11 lượt xem

Come on là gì | Educationuk-vietnam.org



Điền vào chỗ trống ĐẾN có 3 nghĩa:

Sự hiểu biết Nào

Ý nghĩa của ĐẾN để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ ĐẾN:

 
- COME ON; don't give up now when you're so close to the finish line.
Cố lên nào; đừng từ bỏ bây giờ khi mà bạn gần về đích rồi.

Sự hiểu biết Nào

Ý nghĩa của ĐẾN để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ ĐẾN:

 
- I've got a bit of a headache. I hope it doesn't mean I've got flu
COMING ON.
Tôi có một chút đau đầu. Tôi hi vọng là tôi sẽ không bắt đầu bị cảm.

Sự hiểu biết Nào

Ý nghĩa của ĐẾN để trở thành:

Ví dụ về cụm động từ ĐẾN:

 
-  The central heating COMES ON automatically an hour before I have
to get up.
Thiết bị sưởi trung tâm bắt đầu vận hành tự động một giờ trước khi tôi
phải thức dậy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ ĐẾN on, động từ Đến Ngoài ra còn có các cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp



READ  Cách Dạy Con Học Lớp 1 Giúp Bé Tiếp Thu Nhanh | Educationuk-vietnam.org