16 lượt xem

Chức năng, nhiệm vụ của phòng sản xuất | Educationuk-vietnam.org

Phòng sản xuất Nó là một bộ phận không thể thay thế của các doanh nghiệp sản xuất. Bộ phận này có nhiệm vụ quản lý hoạt động sản xuất các sản phẩm của công ty. Vậy chức năng và nhiệm vụ của phòng sản xuất là gì? Bạn đọc hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của cô Uptalent nhé!

Làm việc trong sản xuất

Sản xuất là gì?

Sản xuất là hoạt động kết hợp các yếu tố đầu vào bao gồm lao động, vốn vật chất, đất đai và năng lực kinh doanh để tạo ra hàng hoá và dịch vụ. Hoạt động này chủ yếu do các doanh nghiệp thực hiện và chịu sự chỉ đạo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Thông thường, hoạt động sản xuất sẽ được thực hiện tại các nhà máy, phân xưởng của doanh nghiệp. Những nơi được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của công ty được gọi là phòng sản xuất.

Công việc của bộ phận sản xuất rất quan trọng. Nó cũng bao gồm nhiều phòng ban với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Đặc biệt, trách nhiệm giám sát, điều phối và đảm bảo tiến độ sản xuất thuộc về giám đốc sản xuất.

Công việc của phòng sản xuất rất quan trọng
>>>> Xem thêm: Giám đốc sản xuất: Nhiệm vụ, vai trò, chức năng

Chức năng phòng sản xuất

Bộ phận sản xuất của doanh nghiệp là bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất hàng hoá của doanh nghiệp. Trưởng bộ phận sản xuất là Giám đốc sản xuất. Các thành viên khác của bộ phận này bao gồm kỹ thuật viên, kỹ sư, nhà thiết kế, vận hành máy, v.v.

Về cơ bản phòng sản xuất có nhiều chức năng. Dưới đây là một số chức năng phổ biến hơn:

+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.