46 lượt xem

Cơ sở dữ liệu là gì? Các loại cơ sở dữ liệu hiện nay | Educationuk-vietnam.org

Hiện nay, khi công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ thì cách lưu trữ file trên máy tính đã lỗi thời và không thể áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đây là lý do tại sao cơ sở dữ liệu ra đời để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức về dữ liệu lớn. Vậy cơ sở dữ liệu là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Khái niệm cơ sở dữ liệu

Khái niệm cơ sở dữ liệu
Khái niệm cơ sở dữ liệu

TRONG trường dữ liệu, lập trình phần mềm, Công nghệ thông tintrang web thường xuyên sử dụng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu) Có rất nhiều khái niệm được nhìn nhận từ các góc độ khác nhau. Tuy nhiên, để giữ cho nó đơn giản, một cơ sở dữ liệu là một dạng thông tin có cấu trúc, có hệ thống được lưu trữ trên một thiết bị để nhiều người có thể sử dụng đồng thời cho cùng một mục đích hoặc tại một thời điểm nhất định. Các đặc điểm chung của cơ sở dữ liệu là:

 • Thu thập thông tin có cấu trúc, được quản lý, lưu trữ và khai thác.
 • Được lưu trữ và duy trì để sử dụng thông tin.
 • Nó cho phép người dùng sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.
 • Cơ sở dữ liệu có thể được xây dựng và quản lý bằng các phương pháp khác nhau.

Một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu

Khái niệm hệ thống cơ sở dữ liệu

Nếu cơ sở dữ liệu là thông tin bên trong thì hệ cơ sở dữ liệu được hiểu một cách đơn giản là vỏ bọc thông tin. Hệ cơ sở dữ liệu là một tập hợp các phần mềm cho phép người sử dụng xác định cấu trúc, nhập dữ liệu và thao tác với dữ liệu để đảm bảo thông tin được an toàn và bảo mật. Ở đó:

Một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc bao gồm các nội dung như: định nghĩa kiểu dữ liệu, định nghĩa cấu trúc dữ liệu, định nghĩa ranh giới dữ liệu.
 • Nhập dữ liệu là một quá trình lưu dữ liệu vào thiết bị lưu trữ. Dữ liệu sau đó được hệ thống quản lý kiểm tra.
 • Thao tác dữ liệu bao gồm những việc như truy xuất dữ liệu, cập nhật dữ liệu và biên dịch dữ liệu để báo cáo.

👉 Xem thêm: Hệ thống thông tin là gì? Cơ hội việc làm trong Hệ thống thông tin

Khai thác cơ sở dữ liệu là gì?

Khai phá cơ sở dữ liệu là một quá trình sử dụng các mẫu phân tích từ các tệp dữ liệu lớn thông qua các phương pháp học máy, thống kê và hệ thống cơ sở dữ liệu. Quá trình này biến các kiểu dữ liệu gốc thành thông tin hữu ích thông qua mối tương quan giữa các tập dữ liệu lớn.

Trong kinh doanh, khai thác dữ liệu là việc doanh nghiệp sử dụng thông tin dữ liệu lớn để tìm hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng. Trên cơ sở xây dựng các chiến lược bán hàng và marketing hiệu quả hơn, giúp tăng doanh số, hạn chế các chi phí phát sinh không đáng có.

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?
Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Truy vấn cơ sở dữ liệu là một loại bộ lọc có khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều bảng trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Thông thường, truy vấn phải được viết bằng ngôn ngữ mà cơ sở dữ liệu yêu cầu – thông thường, ngôn ngữ đó là SQL.

Các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu là gì?

Thuộc tính trong cơ sở dữ liệu là trường giá trị có các đặc điểm phù hợp với kiểu thực thể hoặc kiểu quan hệ. Miền giá trị thuộc tính có thể được đặt thành kiểu chuỗi, kiểu số nguyên, số thực, v.v.

Các loại thuộc tính trong cơ sở dữ liệu bao gồm: Thuộc tính đơn (không thể phân rã); Thuộc tính tổng hợp (có thể tách thành nhiều giá trị thuộc tính).

👉 Xem thêm: Bảo mật thông tin là gì? Tất cả các thông tin bạn cần biết!

Các loại cơ sở dữ liệu

Trên thực tế, cơ sở dữ liệu bao gồm rất nhiều loại khác nhau nên rất khó để phân loại chúng. Tuy nhiên, để có thể quản lý dữ liệu dễ dàng, cơ sở dữ liệu thường được phân loại như sau:

Các loại cơ sở dữ liệu
Các loại cơ sở dữ liệu
 • Sắp xếp theo kiểu dữ liệu: Cơ sở dữ liệu có cấu trúc; Cơ sở dữ liệu phi cấu trúc; Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc.
 • Phân loại theo hình thức lưu trữ, mô hình tổ chức: Cơ sở dữ liệu tệp; Cơ sở dữ liệu quan hệ; Cơ sở dữ liệu phân cấp.
 • Phân loại theo đặc điểm sử dụng: Cơ sở dữ liệu kho hàng; Cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa; Cơ sở dữ liệu đang hoạt động.
 • Phân loại theo mô hình triển khai: Cơ sở dữ liệu tập trung; Cơ sở dữ liệu phân tán; Cơ sở dữ liệu tập trung với sự nhân rộng.

Như vậy qua những thông tin trên bạn đã phần nào hiểu được khái niệm cơ sở dữ liệu là gì và nó được phân loại như thế nào. Đây chỉ là những cách phân loại rõ ràng nhất, còn tùy theo ngành, lĩnh vực mà có thể phân loại CSDL thành nhiều loại khác nhau. Tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn.

👉 Xem thêm: Mô tả công việc Data Analyst – Chuyên viên phân tích dữ liệu

READ  Lãi suất cơ bản là gì? Lãi suất cơ bản các ngân hàng hiện nay | Educationuk-vietnam.org