu ý kiến ​​của các cấp ủy, đảng viên hoặc quần chúng để hoạch định và ban hành quy chế phù hợp nhất. Sau khi hoàn thành, cần nêu đầy đủ, nắm rõ với cấp ủy, chi bộ để mọi đảng viên nắm chắc quy định, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng cần thay đổi để hoàn thiện hơn về nội dung và chức năng của hoa hồng như:

– Cần phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của ủy ban.

– Các cấp ủy cần thực hiện dân chủ trong sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy.

– Cấp ủy phải đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho các cấp ủy viên.

3. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của ủy ban

3.1. Chức năng của quyền hạn

Đảng bộ là cơ quan chủ quản của cấp ủy và chi bộ, có chức năng chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội, mọi chỉ thị, nghị quyết, chỉ thị của trung ương, chính sách, pháp luật, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, Đảng ủy đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề liên quan đến quá trình, công tác lãnh đạo, quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan chỉ đạo quan trọng giữa hai kỳ họp Tỉnh ủy và Thành ủy, có chức năng kiểm tra, giám sát và luôn chỉ đạo thực hiện mọi nghị quyết, chỉ đạo của quần chúng. cơ quan. Ngoài ra, Đảng ủy thu thập và chuẩn bị đầy đủ nội dung các cuộc họp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Chức năng chỉ đạo của ủy ban
Chức năng chỉ đạo của ủy ban

3.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của ủy ban

– Đảng bộ là cơ quan lãnh đạo cụ thể hóa mọi chỉ thị, biện pháp và triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết đại hội toàn quốc và trung ương. Nhiệm vụ quan trọng của ủy ban là quyết định các chương trình và kiểm soát, giám sát và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện nội quy lao động.

– Cấp ủy chỉ đạo, định hướng tổ chức các chương trình sơ kết, tổng kết các nghị quyết theo chỉ thị của Ban Chấp hành và Bộ Chính trị, căn cứ vào nội dung, tính chất cụ thể của các lĩnh vực để kiến ​​nghị, rút ​​ra kết luận các phương án chỉ đạo.

– Bên cạnh đó, Đảng bộ có nhiệm vụ xác định trọng tâm hoạt động, thực hiện tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm, từ đó tập trung vào các vấn đề về công tác xây dựng Đảng cũng như xây dựng bộ máy chính quyền vững chắc.

– Các cấp ủy đảng hướng dẫn, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định quản lý nhà nước và pháp luật.

– Ngoài ra, Đảng ủy chỉ đạo công tác vận động quần chúng, vận dụng tốt quy chế dân chủ trong nhân dân, nâng cao vai trò quản lý, giám sát, xây dựng bộ máy đảng và nhà nước ngày càng ổn định.

Mong rằng bài chia sẻ trên của timviec365.vn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất về ủy ban, giúp mọi người hiểu rõ hơn về nội dung, cách thức hoạt động, cũng như quyền, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban. Từ đó, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng vững mạnh.

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 5937 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Soạn bài Cô Tô | Hay nhất Soạn văn 6 Kết nối tri thức | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: