11 lượt xem

Chứng từ là gì? Các loại chứng từ? Chứng từ kế toán | Educationuk-vietnam.org

Khi điều hành một doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động kế toán, chúng ta thường nghe nói nhiều đến tín phiếu và trái phiếu. Vì thế, Phiếu giảm giá là gì?? Ý nghĩa và ý nghĩa của phiếu giảm giá đối với doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu các văn bản của Luật Hoàng Phi qua bài viết dưới đây.

Chứng chỉ là gì?

Phiếu là chứng từ bắt buộc phải có trong hoạt động của doanh nghiệp, là thư từ, tài liệu ghi lại nội dung của một sự kiện giao dịch, một nghiệp vụ cụ thể được hạch toán và ghi vào sổ kế toán của doanh nghiệp.

Phiếu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kế toán, làm căn cứ để ghi vào sổ kế toán các nghiệp vụ kinh doanh. Văn bản trình bày thông tin được thể hiện bằng các thước đo: tính chất, tác phẩm và giá trị.

Phiếu kế toán cần thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

– Tên và số của phiếu;

– Ngày lập phiếu;

– Thông tin của đơn vị, cá nhân lập phiếu;

– Thông tin của cá nhân, chủ thể nhận tài liệu;

– Nội dung phiếu mua hàng (tài liệu được tạo ra để ghi lại điều gì đó);

– Tổng số tiền của phiếu mua hàng, số lượng, giá mỗi đơn vị, số tiền của đối tượng đưa ra giao dịch;

– Chữ ký, họ tên và đóng dấu của đơn vị, cá nhân lập văn bản, người kiểm duyệt và các bên liên quan.

Phiếu kế toán là gì?

Phiếu kế toán là thư hoặc vật có chứa các thông tin liên quan làm căn cứ ghi vào sổ kế toán, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành.

Ví dụ về phiếu kế toán

Các ví dụ thường gặp của loại chứng từ này là: Phiếu thu, Phiếu thu, Phiếu xuất nhập kho, Phiếu thu tiền, Biên bản giao nhận tài sản, Phiếu yêu cầu thanh toán, Hóa đơn mua hàng hóa, Hóa đơn giá trị gia tăng…

Phiếu trên không chỉ dùng cho các nghiệp vụ kế toán mà các cá nhân, tổ chức thông thường khi sử dụng dịch vụ cũng có thể yêu cầu cấp phiếu.

Ví dụ, khi ăn tối tại nhà hàng, khách hàng có thể yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn (VAT) khi họ sử dụng dịch vụ ăn uống. Và hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này là 10% VAT.

>>>>> Tham khảo: Chứng từ thông tin ngân hàng là gì?

Các loại phiếu giảm giá?

– Căn cứ vào hình thức trình bày, có hai loại phiếu:

+ Phiếu giấy: Phiếu giấy có giá trị khi nội dung hiển thị theo hình thức mô tả hoặc hướng dẫn.

+ Văn bản điện tử: được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử được mã hóa, không thay đổi khi truyền qua mạng máy tính hoặc vật mang thông tin.

– Căn cứ vào yêu cầu quản lý và kiểm tra văn bản, hồ sơ bao gồm:

Văn bản bắt buộc: là văn bản do nhà nước quy định về hình thức, tiêu chí phản ánh và cách thức lập.

+ Văn bản hướng dẫn: là văn bản mà nhà nước hướng dẫn một số nội dung, doanh nghiệp có những nội dung bổ sung tùy theo đặc điểm quản lý, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Cũng vậy, việc phân loại tài liệu cũng dựa trên nhiều căn cứ khác nhau như: Căn cứ vào mức độ phản ánh của tài liệu (tài liệu tổng hợp, tài liệu gốc), căn cứ vào nơi lập tài liệu (tài liệu bên trong, tài liệu bên ngoài).

>>>>>> Tài liệu gốc là gì?

Các loại phiếu kế toán

Tùy thuộc vào phân loại, Thư tài chính Có các loại sau:

1 / Phân loại dựa trên công dụng

+ Phiếu chỉ huy: Loại văn bản này có mục đích chính là truyền đạt những thông tin chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên ở các bộ phận để thực hiện.

+ Phiếu thực hiện: Loại phiếu ghi thông tin về một số nghiệp vụ kinh tế đã thực hiện trên thực tế.

+ Phiếu thủ tục: Loại phiếu này nhằm mục đích tổng hợp hoặc phân loại các thông tin, nghiệp vụ liên quan đến cơ sở của kế toán, tạo thuận lợi cho việc đăng ký sổ kế toán và đối chiếu chứng từ kèm theo.

+ Văn bản kết hợp: Loại văn bản này có những đặc điểm cơ bản của các loại văn bản khác như văn bản tổng hợp với văn bản tố tụng hoặc kết hợp nhiều văn bản.

2 / Phân loại chúng theo cách nhận biết phiếu thưởng

+ Phiếu ghi nhiều lần: Là loại phiếu ghi các nghiệp vụ kinh tế được thực hiện liên tiếp, nhiều lần. Sau mỗi lần lập phiếu, giá trị ghi trên phiếu đó sẽ được cộng dồn đến hạn mức quy định và sẽ được chuyển vào sổ kế toán.

+ Phiếu ghi một lần: là loại phiếu ghi một nghiệp vụ kinh tế chỉ thực hiện một lần và được chuyển vào sổ kế toán.

3 / Phân loại theo thứ tự tạo tài liệu

+ Phiếu gốc: Là loại phiếu được lập trực tiếp khi một nghiệp vụ kinh tế ra đời hoặc hoàn thành.

+ Phiếu tổng hợp: Là loại phiếu dùng để ghi số liệu tổng hợp của các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh, do đó giảm bớt công việc kế toán và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ.

4 / Phân loại dựa trên hình thức nộp hồ sơ

+ Phiếu điện tử: Là chứng từ được biểu diễn bằng dữ liệu điện tử và được mã hóa riêng biệt bằng một dãy ký tự. Phiếu giảm giá điện tử sẽ không bị thay đổi khi được dịch hoặc truyền qua mạng máy tính hoặc thùng chứa thông tin, ví dụ: bảng từ, thẻ thanh toán trực tuyến, v.v.

+ Chứng từ giấy: Là loại chứng từ được ghi trên giấy (bản cứng) xác nhận các giao dịch kinh tế đã được thực hiện hoặc đã xảy ra mà không được đăng ký thông qua dữ liệu điện tử.

Ngoài cách phân loại thông thường ở trên, phiếu còn được phân loại dựa trên mục đích như chứng từ dùng để lập báo cáo tài chính, chứng từ hoàn thành quyết toán thuế.

Ngoài ra, chúng còn được phân loại theo nghiệp vụ kế toán như chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ trả lương, chứng từ mua bán hàng hóa, chứng từ tài sản doanh nghiệp, v.v.

>>>>> Tham khảo: Chứng từ thuế thu nhập cá nhân là gì?

Tác dụng của phiếu kế toán

Phiếu thưởng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kế toán, kiểm soát nội bộ và hạch toán kế toán.

– Phiếu giúp kế toán thực hiện các công việc hạch toán ban đầu. Nếu không có chứng từ sẽ không có cơ sở để thành lập doanh nghiệp cũng như kiểm soát các khoản tài chính đi ra.

– Bằng việc ghi lại tất cả các giao dịch kinh tế đã hoàn thành hoặc mới của tổ chức, doanh nghiệp sẽ được đăng ký để cung cấp tính pháp lý và chuyên nghiệp sau này.

– Việc lập phiếu sẽ tạo cơ sở cho việc đăng ký sổ sách kế toán theo quy định.

Tài liệu thể hiện trách nhiệm pháp lý về thông tin và hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đó.

Tài liệu là cơ sở để các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các khoản nợ tài chính trong doanh nghiệp, đặc biệt là các khoản nợ thuế, an sinh xã hội và xử lý vi phạm nếu phát hiện.

– Các thông tin, số liệu, giá trị ghi trên phiếu cũng là cơ sở để xác định mức độ trách nhiệm và mức độ xử phạt.

Nội dung tổng hợp trên đây của Luật Hoàng Phi, hy vọng sẽ giúp bạn nắm bắt được những thông tin hữu ích về Thư tài chính và nắm rõ các loại tài liệu cần phân loại dễ dàng cũng như tác dụng quan trọng mà tài liệu mang lại nên hạn chế được một số rủi ro pháp lý.

Một tài liệu hợp lệ là gì?

Phiếu giảm giá được coi là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau:

Thứ nhất: Tính hợp pháp

Tài liệu được coi là cung cấp tính hợp pháp khi có đầy đủ chữ ký xác nhận của các bên tương ứng. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn những bất đồng giữa các bên.

Nếu có tranh chấp, các tài liệu sẽ là bằng chứng, là cơ sở pháp lý để xác định đúng sai, trách nhiệm của các bên mà các bên không thể chối cãi.

Thứ hai: Tính hợp pháp

Phiếu có giá trị sử dụng khi tuân thủ các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung theo loại chứng từ phù hợp.

Ví dụ, một phiếu mua hàng không có nội dung giao dịch và không ghi rõ giá giao dịch thì phiếu mua hàng đó không được coi là để tính chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi tính thuế doanh nghiệp.

Thứ ba: Trung thực

Phiếu phải ghi sự việc một cách khách quan, sự việc phải có thật, không bịa đặt để làm căn cứ chứng minh các giao dịch kinh tế trong hoạt động của nhà nước và doanh nghiệp.

Thứ 4: Sự rõ ràng

Hồ sơ cần có nội dung đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, không dùng từ nhiều nghĩa để tránh nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm không đáng có khi xem lại và sử dụng phiếu.

Ví dụ về 1 phiếu giảm giá

Doanh nghiệp có thể tham khảo phiếu giảm giá trong ví dụ điển hình sau:

Ý nghĩa và tầm quan trọng của phiếu giảm giá đối với doanh nghiệp

Phiếu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán và kiểm toán nội bộ vì nó mang bản chất pháp lý của doanh nghiệp và thể hiện chứng từ kế toán được ghi trên sổ sách.

Lập phiếu giúp doanh nghiệp hạch toán ban đầu. Nếu không có chứng từ, doanh nghiệp sẽ không thể thực hiện hạch toán ban đầu cũng như các công việc nội bộ.

Việc phát hành phiếu là để đăng ký quá trình thu nhập, chi phí và giá trị gia tăng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc nộp, khấu trừ và hoàn thuế với cơ quan thuế.

Hóa đơn, phiếu mua hàng còn là tài liệu ghi nhận và xác định các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung của phiếu.

Văn bản còn được coi là chỉ dẫn công việc để truyền đạt yêu cầu nghiệp vụ, công việc giữa các cấp trong đơn vị và văn bản còn là bằng chứng xác nhận việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ thị nào đó.

Nếu doanh nghiệp không có phiếu hoặc phiếu không hợp lệ, hồ sơ và hoạt động ghi trên sổ sách sẽ bị coi là đăng ký sai và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Nếu thông tin trên sổ sách là đúng sự thật, nhưng không có phiếu, chứng từ không hợp lệ thì doanh nghiệp có thể bị coi là giả mạo chữ, sổ và không quyết toán với cơ quan thuế.

Đây là phần của chúng tôi về vấn đề Phiếu giảm giá là gì?. Bạn đọc có thắc mắc về hồ sơ có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây tư vấn pháp luật 1900.6557 để được các luật sư, chuyên gia hỗ trợ.

>>>>>> Cách sắp xếp chứng từ kế toán chuẩn?

READ  Soạn bài Cố hương | Ngắn nhất Soạn văn 9 | Educationuk-vietnam.org