26 lượt xem

CIT là gì? Những điều bạn cần biết về các quy định của CIT | Educationuk-vietnam.org

Làm việc trong lĩnh vực tài chính

1. Giải thích thuế TNDN là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN là gì? Không chỉ là câu hỏi của bạn mà nó còn nằm trong “danh sách” những câu hỏi của rất nhiều bạn đọc quan tâm. CIT là từ viết tắt của nhiều cụm từ tiếng Anh xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như:

CIT – Cố vấn Đào tạo

CIT – Nhóm Can thiệp Khủng hoảng (Nhóm Can thiệp Khủng hoảng)

CIT – Viện Công nghệ Carnegie

CIT – Liên minh Bản địa Tairona

…..

Trong đó thuế GTGT còn có một nghĩa khác thường xuất hiện trong báo cáo tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào đối với việc nộp thuế GTGT – Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở đó:

– Thuế: là khoản bắt buộc người dân phải nộp cho nhà nước và nó là một trong những nguồn thu chính của chính phủ để duy trì các hoạt động chung cho toàn xã hội.

– Thu nhập: Không đề cập đến thu nhập hàng tháng mà người lao động nhận được sau một thời gian làm việc thường là một tháng, tên gọi của một loại thuế được xác định dựa trên “thu nhập” trong một thời kỳ kinh doanh nhất định của đối tượng chịu thuế. .

– Doanh nghiệp (Tổng công ty): Là đối tượng chịu thuế GTGT, bao gồm các tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc sản xuất.

Công việc Kế toán – Kiểm toán

2. Những điều bạn cần biết về thuế TNDN – thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1. Khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp – TNDN

Khái niệm về thuế trích dẫn là gì?
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước với hình thức nộp theo thu nhập của công ty. Mục đích của việc thu thuế từ các doanh nghiệp là:

– Tạo thu nhập cho nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Doanh nghiệp hoạt động trên thị trường dưới sự bảo hộ về chính trị và pháp luật của chính phủ, mọi quyền lợi của doanh nghiệp được pháp luật bảo đảm. Vì vậy, chính phủ phải có chi phí để thực hiện các hoạt động điều tiết vĩ mô của nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ và các chương trình chi tiêu của mình. Đồng thời, chính phủ đứng ra kiểm soát, khuyến khích, bảo trợ và ngăn chặn, hạn chế những hậu quả xấu đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bao trùm và điều tiết các khoản thu nhập đã, đang và sẽ tạo ra của các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường.

– Đảm bảo phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế của nước ta với các nước trên thế giới, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

– Khuyến khích, thu hút đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua các hình thức ưu đãi, miễn, giảm thuế.

2.2. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN – Thuế TNDN có 4 đặc điểm nổi bật dễ nhận thấy như sau:

– Đối tượng của thuế thu nhập là thu nhập: Có nhiều loại thuế được áp dụng cho các đối tượng thuế khác nhau như thuế tiêu thụ, thuế GTGT, thuế tài sản. Mặc dù chúng dựa trên thu nhập của mọi người trong xã hội để xây dựng mức động nhằm tập trung vào ngân sách nhà nước, nhưng không phải tất cả đều được gọi chung là thuế thu nhập. Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế được hình thành trực tiếp trên cơ sở thu nhập định kỳ cố định từ các doanh nghiệp hoạt động khi có mức thu nhập chịu thuế.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu: Mục đích của thuế TNDN không chỉ là tạo nguồn thu trực tiếp cho ngân sách nhà nước, mà còn giúp điều tiết nền kinh tế, điều tiết thu nhập xã hội, vì vậy nó luôn đi kèm với kinh tế và chính sách xã hội. của nhà nước.

– Là loại thuế phức tạp, không ổn định, quản lý và thu thuế tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế lớn. Để xác định mức nộp thuế thu nhập, nhà nước phải có bộ phận quản lý thuế chịu trách nhiệm xác định thu nhập chịu thuế, xác định nguồn thu nhập có hợp pháp không, nơi phát sinh thu nhập, đăng ký theo quy định, … của doanh nghiệp. Ngoài ra, để đảm bảo công bằng và khuyến khích người nộp thuế, nhà nước còn đưa ra các mức khấu trừ thuế hợp lý.

– Các quan hệ thuế thu nhập được điều chỉnh dựa trên các nguồn hợp pháp từ các văn bản pháp luật thuế quốc gia và các văn bản pháp luật thuế quốc tế.

2.3. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu là gì?
Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay, thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho các cơ sở chịu thuế trong nước là 20%, tuy nhiên một số doanh nghiệp cụ thể sẽ áp dụng một mức thuế suất khác, cụ thể là:

– Thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32 đến 50%.

– Thuế suất 50% áp dụng đối với doanh nghiệp thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm như vàng, bạc, bạch kim, kim cương, đá quý, thiếc, đất hiếm và trường hợp khai thác tài nguyên quý hiếm. khu vực đến 70% thuộc các nước có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì điều chỉnh thuế suất lên 40%.

Doanh nghiệp có thể tính số thuế phải nộp trước theo công thức sau:

– Thu nhập chịu thuế = Thu nhập – Chi phí được trừ + Thu nhập khác

Ở đó:

+ Thu nhập: Là tổng số tiền nhận được sau một thời gian xác định, bao gồm tiền gốc, tiền lãi và các khoản chi phí khác chưa được trừ.

+ Chi phí được trừ là chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, an ninh của doanh nghiệp nhưng phải có hóa đơn, chứng từ xác minh theo quy định của pháp luật.

– Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: Doanh nghiệp tạo quỹ phát triển khoa học và công nghệ được miễn thuế đối với phần trích lập quỹ. Do đó, công thức tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học và công nghệ sẽ là:

Thuế GTGT phải nộp = (Thu nhập chịu thuế – Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ) x thuế suất thuế GTGT

Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hay còn gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính sẽ được quy định như sau:

– Doanh nghiệp tạm tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý, nếu có

– Không cần khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

– Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Doanh nghiệp phải nộp phạt chậm nộp thuế GTGT tạm tính khi số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế GTGT sau khi quyết toán từ 20% trở lên. Mức phạt sẽ dựa trên mức chênh lệch từ 20% trở lên, tính từ ngày hôm sau đến ngày cuối cùng của quý cuối cùng của năm tài chính.

Nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ không chỉ của cá nhân, mà còn của tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam dưới sự bảo trợ của chính phủ Việt Nam. Vì vậy, hãy thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ xứng đáng của mình đối với đất nước, quê hương.

Hi vọng với những giải thích về Thuế TNDN là gì? Trên đây đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh. Biết đâu trong tương lai bạn lại cần những kiến ​​thức này để áp dụng tính thuế TNDN cho doanh nghiệp của mình.

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6171 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Thiết kế kỹ thuật là gì? Công đoạn cho dự án xây dựng thành công | Educationuk-vietnam.org