64 lượt xem

Co-op là gì? Xu hướng hợp tác của các doanh nghiệp thời đại mới | Educationuk-vietnam.org

Việc làm Quản trị kinh doanh

1. Khái quát về hình thức Co-op

1.1. Co-op là gì

Co-op là gì

Khi một cá nhân sở hữu và quản lý điều hành một công ty, nó thường là một chủ sở hữu duy nhất. Khi hai hoặc nhiều người sở hữu một công ty, nó thường là một đối tác kinh doanh. Một công ty có thể hợp nhất, tạo thành một tập đoàn thuộc sở hữu của ít hơn 100 người (một S-corp) hoặc hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người (một C-corp). Khi một công ty được sở hữu và vận hành bởi những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty và những người được hưởng lợi từ những gì công ty cung cấp, nó được biết đến như một hình thức co-op. Co-op là một kiểu cách viết tắt của từ cooperative (có nghĩa là Hợp tác). Đó được gọi là hình thức hợp tác. Bên cạnh cơ cấu sở hữu, có một vài đặc điểm khác biệt khiến các hình thức co-op khác biệt với các loại hình kinh doanh khác. 

Liên minh hợp tác quốc tế định nghĩa một hình thức co-op, hay hợp tác, là một hiệp hội tự trị gồm những người tự nguyện đáp ứng nhu cầu kinh tế đầu tư, xã hội và văn hóa chung của họ thông qua một doanh nghiệp thuộc sở hữu chung và kiểm soát dân chủ. Hình thức co-op được tạo ra bởi những người có nhu cầu cụ thể và những người sẵn sàng hợp tác để vận hành và tổ chức một công ty sẽ đáp ứng nhu cầu đó.

1.2. Lợi ích của hình thức co-op

Lợi ích của hình thức co-op
Lợi ích của hình thức co-op

Quyền truy cập: Các công ty hợp tác làm cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể tiếp cận được với các thị trường hoặc cộng đồng nhất định.

Sự bền vững trong kinh doanh: Cơ cấu hợp tác có thể làm cho một doanh nghiệp ổn định hơn và có thể giúp một công ty làm việc thông qua các bản vá thô.

Cam kết của cộng đồng: Các tổ chức hợp tác cam kết với cộng đồng địa phương của họ và thường sẽ làm việc để duy trì các giá trị của cộng đồng thông qua các dịch vụ tài chính, chương trình giáo dục hoặc thực tiễn kinh doanh.

Quản trị và trao quyền dân chủ: Bởi vì các đồng nghiệp là dân chủ, nên họ thường giúp tăng dân số về sự tham gia của công dân.

Bình đẳng, đa dạng và bao gồm: Tư cách thành viên tự nguyện có nghĩa là các hình thức co-op thường phản ánh chính xác sự đa dạng của một cộng đồng. Thành viên tự nguyện cũng làm cho các tổ chức hợp tác bao gồm.

An ninh tài chính và thăng tiến cho người lao động: hình thức co-op thường phục vụ nhu cầu của các thành viên bằng cách cung cấp cho các thành viên công nhân mức lương đủ sống, khả năng tiến lên nấc thang sự nghiệp và ổn định tài chính.

Tăng trưởng: Bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, việc làm tốt và bằng cách đầu tư vào cộng đồng địa phương, các công ty hợp tác có thể phát triển và có thể thúc đẩy tăng trưởng trong cộng đồng mà họ phục vụ.

2. Vận hành và phát triển hình thức Co-op

2.1. Các loại hợp tác co-op 

Các loại hợp tác co-op
Các loại hợp tác co-op

Hình thức co-op có thể lớn hoặc nhỏ, có thể tồn tại trong một loạt các ngành hoặc lĩnh vực và có thể có nhiều hình thức, dựa trên ai là chủ sở hữu thành viên của hình thức co-op. Một vài ví dụ về các loại hình hợp tác bao gồm:

Hình thức co-op công nhân: hình thức co-op công nhân được sở hữu bởi những người làm việc cho công ty. Công nhân đóng góp cho hình thức co-op thông qua lao động của họ và công việc họ làm cho tổ chức. Mặc dù các đồng nghiệp của công nhân có thể ở trong bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực nào, nhiều người trong ngành bán lẻ và dịch vụ.

Hợp tác sản xuất: hình thức co-op sản xuất được sở hữu bởi các nhà sản xuất các sản phẩm đã liên kết với nhau để tiếp thị sản phẩm của họ tốt hơn hoặc hợp lý hóa quy trình sản xuất. Hình thức co-op nông nghiệp như Blue Diamond là ví dụ của các hình thức co-op sản xuất.

Hợp tác tiêu dùng: Hợp tác tiêu dùng được sở hữu bởi các khách hàng sau đó mua hàng hóa và dịch vụ từ hình thức co-op. hình thức co-op tạp hóa là một ví dụ nổi tiếng của các hình thức co-op tiêu dùng.

Hợp tác mua hàng: Các hợp tác mua hàng thường được tạo thành từ một số doanh nghiệp nhỏ đã liên kết với nhau để cải thiện sức mua của họ và để được giảm giá (clearance sale) và cung cấp tốt hơn cho các sản phẩm và dịch vụ.

Hình thức co-op lai: hình thức co-op lai là sự kết hợp của bất kỳ loại nào trong bốn loại hợp tác khác.

Một doanh nghiệp hợp tác có thể hoạt động trong gần như bất kỳ ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh nào, nhưng bạn có nhiều khả năng nhìn thấy các hợp tác trong các lĩnh vực sau:

 • Nông nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Dịch vụ tài chính, chẳng hạn như một hiệp hội tín dụng
 • Cửa hàng tạp hóa
 • Giáo dục
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Nhà ở
 • Tiện ích

Việc làm quản trị kinh doanh tổng hợp

2.2. Làm thế nào để làm việc với hình thức co-op

Làm thế nào để làm việc với hình thức co-op
Làm thế nào để làm việc với hình thức co-op

Đối với người ngoài, một hình thức co-op có thể trông rất giống với bất kỳ loại công ty nào khác. Ví dụ, nếu bạn đến thăm một hình thức co-op cửa hàng tạp hóa, rất có khả năng nó sẽ trông giống như bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào khác. Sẽ có lối đi đầy đủ thực phẩm và đăng ký thanh toán nơi mọi người có thể mua hàng của họ.

Nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, hoặc nhìn trộm phía sau hậu trường, bạn có thể nhận thấy rằng hình thức co-op thực phẩm được điều hành hơi khác so với một cửa hàng tạp hóa thông thường. Đối với một điều, nó có khả năng rằng những người là thành viên của hợp tác đó, hoặc chủ sở hữu một phần của hình thức co-op, cũng đang làm việc tại một hợp tác xã dự trữ các kệ hàng và gọi điện cho khách hàng khi đăng ký.

Đối với một điều khác, một số hình thức co-op giới hạn những người có thể mua sắm ở đó hoặc sử dụng dịch vụ của họ. Trong một số trường hợp, chỉ thành viên của một tổ chức hợp tác có thể mua sắm tại đó. Một số hình thức co-op mở cửa cho tất cả, nhưng cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho các thành viên, chẳng hạn như giảm giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tại sao những người là thành viên của một tổ chức hợp tác co-op thực phẩm sẵn sàng tình nguyện hoặc quyên góp thời gian của họ để làm việc tại tổ chức co-op? Một phần vì sự tập trung của cộng đồng của tổ chức hợp tác và các giá trị đằng sau các hình thức co-op. Trong số các giá trị đó là:

 • Dân chủ
 • Tự lực
 • Tự chịu trách nhiệm
 • Công bằng
 • Bình đẳng
 • Tinh thần đoàn kết

Những người tham gia hợp tác hoặc là một trong số những thành viên sáng lập của một tổ chức co-op thường có cùng các giá trị chung, nghĩa là họ sẵn sàng cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung. Một trong những mục tiêu đó là tạo ra một thế giới tốt hơn bằng cách làm việc cùng nhau và bằng cách chuyển trọng tâm của doanh nghiệp để đặt mọi người lên trên lợi nhuận để xây dựng một nền kinh tế toàn diện hơn.

2.3. Cách để kiểm soát hình thức kinh doanh co-op

Cách để kiểm soát hình thức kinh doanh co-op
Cách để kiểm soát hình thức kinh doanh co-op

Những người hưởng lợi từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp hợp tác sở hữu kinh doanh hình thức co-op. Trong trường hợp của một cửa hàng tạp hóa, những người mua sắm tại cửa hàng là thành viên chủ sở hữu. Trong trường hợp nhà ở hợp tác, những người sống trong một tòa nhà cụ thể là thành viên của tổ chức hợp tác cùng sở hữu tòa nhà.

Giống như các cổ đông hoặc cổ đông của một doanh nghiệp có tiếng nói về cách thức sở hữu và quản lý doanh nghiệp, các chủ sở hữu thành viên của một tổ chức co-op có tiếng nói về cách thức hoạt động của hình thức co-op. Sự khác biệt quan trọng là trong trường hợp của các loại tập đoàn khác, mức độ nói hay mức độ kiểm soát của chủ sở hữu đối với công ty được xác định bởi mức độ sở hữu của họ lớn như thế nào. Một cổ đông sở hữu 50% của một công ty sẽ có nhiều phiếu bầu hoặc kiểm soát nội bộ nhiều hơn đối với hoạt động của công ty so với một cổ đông sở hữu 2% của một công ty.

Đó không phải là trường hợp với một co-op. Vì công bằng và bình đẳng là một trong những nguyên tắc sáng lập của một hình thức tổ chức co-op, mỗi chủ sở hữu thành viên của một tổ chức co-op được một phiếu bầu. Ý kiến ​​của một thành viên hợp tác không có trọng lượng hơn ý kiến ​​của một thành viên hợp tác khác.

Hình thức co-op thường bầu một ban giám đốc. Trách nhiệm của hội đồng quản trị bao gồm đảm bảo rằng hình thức co-op đang nỗ lực để đạt được nhiệm vụ của mình, thiết lập các chính sách hoạt động cho hợp tác và thuê bất kỳ người quản lý bên ngoài hoặc nhân viên khác.

Thành viên của hội đồng quản trị cộng đồng là thành viên của chính hình thức co-op. Họ thường được bầu vào hội đồng quản trị bằng một cuộc bỏ phiếu thành viên. Một số thành viên hội đồng cũng phục vụ như các sĩ quan, chẳng hạn như chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và thủ quỹ. Thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm và nhiệm vụ bổ sung, thường được mô tả và nêu trong các quy định của pháp luật của hình thức co-op.

Việc làm quản trị kinh doanh tại Hà Nội

3. Co-op – Tất yếu của xây dựng doanh nghiệp thời kỳ mở cửa

3.1. Những nguyên tắc để tồn tại và phát triển hình thức tổ chức co-op

Liên minh hợp tác quốc tế đã thông qua bảy nguyên tắc hợp tác vào năm 1995. Các giá trị hướng dẫn này dựa trên một bộ nguyên tắc được gọi là Nguyên tắc Rochdale, lần đầu tiên được tạo ra vào năm 1844. Các nguyên tắc hợp tác tạo ra các hướng dẫn cho các đồng phạm tuân theo và cho phép hợp tác -ops để đưa các giá trị của họ vào hành động.

Thành viên tự nguyện: Bất kỳ ai sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm của các thành viên hợp tác và những người muốn sử dụng các dịch vụ của một hình thức co-op được chào đón để trở thành một thành viên.

Kiểm soát thành viên dân chủ: Các tổ chức hợp tác được kiểm soát bởi các thành viên của họ. Các thành viên có quyền kiểm soát việc thiết lập các chính sách cho hợp tác và đưa ra quyết định cho hình thức co-op.

Thành viên tham gia kinh tế: Thành viên đóng góp vốn của tổ chức co-op một cách dân chủ và công bằng. Hầu hết vốn của một co-op vẫn là tài sản của co-op và isn mệnh được phân phối lại cho các thành viên.

Tự chủ và độc lập: Các tổ chức hợp tác có nghĩa là tự trị và kiểm soát dân chủ, nghĩa là họ phải chịu sự kiểm soát của các tổ chức bên ngoài.

Giáo dục, đào tạo và thông tin: Một hình thức co-op cung cấp giáo dục và đào tạo cho các thành viên và thành viên hội đồng để cho phép họ đóng góp cho sự phát triển của hình thức co-op. Các hình thức co-op cũng tìm cách thông báo và giáo dục công chúng về nhiệm vụ và hoạt động của một hình thức co-op.

Các công ty hợp tác thường sẽ làm việc cùng nhau, tạo ra các cấu trúc khu vực, quốc gia và quốc tế giúp cải thiện cộng đồng và tạo ra một thế giới tốt hơn.

Quan tâm đến cộng đồng: Các chính sách được các thành viên của hình thức co-op phê duyệt sẽ giúp phát triển cộng đồng xung quanh hình thức co-op một cách bền vững.

Những nguyên tắc để tồn tại và phát triển hình thức tổ chức co-op
Những nguyên tắc để tồn tại và phát triển hình thức tổ chức co-op

3.2. Tại sao chúng ta nên thúc đẩy co-op hiện nay 

Co-op cung cấp nhiều lợi ích cho các thành viên của họ và cộng đồng xung quanh họ. Từ quan điểm kinh doanh, các hình thức co-op cung cấp cho các thành viên của họ lợi ích của trách nhiệm hữu hạn. Nếu hình thức co-op gặp khó khăn về tài chính hoặc nếu bị buộc tội làm sai, các chủ sở hữu thành viên cá nhân có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về các vấn đề mà hình thức co-op phải đối mặt.

Cấu trúc tổ chức của một phương thức kinh doanh co-op có nghĩa là cổ phần của nó có thể được chuyển từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác. Nếu một thành viên di chuyển ra khỏi khu vực, chết hoặc không còn muốn trở thành một phần của hình thức co-op, họ có thể bán cổ phần hoặc tư cách thành viên của mình trong hợp tác cho người khác. hình thức co-op sẽ tồn tại ngay cả khi tất cả các thành viên ban đầu đã chuyển đi. Từ một công bằng xã hội và quan điểm dân chủ, các hình thức co-op ngày nay quan trọng bởi vì chúng giúp tái cân bằng quyền lực và làm loãng sự tập trung của cải. 

Tìm việc làm

Mô hình hợp tác là một mô hình tạo ra sự thịnh vượng chung, cho phép nhiều người tham gia vào nền kinh tế. Thay vì một vài người sở hữu phần lớn mỗi doanh nghiệp, quyền sở hữu nằm trong dân. Mọi người không có nhiều tiếng nói hay quyền lực hơn đơn giản chỉ vì họ tình cờ sở hữu một phần quan trọng hơn của một công ty. Hy vọng rằng với những chia sẻ hơn đã giúp bạn có thêm những kiến thức để trả lời câu hỏi “co-op là gì”. Và nếu bạn cũng đang mong muốn đang làm việc ở một doanh nghiệp như vậy, hãy truy cập ngay vào website timviec365.vn để tìm kiếm việc làm cho mình nhé!

Tìm việc làm nhanh

Share in VK ');
$('#js_share').append("");
$('#box-social').addClass('share');
}
});
$("#see_more").click(function(){
if ($(this).attr('data-id') != "") {
$.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=9023&cateid=121&begin='+$(this).attr('data-id'), function(data){
$('.see_more_blog').append(data);
var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1;
$("#see_more").attr("data-id",x);
});
}
});
$(".show_cm").click(function(){
$(this).hide();
$(".hiden_cm").show();
$(".ct_cm").removeClass("hiden_dtblog");
});
$(".hiden_cm").click(function(){
$(this).hide();
$('.show_cm').show();
$(".ct_cm").addClass("hiden_dtblog");
});
$(".show_cd").click(function(){
$(this).hide();
$(".hiden_cd").show();
$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");
});
$(".hiden_cd").click(function(){
$(this).hide();
$('.show_cd').show();
$(".chude").addClass("hiden_dtblog");
});

READ  Thông tin tuyển sinh Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) | Educationuk-vietnam.org