8 lượt xem

Công thức tính chi phí cơ hội trong kinh tế vĩ mô | Educationuk-vietnam.org

Chi phí cơ hội là một khái niệm nổi tiếng trong kinh tế học vĩ mô. Tìm hiểu thêm về công thức xác định chi phí này trong bài viết sau

Chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội được hiểu như một tiền đại diện cho lợi ích mà một cá nhân hoặc tổ chức có thể mất khi chọn một phương án kinh doanh hơn một phương án kinh doanh khác. Nói một cách đơn giản, chi phí cơ hội là sự phản ánh số tiền đã bỏ ra để sử dụng các nguồn lực khan hiếm trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ bằng với giá trị của các cơ hội bị mất đi.

Mặc dù trong Báo cáo tài chính của các công ty không đề cập nhiều đến chi phí cơ hội, nhưng các CEO vẫn có thể sử dụng khái niệm này để đưa ra quyết định lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp.

Hay nhin nhiêu hơn: Giá vốn là bao nhiêu? Hiểu chi phí vốn trong kinh doanh

Ưu điểm và nhược điểm của chi phí cơ hội trong kinh tế vĩ mô

điểm mạnh

  • Nhận thức về cơ hội bị bỏ lỡ: Chi phí là điều chính khiến bạn cân nhắc khi lựa chọn một số phương án kinh doanh. Nhận thức được điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch hợp lý hơn để tối đa hóa nguồn lực của mình.
  • Xác định giá tương đối: Một lợi thế quan trọng của chi phí cơ hội là nó giúp bạn so sánh giá cả tương đối và lợi ích của từng phương án thay thế. Từ đó, bạn có thể so sánh tổng giá trị của các tùy chọn và quyết định tùy chọn nào có thể mang lại giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
READ  Tìm hiểu về Ngành Báo chí | Educationuk-vietnam.org

thổi

  • Khoảng thời gian: Giá thành hiện cần thời gian tính toán, cân nhắc giữa các phương án. Chủ doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách xem xét chi phí cơ hội. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thời gian để so sánh các lựa chọn và đưa ra quyết định kinh doanh của riêng mình.
  • Thiết kế kế toán: Nhược điểm lớn nhất của các khoản chi phí kinh tế vĩ mô là chúng không được đưa vào hoạt động kế toán của công ty. Các doanh nghiệp nên xem xét một số đánh giá để có thể tìm ra các cơ hội bị mất so với kết quả thực tế của các phương án đã chọn.
Chi phí cơ hội: Công thức tính chi phí cơ hội trong kinh tế vĩ mô - Hình 1
Ưu nhược điểm của CPCH trong kinh tế vĩ mô

Hay nhin nhiêu hơn: Giá trị vốn hóa thị trường là gì? Hiểu vốn hóa thị trường

Công thức tính chi phí cơ hội

Để tính toán chi phí trong hoạt động quản trị kinh doanh, Bạn có thể áp dụng công thức sau:

OC = FO – CO

trong đó:

  • OC (Chi phí Cơ hội): Chi phí cơ hội
  • FO (Quay lại lựa chọn tốt nhất trước đó): Giành được lựa chọn hấp dẫn nhất
  • CO (Quay lại tùy chọn đã chọn): Đạt được tùy chọn đã chọn

Ví dụ:

Doanh nghiệp dự định đầu tư vào kinh doanh với số vốn cổ phần là 200.000 USD. Người đứng đầu doanh nghiệp hiện có một kế hoạch đầu tư bao gồm:

  • Lựa chọn 1: 200.000 USD sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán với mức sinh lời ước tính 12% / năm. Nếu chọn phương án này, nhà đầu tư sẽ kiếm được 24.000 USD mỗi minhf.
  • Kế hoạch 2: 200.000 USD này sẽ được đầu tư vào tài sản cố định – đầu tư vào thiết bị sản xuất mới. Tùy chọn này sẽ giúp nhà đầu tư mang lại khoản lợi nhuận 20.000 đô la.

Nếu quyết định đầu tư vào tài sản cố định, doanh nghiệp sẽ phải chịu các khoản chi phí sau:

OC = FO – CO = 24.000 – 20.000 = 4.000 (USD)

Chi phí cơ hội: Công thức tính chi phí cơ hội trong kinh tế vĩ mô - Hình 2
Công thức tính CPCH

Các khái niệm liên quan đến chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội so với cấu trúc vốn

Để có thể xác định được cơ cấu vốn hợp lý, việc nghiên cứu chi phí sử dụng vốn luôn là điều quan trọng. Chi phí sử dụng vốn là một yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Các số liệu này có thể mang tính định tính và định lượng để có cơ sở quyết định nguồn vốn tối ưu.

Giá vốn được hiểu là một khoản tiền nhất định phải bỏ ra để có thể sử dụng bất kỳ đồng vốn đầu tư nào. Ví dụ: Nếu công ty vay từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng, lãi suất tiền gửi và các chi phí khác là giá vốn.

Chi phí cơ hội của hàng hóa

Khái niệm này được hiểu là một khối lượng hàng hoá khác phải hy sinh để doanh nghiệp sản xuất ra một đơn vị hàng hoá nhất định phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Tăng chi phí cơ hội

Chi phí gia tăng là nếu bạn đổ nhiều nguồn lực hơn vào một doanh nghiệp cụ thể, chi phí của bạn sẽ tăng lên cho mỗi đơn vị nguồn lực bổ sung.

Ví dụ: Nếu một cửa hàng có 5 nhân viên đang làm việc thì bạn tuyển thêm 1 vị trí vào làm việc. Lúc này, cửa hàng sẽ lỗ thêm một ít doanh thu để trả lương cho nhân viên mới thuê.

Chi phí cơ hội: Công thức tính chi phí cơ hội trong kinh tế vĩ mô - Hình 3
Các khái niệm liên quan

Tham khảo: Cẩm nang hướng nghiệp cho ứng viên mọi ngành nghề

Chi phí cơ hội nó là một khoản phí rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản phí kinh doanh rất quan trọng này.

Bài viết cùng chủ đề: