6 lượt xem

[CHUẨN NHẤT] PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không | Educationuk-vietnam.org

Câu hỏi: PbCl2 tạo kết tủa có màu gì, PbCl2 có tan không?

Trả lời:

Chì (II) clorua (PbCl2) Nó là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu trắng ở điều kiện tiêu chuẩn, không tan trong nước. Chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó cũng xuất hiện trong tự nhiên như một loại khoáng chất bông.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về PbCl với những giải pháp tốt nhất2 Làm hài lòng.

I. Định nghĩa

Định nghĩa: Chì (II) clorua (PbCl.)2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một trong những thuốc thử chì quan trọng nhất. Nó được tìm thấy trong tự nhiên như một loại khoáng chất bông.

– Công thức phân tử: PbCl2

– Công thức cấu tạo: Cl – Pb – Cl

II. Tính chất vật lý

– Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và cồn, không mùi.

[CHUẨN NHẤT]    PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 có tan không, PbCl2 kết tủa màu gì?

III. Các tính chất hóa học

Phản ứng với axit:

PbCl2 + BẠN BÈ2S → PbS + 2HCl

– Hiệu ứng muối

PbCl2 + 2KI → 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

– Chì (II) clorua kết tủa khi cho các ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì (II) như Pb (NO).3)2:

Pb (NR3)2+ 2 NaCl → PbCl2+ 2 NaNO3

Pb (CHỈ3COO)2+ HCl → PbCl2+ CHỈ 23COOH

COPD3 + 2HCl → PbCl2 + CO2 + BẠN BÈ2O

Pb (NR3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3

Cho chì đioxit phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua và giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl → PbCl2 + Cl2 + 2 NHÀ Ở2O

– Cho oxit chì phản ứng với axit clohiđric tạo ra chì (II) clorua:

PbO + 2HCl → PbCl2 + BẠN BÈ2O

Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2 → PbCl2

V. Ứng dụng

Chì (II) clorua có nhiều trong các nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng không an toàn cho con người và phải được lọc.

– PbCl2 được sử dụng trong quá trình tổng hợp chì titanat (PbTiO3) và gốm sứ titan chì bari với sự thay thế cation.

xPbCl2 (l) + BaTiO3 (r) → Ba1 – xPbxTiO3 + xBaCl3

– PbCl2 được dùng trong sản xuất máy phát tia hồng ngoại và thủy tinh trang trí gọi là thủy tinh aurene.

READ  Soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: