141 lượt xem

Cơ cấu tổ chức phòng nhân sự gồm những bộ phận nào? | Educationuk-vietnam.org

Nếu như bộ phận kinh doanh đóng vai trò mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì bộ phận nhân sự chính là bộ phận tạo nên nền tảng vững chắc và là nền tảng vững chắc của doanh nghiệp. Hai yếu tố đầu vào quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh là vốn và nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là nguồn lực phức tạp và khó kiểm soát vì bản chất của hành vi và tâm lý con người là một phạm trù không dễ hiểu. Để tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực thành công, bộ phận nhân sự phải được tổ chức thành các bộ phận thực hiện các chức năng chuyên môn khác nhau.

Để tối ưu hóa việc quản lý nguồn nhân lực, Cơ cấu tổ chức của bộ phận nhân sự thường bao gồm các bộ phận tiêu biểu sau:

MỤC LỤC:
1. Bộ phận tuyển dụng
2. Bộ phận Bồi thường và Phúc lợi (C & B).
3. Phòng Hành chính
4. Phòng Đào tạo và Phát triển (T&D).

Tuyển dụng nhân sự hành chính

Xem thêm: Headhunter tuyển dụng như thế nào ?. 8 Lợi ích khi tìm việc qua headhunter

1. Bộ phận tuyển dụng

Bộ phận tuyển dụng có nhiệm vụ tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên cho doanh nghiệp. Họ sẽ làm việc với các bộ phận khác trong công ty để tìm hiểu nhu cầu nhân sự của từng bộ phận, từ đó lập kế hoạch, chiến lược tuyển dụng và thực hiện công tác tuyển dụng.

Nhiệm vụ chính của bộ phận tuyển dụng bao gồm:

  • Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tuyển dụng kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh.

  • Công bố thông tin tuyển dụng của công ty trên các kênh tuyển dụng.

  • Thực hiện các nghiệp vụ tuyển dụng: sàng lọc, lưu giữ hồ sơ ứng viên, lên lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên.

  • Xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp, tham gia và tổ chức các hoạt động, sự kiện thu hút nhân tài.