28 lượt xem

Coefficient of Variation là gì? Vai trò và ưu, nhược điểm | Educationuk-vietnam.org

Hệ số biến thiên – Hệ số biến thiên gì? Đây là một tham số quan trọng trong lĩnh vực thống kê toán học. Hệ số biến thiên được áp dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, bao gồm toán học, sinh học, y học, tài chính và đầu tư chứng khoán… Hệ số biến thiên là gì? Những ưu và khuyết điểm là gì? Làm thế nào để áp dụng hệ số biến động trong đầu tư? Đây là câu trả lời cho bạn.

Hệ số biến thiên là gì?

Hệ số biến thiên trong tiếng Anh có nghĩa là hệ số biến thiên.

Hệ số biến thiên (CV) là một đại lượng thống kê mô tả cơ bản. Hệ số này được sử dụng để đo sự biến thiên tương đối của các tập dữ liệu thô với các giá trị trung bình khác nhau. Không giống như độ lệch chuẩn, luôn phải được xem xét trong bối cảnh giá trị trung bình của dữ liệu, hệ số biến thiên cung cấp một phương tiện tương đối đơn giản và nhanh chóng để so sánh các chuỗi dữ liệu khác nhau.

Về cơ bản, hệ số biến thiên là tỷ số giữa độ lệch chuẩn và giá trị trung bình. Do đó, CV được tính bằng cách chia độ lệch chuẩn cho giá trị trung bình. Khi chúng ta so sánh hai tập dữ liệu, tập hợp có hệ số biến thiên lớn nhất có nghĩa là tập hợp đó có mức độ biến thiên lớn hơn. Như vậy, có thể đánh giá rằng Hệ số biến thiên là một thống kê hữu ích để so sánh độ biến thiên của chuỗi dữ liệu này với chuỗi dữ liệu khác, mặc dù các giá trị trung bình của chuỗi dữ liệu rất khác nhau.

Bằng cách xác định các hệ số biến thiên cho các chứng khoán khác nhau, nhà đầu tư xác định tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của từng chứng khoán và đưa ra quyết định đầu tư.

Ưu điểm và nhược điểm của Hệ số biến thiên là gì?

Khi xem xét khái niệm Hệ số biến thiên, chúng ta dễ dàng hiểu rằng ưu điểm lớn nhất của Hệ số biến thiên là nó có thể được sử dụng để so sánh mức độ biến động của hai tập dữ liệu có giá trị trung bình khác nhau. Tuy nhiên, do đặc trưng của hệ số biến thiên là thước đo độ biến động nên trong trường hợp giá trị trung bình rất nhỏ (gần bằng 0), ngay cả một sự thay đổi nhỏ của giá trị trung bình cũng có thể làm cho hệ số này thay đổi rất nhiều. Đây cũng là nhược điểm khi đề cập đến Hệ số biến thiên.

READ  Học phí 1 năm Trường Đại học Văn Lang là bao nhiêu? | Educationuk-vietnam.org

Làm thế nào để hiểu hệ số biến động trong lĩnh vực tài chính?

Khi chúng ta xem xét định nghĩa chung về Hệ số biến thiên là gì, chúng ta biết rằng đó là hệ số biến đổi – một tham số cho biết có bao nhiêu biến động trong dữ liệu so với trung bình của tổng thể. Trong lĩnh vực tài chính, Hệ số biến động là một thông số thể hiện sự biến động của các sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ…) trên thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số biến thiên để xác định độ lệch giữa giá trung bình trong quá khứ và hiệu suất giá hiện tại của cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu so với các tài sản khác. Thông qua Hệ số biến thiên, nhà đầu tư có thể xác định mức độ rủi ro hoặc lợi tức đầu tư kỳ vọng. Từ đó, họ lấy đó làm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Tốt nhất, nếu hệ số biến thiên thấp (tức là độ lệch thấp hơn nhiều so với giá trị trung bình), thì đây là dấu hiệu cho thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn vì tỷ lệ rủi ro không cao. Lưu ý rằng nếu lợi nhuận kỳ vọng ở mẫu số âm hoặc thậm chí, hệ số biến thiên có thể vô nghĩa, gây hiểu lầm.

Mặt khác, Hệ số biến thiên cũng rất hữu ích khi nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận làm cơ sở cho các quyết định đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư không thích rủi ro sẽ chọn tài sản có độ biến động thấp và lợi nhuận lịch sử cao so với thị trường tổng thể. Ngược lại, các nhà đầu tư không thích rủi ro thường tìm đến các tài sản “tài trợ” với mức độ biến động lịch sử cao.

READ  Searefico tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

Bài học chính rút ra khi đầu tư với Hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên là một thước đo thống kê về sự phân bố tương đối của các điểm dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu về giá trị trung bình.

Trong tài chính, hệ số biến thiên cho phép các nhà đầu tư dự đoán sự biến động hoặc rủi ro nhận thức được liên quan đến lợi nhuận đầu tư kỳ vọng.

– Tỷ số giữa độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình càng thấp thì mức độ rủi ro càng hợp lý.

Công thức tính hệ số biến thiên là gì?

CV = Độ lệch chuẩn / Trung bình

Hoặc: CV =

Trong đó: là độ lệch chuẩn của tập dữ liệu

μ là giá trị trung bình của tập dữ liệu

Ví dụ minh họa việc tính toán và áp dụng Hệ số biến thiên trong đầu tư

Ví dụ 1. Tính hệ số biến thiên đơn giản bằng cách sử dụng lợi tức hàng năm và độ lệch chuẩn

Một nhà đầu tư không thích rủi ro, anh ta muốn tìm một quỹ đầu tư có mức biến động thấp trong quá khứ. Nhà đầu tư này chọn ba quỹ, A, B và C, sau đó thực hiện phân tích dữ liệu về sự biến động và lợi nhuận của chúng trong 15 năm qua. Thông tin phân tích được trình bày trong bảng sau:

Độ lệch chuẩn của quỹ đầu tư (σ) Lợi tức hàng năm (μ)

A 14,68% 5,47%

B 21,31% 6,88%

C 19,46% 7,16%

Sau khi hoàn thành phân tích dữ liệu, nhà đầu tư này tính toán hệ số biến động và xem xét những điều sau:

READ  Cách dùng ought | Educationuk-vietnam.org

Quỹ đầu tư

CV = 14,68% / 5,47% = 2,68

B CV = 21,31% / 6,88% = 3,09

CV = 19,46% / 7,16% = 2,72

Dựa vào số liệu sau khi tính toán nhận thấy quỹ A và C có hệ số biến động thấp hơn quỹ B nên nhà đầu tư quyết định đầu tư vào hai quỹ này. Nguyên nhân là do tỷ lệ rủi ro trên thưởng của Quỹ A và Quỹ C khá tương đồng và tốt hơn so với Quỹ B.

Ví dụ 2. Tính hệ số biến thiên dựa trên xác suất trả về

Hai quỹ đầu tư A và B có thông tin về trạng thái xác suất sinh lời như trong bảng sau:

Quỹ đầu tư A

Tỷ suất sinh lợi của xác suất trạng thái

Tồi tệ nhất 20% 12%

Trung bình 30% 13%

Tốt nhất 50% 15%

Quỹ đầu tư BU

Tồi tệ nhất 10% 9%

Trung bình 30% 12%

Tốt nhất 60% 14%

Dựa trên dữ liệu này, nhà đầu tư tính toán hệ số biến động của từng quỹ đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Tính hệ số biến động của quỹ đầu tư A

– Tỷ suất lợi nhuận (quỹ A): = 20% x 12% + 30% x 13% + 50% x 15% = 13,8%

– Độ lệch chuẩn:

= 1,25%

CVA = = = 0,09

Bước 2. Tính hệ số biến động của quỹ đầu tư B

– Tỷ suất lợi nhuận (quỹ B): FSLB = 10% x 9% + 30% x 12% + 60% x 14% = 12,9%

– Độ lệch chuẩn:

= 1,58%

CVB = = = 0,12

Bước 3. Nhận xét

So sánh hai quỹ đầu tư A và B, ta thấy hệ số biến thiên của quỹ đầu tư B (CVB) lớn hơn của quỹ đầu tư A (CVA). Điều này có nghĩa là đầu tư vào quỹ A sẽ ít rủi ro hơn. Do đó, nhà đầu tư nên chọn quỹ A.

Bài viết này đã giúp bạn đọc hiểu được khái niệm Hệ số biến thiên là gì, cũng như cách tính toán và xem xét ứng dụng của nó trong đầu tư tài chính. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn đọc có được những thông tin hữu ích và những ví dụ tham khảo. Chúc may mắn với khoản đầu tư của bạn!

pha lê