12 lượt xem

Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Educationuk-vietnam.org

Câu hỏi: Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

A. Đưa ra cách khai báo dữ liệu
B. Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu và các công cụ để kiểm soát và điều khiển việc truy cập vào cơ sở dữ liệu
C. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và trích xuất thông tin
D. Câu B và C

Rasti D.

Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm:

– Cung cấp môi trường tạo cơ sở dữ liệu: Người dùng sẽ được cung cấp ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để mô tả và khai báo các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu.

– Cung cấp môi trường khai thác và cập nhật dữ liệu: Một DBMS cung cấp cho người dùng một ngôn ngữ thao tác dữ liệu để thể hiện các yêu cầu. Thao tác dữ liệu bao gồm: cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (tìm kiếm, truy xuất dữ liệu).

– Cung cấp các công cụ kiểm soát việc truy cập vào cơ sở dữ liệu: Đảm bảo thực hiện một số yêu cầu cơ bản của hệ thống cơ sở dữ liệu. Bao gồm các nhiệm vụ: đảm bảo an ninh, phát hiện và ngăn chặn các truy cập trái phép. Đồng thời duy trì tính nhất quán của dữ liệu, kiểm soát và tổ chức các hoạt động truy cập. Đôi khi nó sẽ khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố phần cứng hoặc phần mềm và quản lý chi tiết các mô tả dữ liệu.

READ  Công thức tính công của dòng điện hay nhất | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: