13 lượt xem

Chức năng tổ chức trong quản trị học, quy tắc xây dựng tổ chức? | Educationuk-vietnam.org

Công việc quản lý điều hành

1. Khái niệm và nội dung chức năng của tổ chức

1.1. Khái niệm chức năng của tổ chức

Chức năng của tổ chức là tạo ra một hệ thống thống nhất về vị trí của các cá nhân và bộ phận để các cá nhân và bộ phận này phối hợp với nhau có hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

1.2. Nội dung của chức năng của tổ chức

1.2.1. Cơ cấu tổ chức

Đây là một tập hợp các bộ phận liên quan. Các nhân viên trong tổ chức này đã được chuyên môn hóa để cung cấp các nhiệm vụ và năng lực nhất định tùy theo cấp độ của họ. Mục đích chung là việc thực hiện các hoạt động của tổ chức để đạt được một mục tiêu chung đã xác định.

Các loại cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm cơ cấu quản lý trực tuyến, cơ cấu quản lý theo chức năng, cơ cấu quản lý theo chức năng trực tuyến và cơ cấu quản lý ma trận.

1.2.2. Tổ chức quá trình quản lý

Đây là hình thức phân loại cơ cấu theo quyền hạn, bao gồm quyền hạn trực tuyến, quyền hạn tư vấn và quyền hạn chức năng. Sự ủy quyền hợp lý trong quản lý góp phần tăng hiệu quả quản lý. Vì vậy, nhà quản lý phải thành thạo phương pháp quản lý ủy quyền này.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Bến Tre | Educationuk-vietnam.org
Chức năng tổ chức bao gồm tổ chức cơ cấu và tổ chức quá trình quản lý

2. Các yếu tố của chức năng tổ chức trong quản trị học

2.1. Nhắm mục tiêu phần tử hoạt động

Các mục tiêu hoạt động của chức năng tổ chức là những yếu tố cơ bản, chúng trả lời câu hỏi tổ chức hoạt động để làm gì. Mục đích không rõ ràng thì tổ chức hoạt động kém hiệu quả, còn tổ chức xã hội không có mục đích thì họ không có lý do tồn tại.

2.2. Các yếu tố cấu trúc tổ chức

Cơ cấu tổ chức là cơ cấu bên trong ngoài các mối quan hệ giữa các bộ phận và các cá nhân trong tổ chức. Mọi tổ chức đều cần có cơ cấu tổ chức để thực hiện việc thiết lập các quy định cho cơ chế quản lý.

Việc làm quản lý điều hành tại Hà Nội

2.3. Yếu tố của cơ chế quản lý

Cơ chế quản lý theo chức năng tổ chức là cách thức để ban lãnh đạo đơn vị phối hợp các bộ phận, cá nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Cơ chế quản lý càng rõ ràng, chặt chẽ và khoa học thì khả năng lãnh đạo càng ít bất ổn. Cơ chế quản lý thể hiện ở cơ chế tổ chức và hoạt động. Các quy định cần được làm rõ bao gồm:

– Phân quyền trong việc ban hành và thực hiện các quyết định quản lý của các bộ phận cũng như các cá nhân trong tổ chức.

– Phân cấp trách nhiệm và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân, giám sát và cung cấp thông tin hai chiều hoặc đa chiều.

– Đảm bảo duy trì một số nguyên tắc quản lý cơ bản phù hợp với phạm vi quản lý, hoàn chỉnh và thống nhất…

– Tuân thủ các quy định cơ bản của tổ chức để hướng tới mục tiêu phát triển chung.

2.3. Yếu tố đội ngũ

Đội ngũ nhân viên là yếu tố cơ bản của chức năng tổ chức. Họ xác định vai trò và ý nghĩa của mỗi cá nhân cũng như nguồn nhân lực trong tổ chức; đồng thời nó thể hiện sức mạnh của tổ chức đó. Vì vậy, khi quản lý một tổ chức, các nhà quản lý phải coi nguồn nhân lực là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng các hoạt động của nhà trường.

2.4. Yếu tố cơ sở hạ tầng

Cơ sở vật chất là kinh phí, thiết bị kỹ thuật, khoa học và công nghệ được đầu tư và sử dụng để đạt được các mục tiêu hoạt động của tổ chức. Cơ sở vật chất được tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá sẽ giúp các thành viên trong tổ chức thực hiện được nhiệm vụ và chức năng. Vì vậy, trong công tác quản lý nhà trường, người đứng đầu cần quan tâm đến cơ chế quản lý cơ sở vật chất.

Công việc quản lý văn phòng

2.5. Các yếu tố môi trường hoạt động

Mọi tổ chức xã hội đều hoạt động trong một môi trường luôn thay đổi. Ở khía cạnh xã hội, đó là các yếu tố về thể chế chính trị, pháp luật, giáo dục, truyền thống và bản sắc văn hóa tổ chức… Về bản chất, yếu tố này bao gồm cả vị trí địa lý (vùng, miền). , hệ sinh thái…

Môi trường hoạt động là điều kiện cần để có chất lượng các hoạt động của tổ chức. Vì vậy, trong quá trình quản lý tổ chức, cần phải xác định một cơ chế để phát huy những điểm mạnh, cũng như giảm bớt những bất lợi về môi trường trong các hoạt động này của tổ chức.

Các yếu tố của chức năng tổ chức trong quản trị học
Có nhiều yếu tố hình thành chức năng tổ chức trong quản trị trường học

3. Tại sao lại có chức năng tổ chức trong quản trị học?

Chức năng tổ chức quyết định sự sống còn trong doanh nghiệp. Chức năng tổ chức chính là tài sản của doanh nghiệp với nhiều vai trò như điều phối và kiểm soát; động lực làm việc; tạo lợi thế cạnh tranh; …

3.1. Chức năng tổ chức giúp nhân viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ

Một cơ cấu tổ chức thống nhất sẽ giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ, vai trò và tầm quan trọng của họ đối với tổ chức. Ngoài ra, chúng còn giúp các cá nhân nhận thức rõ hơn về công việc mà họ đang làm, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc xử lý và cung cấp thông tin. Quyền hạn là sợi dây liên kết các phòng ban với nhau để các nhóm làm việc cùng nhau dưới một người quản lý chung. Điều này tạo thành phương tiện để xây dựng một môi trường có lợi cho hiệu suất của cá nhân.

Làm việc trong quản lý nhân sự

3.2. Chức năng tổ chức giúp giảm xung đột

Cơ cấu tổ chức giúp gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp hoạt động hướng tới mục tiêu chung. Điều này giúp các thành viên hiểu rõ vấn đề, đưa ra lựa chọn và hành động theo một hướng chung. Khi đối mặt với xung đột giữa các thành viên, cơ cấu tổ chức chính là yếu tố để mọi người hòa nhập và đoàn kết.

3.3. Chức năng tổ chức giúp điều phối và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức phối hợp và kiểm soát các cá nhân thông qua các tiêu chuẩn và quy tắc nhất định. Khi cần đưa ra các quyết định lớn, tổ chức sẽ giúp thu hẹp phạm vi các lựa chọn để xem xét.

Cơ cấu tổ chức giúp nhân viên hiểu rõ công việc, định hướng và bản chất công việc họ làm. Đó là hình thành mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc lành mạnh và ý nghĩa. Điều này càng có lý khi các doanh nghiệp hiện nay đang xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám” diễn ra phổ biến. Tiền lương và thu nhập chỉ là một phần nhỏ trong việc thúc đẩy cá nhân làm việc. Khi đạt đến ngưỡng, nhiều người sẵn sàng đánh đổi mức lương thấp hơn để làm việc trong một tổ chức được đồng nghiệp tôn trọng hơn.

3.4. Chức năng tổ chức tạo ra lợi thế cạnh tranh

Các yếu tố bao gồm điều phối, kiểm soát, động lực,… giúp tăng hiệu quả hoạt động và tạo ra sự khác biệt trong tổ chức. Chính sự hiệu quả và thay đổi này sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt trên thị trường.

Hay nhin nhiêu hơn: Làm việc trong quản trị

4. Nguyên tắc xây dựng tổ chức trong quản trị trường học

Có rất nhiều trường hợp trong thực tế, một nhân viên cùng lúc thực hiện 2 nhiệm vụ của trưởng phòng và giám đốc. Trong trường hợp này, các nhân viên sẽ không biết phải tuân theo ai.

Vì vậy, trong tổ chức cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định và vận dụng vào từng trường hợp cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất. Việc xây dựng và tuân theo các nguyên tắc tổ chức sẽ hạn chế được những sai lầm trên, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của những người có liên quan.

Các nguyên tắc tổ chức ngày nay sẽ không giống nhau trong các tổ chức nơi chúng được áp dụng một cách linh hoạt. Một số nguyên tắc chính mà nhiều tổ chức hiện đang áp dụng hàng ngày bao gồm:

Nguyên tắc chỉ huy thống nhất: về nguyên tắc mỗi thành viên trong tổ chức sẽ có trách nhiệm báo cáo với cấp lãnh đạo quản lý trực tiếp của mình.

Các nguyên tắc tổ chức liên quan đến mục tiêu: Cơ cấu tổ chức phải phù hợp với các mục tiêu. Đây là cơ sở để xây dựng một cơ cấu tổ chức vững mạnh cho doanh nghiệp. Mỗi bộ phận nên xây dựng mục tiêu cho nhân sự của mình, toàn bộ tổ chức cần có mục tiêu chung nhất để đảm bảo các hoạt động chung nhất vì lợi ích của doanh nghiệp.

Nguyên tắc đảm bảo sự cân bằng: Cân bằng ở đây là sự cân bằng về quyền lợi, trách nhiệm và sự phân bổ công việc một cách cân đối cho các bộ phận. Điều này giúp tổ chức hình thành, tạo sự ổn định. Vì vậy, tổ chức phải có sự cân đối trong mô hình tổ chức tổng thể.

Nguyên tắc xây dựng tổ chức trong nghiên cứu quản lý
Các nguyên tắc xây dựng chức năng tổ chức trong quản trị trường học rất khác nhau

Nguyên tắc hiệu quả: Khi xây dựng tổ chức, mục tiêu chung nhất của các doanh nghiệp là đảm bảo hiệu quả đang làm việchướng tới mục tiêu chung trên nguyên tắc tiết kiệm chi phí.

Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt: Nguyên tắc này vô cùng quan trọng để thích ứng ngay cũng như chống chọi với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Đồng thời, nhà quản lý cũng cần phải linh hoạt để có thể ứng phó với những thay đổi của tổ chức.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng cơ cấu cũng như chức năng tổ chức trong quản lý, nhà quản trị còn phải quan tâm đến các yêu cầu khác là tập trung vào chất lượng chứ không phải là tam quyền phân lập. Áp dụng công việc đảm bảo nhiệm vụ chứ không phải nhu cầu cá nhân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, không chồng chéo hoặc vì lợi ích cá nhân.

Chức năng tổ chức trong nghiên cứu quản lý đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của một tổ chức. Vì vậy, người quản lý phải xây dựng tổ chức sao cho khoa học và từng thành viên phát huy được năng lực của mình một cách hiệu quả nhất!

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 5635 & cateid = 53 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (" hidden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). show ( ); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

Bài viết cùng chủ đề: