63 lượt xem

Consolidate là gì? Cách sử dụng tính năng hợp nhất trang tính trong Excel | Educationuk-vietnam.org

Hợp nhất là một thuật ngữ không hề mới đối với lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và kế toán kiểm toán. Trong Excel, hợp nhất cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà phân tích dữ liệu. Vậy hợp nhất là gì và chúng ta sử dụng nó như thế nào?

Hợp nhất là một thuật ngữ chuyên ngành nổi tiếng và thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và Kế toán – Kiểm toán. Vậy khái niệm kinh tế của hợp nhất là gì, khái niệm hợp nhất là gì khi được sử dụng như một công cụ trong Excel, hàm excel Làm thế nào nó có thể được kết hợp với hợp nhất và ý nghĩa của hợp nhất là gì?

I. Khái niệm kinh tế của Hợp nhất là gì?

Hợp nhất là gì? Trong kinh tế học? Hợp nhất dịch ra tiếng Việt là “union”. Hợp nhất là việc kết hợp tài sản, nợ phải trả và các khoản mục tài chính khác của hai hoặc nhiều doanh nghiệp hoặc đơn vị thành một. Trong nội dung hoạt động kế toán tài chính, khi nói đến thuật ngữ “hợp nhất là gì”, người ta thường nói đến hợp nhất báo cáo tài chính, trong đó tất cả các công ty con đều lập báo cáo tài chính, được báo cáo dưới sự bảo trợ của công ty mẹ.

Khái niệm kinh tế của Hợp nhất là gì?

Khái niệm kinh tế của Hợp nhất là gì?

II. Ý nghĩa kinh tế của việc Hợp nhất là gì?

Trước khi nói về tầm quan trọng kinh tế của Hợp nhất là gì?, hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của từ này. Thuật ngữ hợp nhất bắt nguồn từ tiếng Latinh, có nghĩa là “hợp nhất thành một.” Bất kể bối cảnh sử dụng là gì, liên hợp bao gồm việc tập hợp một số lượng lớn các mục khác nhau thành một số nhỏ hơn. Ví dụ, một khách du lịch có thể đóng gói tất cả hành lý của mình trong một túi lớn hơn. Trong lĩnh vực tài chính kế toán, hợp nhất mang một sắc thái cụ thể hơn.

Hợp nhất trong việc này bao gồm việc liên kết nhiều tài khoản hoặc doanh nghiệp với nhau và kết hợp thông tin thành một điểm duy nhất. Trong hoạt động kế toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất sẽ cung cấp một cái nhìn và đánh giá toàn diện về tình hình tài chính của tổng công ty của cả công ty mẹ và công ty con, chứ không phải xem xét vị thế độc lập của một công ty cụ thể.

READ  Open jobs at NAVIGOS GROUP VIETNAM JSC | Educationuk-vietnam.org

Trong kế toán hợp nhất, thông tin từ công ty mẹ và tất cả các công ty con của nó được coi như thể nó đến từ một thực thể kinh tế duy nhất. Tài sản tích lũy từ hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ khoản thu nhập hoặc chi phí nào được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của công ty mẹ hoặc công ty mẹ. Thông tin này được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng khi công ty mẹ sở hữu đa số cổ phần, thực hiện quyền kiểm soát trên 50% cổ phần của công ty con. Công ty mẹ sở hữu trên 20% cổ phần có quyền sử dụng kế toán hợp nhất. Trường hợp công ty mẹ sở hữu dưới 20% cổ phần thì hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

III. Tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

Hàm hợp nhất trong Excel là gì? Hợp nhất Excel là một công cụ thực hiện chức năng hợp nhất dữ liệu trùng lặp được tìm thấy trong bảng tính. Chức năng này tương tự như loại bỏ các bản sao. Tuy nhiên, công cụ Hợp nhất trong Excel ưu việt hơn ở chỗ nó có thể tạo một báo cáo chung dựa trên trường dữ liệu. Hợp nhất là gì cũng có thể được kết hợp với các hàm Excel khác để thực hiện chức năng mở rộng của nó.

Hợp nhất Excel là một trong những công cụ dùng để thống kê hữu ích, cho phép bạn nhanh chóng thực hiện các phép tính tổng, giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất …

Tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

Tính năng đặc biệt của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

IV. Sử dụng hợp nhất Excel để hợp nhất dữ liệu từ nhiều trang tính thành một sổ làm việc

Các bước thực hiện chức năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều bảng tính vào một sổ làm việc trong công cụ Hợp nhất là gì?? Để làm điều này, chúng tôi làm theo các bước sau:

READ  Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện | Educationuk-vietnam.org

Bước 1: Sắp xếp các trang tính có chứa dữ liệu một cách chính xác dựa trên các tiêu chí đánh giá sau:

 • Mỗi tập dữ liệu bạn muốn hợp nhất phải nằm trên một trang tính riêng lẻ. Không nhập bất kỳ dữ liệu nào khác vào trang tính mà bạn định xuất dữ liệu tổng hợp
 • Mỗi trang tính bạn muốn hợp nhất phải có cùng một bố cục và mỗi cột có một tiêu đề chứa cùng một trường dữ liệu. Không có hàng hoặc cột trống nào trong bất kỳ trang tính nào chứa bất kỳ dữ liệu nào.

Bước 1

Bước 2: Trong cửa sổ Microsoft Excel, nhấp vào Dữ liệu → Hợp nhất

Bước 2

Bước 3: Khi hộp thoại Hợp nhất xuất hiện, hãy làm như sau:

Trong phần Chức năng:, chọn một trong các hàm tóm tắt bạn muốn sử dụng để kết hợp dữ liệu: SUM, AVERAGE … Ví dụ, bạn sẽ chọn SUM.

Trong phần Tham chiếu (hoặc tham chiếu): Nhấp vào hình thu nhỏ của hộp thoại Hợp nhất và chọn phạm vi tham chiếu trên trang tính đầu tiên.

Sau đó, nhấp chuột trái vào hộp Thêm để thêm phạm vi vào Tham chiếu Tất cả để Excel sẽ hợp nhất tất cả chúng.

Nếu một hoặc nhiều trang tính nằm trong một sổ làm việc khác, hãy bấm Duyệt bên dưới để tiếp tục tìm trang tính.

Bước 3

Bước 4: Đã cập nhật hồ sơ cài đặt. Trong hộp thoại Hợp nhất là gì, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Đánh dấu vào các hộp Hàng trên cùng là hàng trên cùng.
 • Cột Left (bên trái) sử dụng các nhãn nếu bạn muốn có các nhãn hàng hoặc cột của phạm vi nguồn được sao chép trong phần nối.
 • Chọn hộp Tạo liên kết đến nguồn nếu bạn muốn dữ liệu đã hợp nhất được cập nhật tự động bất cứ khi nào dữ liệu trong nguồn thay đổi. Trong trường hợp này, Hợp nhất Excel sẽ tự động tạo liên kết đến các trang tính nguồn thực hiện hợp nhất.

Bước 4

Nếu bạn mở rộng nhiều nhóm bằng cách nhấp vào biểu tượng đường viền cộng và sau đó nhấp vào ô có giá trị cụ thể được liên kết với nó, dữ liệu nguồn sẽ xuất hiện trong thanh công thức.

Bước 4

V. Cách nối hai trang tính Excel vào một trong các cột chính

Trong trường hợp này, Hợp nhất Excel có thể được thực hiện bằng cách kết hợp với các hàm Excel, đặc biệt là hàm Vlookup hoặc hàm Hlookup để giải quyết vấn đề.

READ  Giáo trình Pháp luật đại cương PDF | Educationuk-vietnam.org

Cách hợp nhất hai trang tính Excel vào một trong các cột chính

Cách hợp nhất hai trang tính Excel vào một trong các cột chính

TẠI VÌ. Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trong Ngày chọn Kết hợp Trang tính

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác

Dữ liệu sẽ khớp với tiêu đề cột một cách hoàn hảo.

Hợp nhất các trang tính Excel với một thứ tự cột khác

VII. Một ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất là gì?

Giả sử có một số trang tính chứa thông tin về các sản phẩm khác nhau và bây giờ bạn cần kết hợp chúng thành một bảng như sau:

Ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất

Ví dụ về cách sử dụng Hợp nhất

Kết hợp một số trang tính trong Hàm Excel bằng một trong 5 bước:

Bước 1: Kích hoạt trình hướng dẫn hợp nhất bảng tính, trong thanh công cụ Excel → tab Ablebits → Hợp nhất → Hợp nhất bảng tính.

Bước 2: Chọn trang tính và hợp nhất các khu vực.

Bước 3: Chọn kiểu hợp nhất là Sao chép dữ liệu từ các phạm vi đã chọn vào trang tính → Tiếp theo.

Bước 4: Chọn cách bạn muốn nối các trang tính với các tùy chọn dán:

 • Dán tất cả: để sao chép các giá trị và công thức. Tùy chọn này được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.
 • Chỉ dán các giá trị: khi bạn không muốn giữ các công thức đến từ các trang nguồn
 • Dán liên kết vào dữ liệu: kết nối dữ liệu đã hợp nhất với dữ liệu nguồn.

Sự lựa chọn khác:

 • Bảng của tôi có tiêu đề: kết hợp các bảng với các cột sắp xếp khác nhau.
 • Chỉ sao chép dữ liệu cho…: chỉ nối một số cột trong bảng.
 • Lưu định dạng.
 • Chia sẻ các bản sao…: Thêm các hàng trống giữa các dải dữ liệu được nối.

Bước 5: Chọn khu vực chứa dữ liệu đã hợp nhất.

VIII. Sự kết luận

Trên đây là những hiểu biết cơ bản mà người dùng Excel cần phải có Hợp nhất là gì?ý nghĩa của Hợp nhất Hợp nhất được kết hợp với các hàm Excel khác trong thực thi lệnh.