22 lượt xem

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn hay nhất | Educationuk-vietnam.org

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Với loạt công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn môn Vật lý lớp 11 sẽ giúp các em học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả, đạt kết quả cao trong các kỳ thi môn Vật lý.

Bài viết Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức – Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ dàng học tập. , dễ nhớ Công thức tính suất điện động và điện trở trong của nguồn vật lý 11.

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Sự định nghĩa

– Nhiều nguồn có thể được kết hợp trong một nhóm (bộ cấp nguồn) theo một trong các cách sau

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn mắc nối tiếp, cực âm của nguồn điện trước mắc nối tiếp với cực dương của nguồn điện sau tạo thành một dãy nối tiếp như sơ đồ dưới đây:

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

hoặc

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

+ Suất điện động của nguồn điện mắc nối tiếp bằng tổng suất điện động của các nguồn có mặt trong nhóm. ξb =Ngày thứ nhất +2 +3 +…. + ΞN

+ Nội trở rb của bộ nguồn mắc nối tiếp bằng tổng điện trở trong của các nguồn có trong nhóm. rb = rNgày thứ nhất + r2 +… + RN.

+ Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau mắc song song, trong đó cực dương của các nguồn mắc vào cùng một điểm A và cực âm của các nguồn mắc vào cùng một điểm B như sau:

READ  Thông tin tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | Educationuk-vietnam.org

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Khi đó emf của bộ nguồn bằng emf của mỗi nguồn và điện trở trong rb của một nguồn điện mắc song song nhỏ hơn điện trở trong của mỗi nguồn gấp n lần. Emf và điện trở của nguồn điện bên trong là:

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

2. Công thức – Đơn vị đo

– Suất điện động của bộ và điện trở trong của bộ nguồn mắc nối tiếp được tính như sau:

b =Ngày thứ nhất +2 +3 +…. + ΞN

rb = rNgày thứ nhất + r2 +… + RN.

Ở đó:

+b là suất điện động của nguồn điện, tính bằng vôn (V);

+Ngày thứ nhất; ξ2; … Là suất điện động của mỗi nguồn, tính bằng vôn (V);

+ rb là điện trở trong của nguồn điện, tính bằng Ohm (Ω);

+ rNgày thứ nhất; r2; … Là điện trở bên trong của mỗi nguồn, tính bằng đơn vị ohm (Ω);

Trong trường hợp các nguồn giống hệt nhau, mỗi nguồn có emf ξ và điện trở trong r mắc nối tiếp:

b = nξ; rb = nr.

Ở đó:

+ n là số bộ nguồn mắc nối tiếp,

+b là suất điện động của nguồn điện, tính bằng vôn (V);

+ ξ là suất điện động của nguồn bất kỳ, tính bằng vôn (V);

+ rb là điện trở trong của nguồn điện, tính bằng Ohm (Ω);

+ r là điện trở trong của mỗi nguồn, tính bằng ôm (Ω);

– Emf và điện trở trong của bộ nguồn mắc song song khi n nguồn giống nhau, đều có emf ξ và điện trở trong r là:

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Ở đó:

+ n là số bộ nguồn song song,

+b là suất điện động của nguồn điện, tính bằng vôn (V);

READ  Make up là gì | Educationuk-vietnam.org

+ ξ là suất điện động của nguồn bất kỳ, tính bằng vôn (V);

+ rb là điện trở trong của nguồn điện, tính bằng Ohm (Ω);

+ r là điện trở trong của mỗi nguồn, tính bằng ôm (Ω);

3. Mở rộng

Các kết nối nguồn điện song song và nối tiếp có thể được kết hợp thành một nguồn điện hỗn hợp đối xứng. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n nhóm song song, mỗi nhóm gồm m nguồn giống nhau mắc nối tiếp như hình vẽ bên.

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Emf và điện trở bên trong của nguồn điện hỗn hợp đối xứng là

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Ở đó:

+ m là số nguồn trong một nhóm nối tiếp, n là số chuỗi song song.

+b là suất điện động của nguồn điện, tính bằng vôn (V);

+ ξ là suất điện động của nguồn bất kỳ, tính bằng vôn (V);

+ rb là điện trở trong của nguồn điện, tính bằng Ohm (Ω);

+ r là điện trở trong của mỗi nguồn, tính bằng ôm (Ω);

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

4. Bài tập minh họa

Bài 1: Hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có điện trở 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω, mắc vào một điện trở 2Ω để tạo thành sơ đồ mạch điện như sau:

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

a) Tính EMF và điện trở trong của bộ nguồn

b) Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Dung dịch:

a) Sơ đồ biểu diễn hai nguồn mắc nối tiếp, emf và điện trở trong của bộ nguồn là:

b = 2x = 2.1,5 = 3 (V); rb = 2 r = 2,0,5 = 1 (Ω)

b) Áp dụng định luật Ohm trong toàn quận

READ  Xem điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2022 chính xác nhất | Educationuk-vietnam.org

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

Bài 2: Có tám nguồn điện cùng loại có cùng emf ξ = 1,5 V và điện trở trong r = 1 Ω. Mắc các nguồn này thành hỗn hợp đối xứng gồm hai nhóm song song để thắp sáng một bóng đèn loại 6V – 6W. Cho rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm nguồn điện và bóng đèn ở mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện I qua đèn và công suất mà đèn tiêu thụ khi đó.

Dung dịch:

a) Sơ đồ mạch:

Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất

b) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn

Eb = 4e = 6 (V); rb = Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất = 2r = 2 (W)

Điện trở đèn

TỰ DOD = Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất = 6 (W) = LIRANHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Cường độ dòng điện chạy qua đèn

Tôi = Công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tốt nhất = 0,75 (A)

Công suất của đèn khi đó

PD = Tôi2TỰ DOD = 0,752.6 = 3,375 (W)

Nhận xét: Khi đó đèn mờ hơn bình thường.

Xem thêm các công thức vật lý lớp 11 liên quan hay quan trọng khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia năm Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250 nghìn cho mỗi khóa học, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video hướng dẫn của những giáo viên hay nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Dòng lớp 12 khác