12 lượt xem

Công Ty Cổ Phần Moji Việt Nam tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

– Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng cho các bộ phận.
– Đăng tin tuyển dụng trực tiếp, lọc hồ sơ ứng viên, tìm kiếm, truy xuất, hiển thị, lưu dữ liệu, điều chỉnh lịch phỏng vấn.
– Liên hệ trực tiếp và tạo nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng, website, diễn đàn, mạng cá nhân.
– Tổng hợp, phân tích kết quả tuyển dụng để lựa chọn kênh truyền thông, nguồn ứng viên, cách thức thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp với tiêu chí tuyển dụng.
– Xây dựng quan hệ, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng.
– Cập nhật, điều tiết, quản lý và lưu trữ dữ liệu nhân viên theo đúng quy định.
– Hướng dẫn và giới thiệu cho nhân viên mới các chính sách và quy định về nhân sự của Công ty.
– Theo dõi, cập nhật chế độ BHXH, BHYT của nhân viên công ty.
– Tổ chức các sự kiện nội bộ, chăm lo đời sống, văn hóa của CBNV Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận giao.

Xem chi tiết

READ  Tổng hợp điểm chuẩn năm 2021 các trường đại học vừa công bố chính thức | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: