55 lượt xem

Công chức là gì? | Educationuk-vietnam.org

Theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thì công chức là người được bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc được phân công thực hiện công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Họ là những người thường xuyên làm việc trong một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, có trình độ chuyên môn rõ ràng. Ở Việt Nam, công chức phải là công dân có quốc tịch Việt Nam, được hưởng lương công chức tính theo hệ số lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Trong bài viết này, ViecLamVui sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về: Cách phân loại công chức, xếp ngạch công chức. Tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức. Quy định phân loại công chức ✅ Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức ✅ Cập nhật thông tin theo luật cán bộ, công chức mới nhất

Công chức là gì - ViecLamVui

Công chức là gì?

Dựa trên Luật cán bộ, công chức Theo quy định, công chức là người được bầu, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc được giao giữ chức vụ công chức. vốn chủ sở hữu thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương. Họ là những người thường xuyên làm việc trong một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, có trình độ chuyên môn rõ ràng. Ở Việt Nam, công chức phải là công dân có quốc tịch Việt Nam và được hưởng lương công chức chịu trách nhiệm từ hệ số lương và các khoản bổ sung từ ngân sách nhà nước.

Cán bộ, công chức ở từng vị trí cơ bản đều có tên, chức vụ, chức danh rõ ràng, đúng quy chế công chức. Theo vị trí việc làm, công chức sẽ được chia thành công chức chính và công chức chuyên môn.

Ngoài ra, tùy theo trình độ học vấn và ngạch chuyên môn, công chức còn được phân loại như sau:

Theo cấp độ Theo cấp bậc chuyên nghiệp
 • Công chức Hạng A – Bằng Cử nhân trở lên
 • Công chức loại B – Trung học chuyên nghiệp, trình độ giảng viên
 • Công chức Hạng C – Trình độ đầu vào
 • Công chức Hạng D – Trình độ đầu vào
 • Công chức hành chính – sự nghiệp
 • Công chức ngành lưu trữ
 • Thanh tra công chức
 • Cán bộ ngành tài chính
 • Công chức tư pháp
 • Cán bộ ngành ngân hàng
 • phong tục
 • Công chức ngành nông nghiệp
 • Cán bộ Kiểm lâm
 • Công chức ngành thủy lợi
 • Công chức ngành xây dựng
 • Công chức khoa học và công nghệ
 • Công chức khí tượng thủy văn
 • Công chức ngành giáo dục và đào tạo
 • Nhân viên y tế công cộng
 • Công chức văn hóa – thông tin
 • Công chức ngành thể dục thể thao
 • Công chức ngành dự trữ quốc gia

Cán bộ, công chức, viên chức ưu tú

Cán bộ, công chức, viên chức chiếm số lượng lớn trong lực lượng lao động hiện nay. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nhiều người chưa phân biệt rõ ràng giữa 3 loại hình lao động này. Hãy cùng ViecLamVui tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức qua một số tiêu chí phân biệt dưới đây.

READ  Tổng đài Bảo Việt, Hotline, Chi tiết các sản phẩm bảo hiểm | Educationuk-vietnam.org

Sự khác biệt giữa quan chức và công chức

Cán bộ và công chức được phân biệt theo các tiêu chí sau:

nhân viên văn phòng nhân viên văn phòng
ý tưởng
Là công dân Việt Nam, được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm vụ trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh. , hình tròn. Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; ở cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân.
mùa xuân
Được lựa chọn, phê duyệt, bổ nhiệm, vào biên chế. Kiểm tra các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các chức danh, chức danh trong biên chế.
Công việc làm
Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

– Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng;

– Cơ quan, đơn vị Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân.

Phương pháp làm việc
Làm việc theo các điều kiện được lựa chọn, phê duyệt và bổ nhiệm. Làm công việc thường xuyên.
Chế độ tiền lương
Hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chức vụ, chức danh. Hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Các chế độ bảo hiểm

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Bạn không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Bạn không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đang dùng thử
Không phải là sinh viên.

– Công chức loại C: 12 tháng;

– Công chức loại D: 06 tháng.

Kỷ luật

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự từ chức.

– Cút đi.

Công chức không giữ chức vụ quản lý, điều hành:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Mức lương thấp nhất.

– Buộc phải từ bỏ.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Suy thoái.

– Sự từ chức.

– Buộc phải từ bỏ.

READ  Doanh nghiệp chế xuất là gì? | Educationuk-vietnam.org

Sự khác biệt giữa Công chức và Viên chức là gì?

Công chức và viên chức được phân biệt theo các tiêu chí sau:

nhân viên văn phòng quan chức
ý tưởng
Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; ở cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân. Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng vào vị trí lao động, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng lao động.
mùa xuân
Kiểm tra các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các chức danh, chức danh trong biên chế. Tuyển dụng theo vị trí việc làm, ký hợp đồng lao động.
Công việc làm

– Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng;

– Cơ quan, đơn vị Công an nhân dân không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ ở chế độ nghiệp vụ, công an nhân dân.

Các đơn vị sự nghiệp công lập.
Phương pháp làm việc
Làm công việc thường xuyên. Làm việc với một hợp đồng lao động.
Chế độ tiền lương
Hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
Các chế độ bảo hiểm

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Bạn không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

– Phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

– Phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đang dùng thử

– Công chức loại C: 12 tháng;

– Công chức loại D: 06 tháng.

Quy định theo chức danh nghề nghiệp của bất kỳ ngành nào, lĩnh vực nào.
Kỷ luật

Công chức không giữ chức vụ quản lý, điều hành:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Mức lương thấp nhất.

– Buộc phải từ bỏ.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Suy thoái.

– Sự từ chức.

– Buộc phải từ bỏ.

Đối với công chức không giữ chức vụ quản lý:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Buộc phải từ bỏ.

Đối với nhân viên hành chính:

– Khiển trách.

– Cảnh báo.

– Sự từ chức.

– Buộc phải từ bỏ.

READ  Mức lương công nhân may hiện nay | Educationuk-vietnam.org

Các câu hỏi thường gặp

Giám đốc là công chức hay viên chức?

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung 2019 thì hiệu trưởng các trường công lập sẽ không còn là công chức nữa mà là công chức hành chính. Còn Hiệu trưởng các trường tư thục, do dân thành lập thì không phải là cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, trường hợp hiệu trưởng trường công lập được xác định là công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thì không còn là công chức theo quy định của Luật này. các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019 và không thuộc các trường hợp quy định tại điểm 3 Điều 84 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Cán bộ, công chức sửa đổi 2019, tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và thực hiện các quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức cho đến hết nhiệm kỳ được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, hoàn thiện năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Đã thu hẹp đối tượng là công chức, không còn quy định chỉ đạo, quản lý trong đơn vị. Công chức là công chức. Thay vào đó, các đơn vị này sẽ là các viên chức quản lý, những người sẽ được hưởng các quyền lợi của nhân viên.

Ngạch công chức là gì?

Ngạch công chức là tên gọi để chỉ và phân biệt thứ bậc theo năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Ngạch công chức là một trong những quy định cụ thể đối với công chức và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền chỉ định người sẽ được tuyển dụng vào công chức làm việc ở những vị trí việc làm tương ứng với trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý.

Căn cứ Luật cán bộ, công chức 2008; Từ ngày 1/7/2020, công chức sẽ có 6 bậc thay vì 5 bậc, cụ thể như sau:

 • Chuyên viên cao cấp và tương đương
 • Chuyên viên chính và tương đương
 • Chuyên gia và tương đương
 • Sĩ quan và tương đương
 • Nhân Viên
 • Các cấp bậc khác do chính phủ xác định

Cũng theo quy định mới, việc nâng ngạch công chức thay vì chỉ tổ chức thi như hiện nay cũng có thể coi là nâng ngạch công chức. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc đang được xét thăng hạng sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm có liên quan.