30 lượt xem

Công dân bình đẳng trước pháp luật hay, chi tiết | Educationuk-vietnam.org

Lý thuyết GDTX 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật hay

I. Kiến thức cơ bản:

– Bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định của pháp luật.

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội do pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

– Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu như sau:

+ Một là: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Được hưởng các quyền như quyền bầu cử, ứng cử, tài sản, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản và các quyền dân sự, chính trị khác… Các nghĩa vụ được thực hiện như nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nộp thuế…

+ Thứ hai: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, giai cấp, địa vị xã hội.

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

– Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý nghĩa là mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

READ  Công nghệ 12 Bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto- Triac | Educationuk-vietnam.org

– Công dân dù ở bất cứ cương vị, ngành nghề nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật (trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự và kỷ luật) – Khi một công dân vi phạm pháp luật thì những người vi phạm pháp luật cùng bản chất và biện pháp sẽ chịu trách nhiệm pháp lý như nhau, không có sự phân biệt.

3. Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

– Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định bằng Hiến pháp và pháp luật.

– Nhà nước và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện cần thiết để bảo đảm cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

– Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật và bảo đảm tính công bằng, hợp lý trong quá trình xem xét trách nhiệm pháp lý.

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết lớp 12 có đáp án hay khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia năm Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250 nghìn cho mỗi khóa học, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video hướng dẫn của những giáo viên hay nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

READ  Unit 2 lớp 12: Reading | Educationuk-vietnam.org

bai-3-cong-dan-binh-dang-truoc-phap-luat.jsp


Dòng lớp 12 khác