21 lượt xem

Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong tuyển dụng việc làm IT chất nhất | Educationuk-vietnam.org

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) đã chính thức gia nhập hệ sinh thái Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) từ tháng 4/2019.

Với sự hỗ trợ về nền tảng công nghệ và hệ sinh thái từ TPB, TPS định hướng phát triển các lĩnh vực sau:
• Đầu tư ngân hàng
• Dịch vụ môi giới
• Quản lý tài sản chuyên nghiệp

Trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, TPS đẩy mạnh các hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và mua bán, sáp nhập. Nhờ thế mạnh về mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, TPS sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và huy động hiệu quả nguồn vốn từ thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với Dịch vụ Môi giới và Quản lý Tài sản, TPS phục vụ nhu cầu đầu tư, tiết kiệm và các nhu cầu tài chính khác của khách hàng cá nhân bằng cách kết nối và sử dụng các ứng dụng công cộng, công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, khách hàng trong hệ sinh thái TPBank sẽ dễ dàng lựa chọn kênh đầu tư phù hợp và hiệu quả.

READ  Bằng kỹ sư tiếng Anh là gì? Các vấn đề liên quan đến kỹ sư | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: