10 lượt xem

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất? Kiến thức cơ bản về nhiệt độ sôi | Educationuk-vietnam.org

1. Tổng hợp lý thuyết cơ bản về nhiệt độ sôi

Để trả lời câu hỏi chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất, trước tiên bạn cần nắm được những kiến ​​thức cơ bản về nhiệt độ sôi của các chất dựa trên kiến ​​thức về hóa học như Cách đọc bảng tuần hoàn hóa học, 10. bài tập hóa học, bài hát hóa trị, Phương trình hóa học lớp 8 cần nhớ, bài tập hóa học đại cương, Phương trình hóa học lớp 9 cần nhớ, Bài tập phương trình hóa học, bài thơ nguyên tử, Bài tập về nguyên tử lớp 8

Lý thuyết điểm sôi

1.1. Điều gì ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi?

Với nhiệt độ sôi của các chất, yếu tố ảnh hưởng và ảnh hưởng sẽ bao gồm 4 yếu tố. Đó là: Liên kết hiđro, Liên kết ion, khối lượng mol phân tử và hình dạng của phân tử.

1.1.1. Yếu tố liên kết ion

Đối với liên kết ion, ảnh hưởng đến điểm sôi sẽ như sau: Chất có liên kết ion được hình thành sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn chất có liên kết cộng hóa trị tồn tại bên trong.

1.1.2. Yếu tố liên kết hydro

Liên kết hiđro là một loại liên kết cộng hóa trị. Tại đây, loại liên kết này sẽ hình thành giữa phân tử tích điện dương (+) và phân tử tích điện âm (-) (đối với phân tử là các hợp chất khác nhau).

Khi đó, chất nào có độ bền liên kết hiđro càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất đó càng cao. Điều này có nghĩa là nhiệt độ sôi sẽ tỷ lệ thuận với độ bền của liên kết hydro của chất.

Những nhân tố ảnh hưởng
Những nhân tố ảnh hưởng

Ví dụ: Đối với hai chất CH3COOH và CH3CH2OH khi so sánh nhiệt độ sôi ta sẽ có kết quả là CH3COOH> CH3CH2OH (vì CH3COOH có độ bền liên kết hiđro mạnh hơn).

Tuy nhiên, lúc này vấn đề đặt ra là làm thế nào để so sánh độ bền của liên kết hiđro giữa các chất? Để thực hiện sự so sánh này, chúng tôi sẽ chia nó thành hai trường hợp.

+ Trường hợp 1: Các nhóm chức khác nhau

Điểm sôi của các chất sẽ được liệt kê theo thứ tự sau:

Axit> rượu> este> anđehit> ete> phenol

Điều cần lưu ý ở đây là trong đề cương môn Hóa học THPT, liên kết hiđro sẽ chỉ được coi là liên kết giữa phân tử H (+) và phân tử O (-).

Ví dụ: Điểm sôi của CH3CH2OH> CH3COOC2H5

+ Trường hợp 2: Các chất cùng nhóm chức.

Liên kết hydro
Liên kết hydro

Đối với các chất có cùng nhóm chức, liên kết giữa gốc R và nhóm chức sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến liên kết hiđro. Cụ thể, nếu chất có gốc R là gốc rút electron thì độ bền liên kết hydro càng mạnh và ngược lại. Khi gốc R là gốc rút electron thì độ bền của liên kết hydro sẽ yếu hơn.

Ví dụ: CH2 = CH-COOH> C2H5COOH

1.1.3. Hệ số khối lượng mol của phân tử

Nhiệt độ sôi và khối lượng phân tử của các chất sẽ tỉ lệ thuận với nhau. Điều này có nghĩa là khối lượng phân tử của một chất càng cao thì nhiệt độ sôi của nó càng cao.

1.1.4. Yếu tố hình dạng của phân tử

Dựa trên lý thuyết sức căng bề mặt của các chất, những phân tử có dạng tròn sẽ có sức căng bề mặt rất thấp. Điều này sẽ giúp dễ dàng loại bỏ các phân tử khỏi chất lỏng hơn và việc bay hơi hoàn toàn đơn giản. Vì lý do này các chất này sẽ có nhiệt độ sôi thấp.

Từ cơ sở này, chúng ta có thể suy ra rằng các phân tử có độ phân nhánh cao có nhiệt độ sôi thấp hơn so với các phân tử không phân nhánh.

Dạng phân tử
Dạng phân tử

Lưu ý những điều sau trong trường hợp này:

– Phân tử có đồng phân Cis sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn phân tử có đồng phân Trans.

– Phân tử có độ phân cực lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn: axit> ancol> amin> este> xeton> anđehit> dẫn xuất halogen> ete> CxHy

– Trong trường hợp nước (H2O), nhiệt độ sôi của nước là 100 ℃ sẽ cao hơn rượu có 3 nguyên tử cacbon và thấp hơn rượu có 4 nguyên tử cacbon trở lên.

– Trong trường hợp của phenol, nhiệt độ sôi của phenol sẽ cao hơn của rượu có 7 nguyên tử cacbon trở xuống và thấp hơn so với axit có 4 nguyên tử cacbon trở lên.

>> Xem thêm: Trung tâm khảo thí

1.2. Thứ tự so sánh điểm sôi

Ngoài các nguyên tắc, điều rất quan trọng là lưu ý thứ tự so sánh các điểm sôi.

Thứ tự so sánh điểm sôi
Thứ tự so sánh điểm sôi

– Đối với các chất có liên kết hiđro, thứ tự so sánh nhiệt độ sôi sẽ là: So sánh loại liên kết hiđro, sau đó so sánh khối lượng và cuối cùng là cấu tạo của phân tử.

– Đối với chất không có liên kết hiđro thì dãy là khối lượng, sau đó là cấu tạo của phân tử.

Đây là kiến ​​thức cơ bản để tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Vậy chất nào sẽ có nhiệt độ sôi cao nhất?

2. Trả lời chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Với những thông tin nêu trên, có lẽ bạn đã phần nào hình thành cho mình về chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

Trên thực tế, sẽ không có một câu trả lời cụ thể và chính xác là chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất. Đưa ra câu trả lời cho chất có nhiệt độ sôi cao nhất sẽ phụ thuộc vào những chất bạn đang so sánh, cùng với 6 nguyên tắc để tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. tốt nhất.

– Hai hợp chất có cùng phân tử khối hoặc gần bằng nhau, chất nào có liên kết hiđro bền hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Khi hai hợp chất có cùng loại liên kết hiđro được hình thành, hợp chất nào có khối lượng lớn hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất
Chất có nhiệt độ sôi cao nhất

– Đối với hai hợp chất là đồng phân thì hợp chất đồng phân Cis sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn hợp chất đồng phân Trans.

– Đối với hai hợp chất cũng là đồng phân của nhau, chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn sẽ là chất có diện tích bề mặt tiếp xúc phân tử lớn hơn.

– Nếu hai hợp chất bằng nhau hoặc gần bằng nhau về khối lượng thì nhiệt độ sôi của chất có mặt liên kết ion sẽ cao hơn.

– Hai hợp chất không xuất hiện liên kết hiđro, đồng thời có khối lượng bằng nhau hoặc gần bằng nhau thì chất có nhiệt độ sôi cao hơn sẽ là chất có độ phân cực lớn hơn.

Có thể thấy, việc tìm ra chất có nhiệt độ sôi sẽ phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau. Vì vậy, bạn sẽ cần phải làm theo một trình tự các bước phù hợp để tìm ra câu trả lời cho chất có nhiệt độ sôi cao nhất.

>> Xem thêm: Cách sử dụng máy tính Casio fx 570ms

3. Quá trình giải quyết vấn đề ở điểm sôi

Để có thể giải bài tập so sánh nhiệt độ sôi giữa các chất, bạn sẽ có 2 bước lớn là phân loại các chất là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị, sau đó áp dụng quy tắc về thứ tự so sánh nhiệt độ sôi của các chất đã được đưa ra ở trên.

Giải bài tập về nhiệt độ sôi
Giải bài tập về nhiệt độ sôi

Bằng cách phân loại các chất dưới dạng liên kết ion, bạn có thể sử dụng các nguyên tắc trên để xác định chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Khi các chất này có liên kết cộng hóa trị, các bước sau sẽ được thực hiện:

– Thực hiện phân loại các chất có liên kết hiđro và không có liên kết hiđro.

– So sánh nhiệt độ sôi của các chất cùng nhóm với nhau.

– Đưa ra kết luận dựa trên kết quả thu được sau quá trình so sánh với việc áp dụng quy trình so sánh điểm sôi cũng như 6 nguyên tắc trên.

Nhìn chung, việc so sánh nhiệt độ sôi của các chất và tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất sẽ có khá nhiều điều kiện kèm theo và áp dụng. Vì vậy, việc nắm vững lý thuyết nhiệt độ sôi là yêu cầu cơ bản đối với bạn trong trường hợp này.

phương pháp
phương pháp

Trên đây là toàn bộ thông tin về chất có nhiệt độ sôi, cũng như cách tìm chất có nhiệt độ sôi cao nhất. Hi vọng, bài viết đã mang lại điều gì đó thực sự hữu ích cho bạn.

Ghi nhớ kiến ​​thức hóa học đơn giản với thơ nguyên tử khối

Môn Hóa học có nội dung kiến ​​thức rất phức tạp và đa dạng, trong đó có kiến ​​thức về nguyên tử khối. Việc ghi nhớ các nguyên tử theo khối lượng không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người. Ngoài những cách học thuộc lòng, học thuộc lòng truyền thống thì học thuộc lòng qua các bài thơ, bài hát, bài đồng dao,… là cách ghi nhớ được đánh giá cao về hiệu quả. Bài thơ nguyên tử là một ví dụ điển hình, hãy cùng tìm hiểu điều này qua bài viết nhé!

Thơ nguyên tử

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 14345 & cateid = 235 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: