11 lượt xem

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 2022 | Educationuk-vietnam.org

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì? Cách thực hiện đánh giá nghề nghiệp giáo viên mầm non? Quý khách hàng có nhu cầu, tìm hiểu và quan tâm đến nội dung trên vui lòng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là hệ thống những yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; hiểu biết; những kỹ năng sư phạm mà giáo viên mầm non phải đạt được để đáp ứng mục tiêu của giáo dục mầm non.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non là việc xác định mức độ đạt được về trình độ, năng lực của giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Lưu ý: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non bao gồm 05 lĩnh vực: phẩm chất giáo viên, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin , trình diễn nghệ thuật. kỹ năng trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Hiểu biết về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

đang làm việc Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non có những ý nghĩa quan trọng sau:

– Làm cơ sở để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo có chất lượng và thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; tuyển chọn và sử dụng giáo viên mầm non cốt cán.

– Làm cơ sở để các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, của địa phương và của ngành giáo dục.

– Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, khuyến khích phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 26/2018

hóa đơn Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Công văn số 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Phiếu đánh giá sẽ bao gồm các nội dung chính sau:

– Thông tin của giáo viên thực hiện đánh giá: họ và tên giáo viên, trường, nhóm / lớp phụ trách… .;

– Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu của từng tiêu chí, đối chiếu với minh chứng và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhà giáo trong năm học, tự đánh giá (chấm x) theo các mức độ sau. của chưa đạt (Giấy chứng nhận); Kalimi (Đ); Công bằng (K); Tốt (T)

– GV nhận xét, chỉ rõ những điểm mạnh, những vấn đề cần cải thiện;

– Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp năm học tới;

– Đánh giá kết quả đánh giá;

– Giáo viên ký tên, ghi rõ họ tên;

Lưu ý: Về đường đi Đánh giá chuyên môn của giáo viên mầm non chỉ định:

– Đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có đủ các tiêu chuẩn từ khá trở lên, ít nhất 2/3 tiêu chí đạt mức khá, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 là tốt

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có đủ các tiêu chí ở mức khá trở lên, có ít nhất 2/3 tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong đó tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt loại khá trở lên;

– Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt loại Khá trở lên: Có đủ các tiêu chuẩn đạt từ loại Khá trở lên;

– Không đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá là không đạt (tiêu chí đánh giá là không đạt khi không đạt yêu cầu về mức độ đạt của tiêu chí đó).

Download (Tải về) Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 26/2018

Hướng dẫn đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Làm việc Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Một cách khách quan và hiệu quả, đối với mỗi tiêu chuẩn mà chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể, các thầy cô giáo cần lưu ý những điều sau:

Đối với tiêu chuẩn 1:

Về phẩm chất nhà giáo, cần hiểu rõ nhà giáo phải tôn trọng quy chế, rèn luyện đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức, xây dựng phong cách nhà giáo.

Từ đó, căn cứ vào thực tiễn của nhà trường và địa phương, đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT để đánh giá việc đạt được các tiêu chí theo các mức độ sau. :

– Mức độ đạt được: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

– Mức khá: Có ý thức tự học, tự rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

– Mức khá: Là người mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện đạo đức.

Bên cạnh đó, còn có những tấm gương thể hiện sự khả quan trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của giáo viên như:

– Các minh chứng đánh giá, xếp loại giáo viên về việc giáo viên đó thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm các quy định về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em …;

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường / bản nhận xét của một đảng viên chung, có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên đó có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là đảng viên);

Biên bản họp phụ huynh học sinh ghi nhận cô giáo nghiêm túc, đối xử đúng mực với các cháu và luôn quan tâm, nhắc nhở các cháu trong quá trình học tập, rèn luyện.

Đối với 2. tiêu chuẩn:

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tương ứng là nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.

Ví dụ, trong tiêu chí chăm sóc giáo dục trẻ em được đánh giá như sau:

– Mức độ đạt được: Thực hiện được kế hoạch nuôi và chăm sóc sức khoẻ của trẻ trong nhóm, lớp; cung cấp lối sống, dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn, phòng chống dịch bệnh cho trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non;

– Mức khá: Thực hiện tích cực, linh hoạt đổi mới hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tế của trường, lớp;

– Mức khá: Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ.

Đối với 3. tiêu chuẩn:

Xây dựng môi trường giáo dục, ở đây hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; việc thực hiện quyền dân chủ trong trường học.

Ví dụ: Trong tiêu chí thực hiện quyền dân chủ trong trường học dựa trên:

– Mức độ đạt được: Thực hiện các quy định về quyền trẻ em; quy định về quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em phù hợp với quy chế dân chủ trong nhà trường;

– Mức khá: Đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và đồng nghiệp trong trường; phát hiện, ngăn chặn và kiến ​​nghị các biện pháp xử lý ngay đối với các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có);

– Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em; phát huy quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường.

Đối với tiêu chuẩn 4:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Với tiêu chuẩn này, giáo viên đánh giá dựa trên:

Tiêu chí: Phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

– Mức độ đạt được: Xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, tôn trọng và hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc giáo dục, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

– Mức khá: Phối hợp kịp thời với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ em;

– Mức khá: Trao đổi, hỗ trợ kiến ​​thức, kỹ năng giáo dục, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng bảo vệ quyền trẻ em, tiêu chí này được đánh giá như sau:

– Mức độ đạt được: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, tôn trọng và hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng trong việc thực thi các quy định về quyền trẻ em;

– Mức khá: Chủ động phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em;

– Mức khá: Trao đổi, hỗ trợ kiến ​​thức, kỹ năng thực hiện các quy định về quyền trẻ em cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em; Xử lý ngay thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em liên quan đến quyền trẻ em.

Đối với tiêu chuẩn 05: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đánh giá theo các tiêu chí sau:

Sử dụng được ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

– Thể hiện năng khiếu nghệ thuật trong hoạt động nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Lưu ý: Từ việc đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí theo hướng dẫn của Thông tư 26 năm 2018 của Bộ Giáo dục, giáo viên sẽ đưa ra nhận xét của mình về những nội dung đạt và những nội dung chưa đạt, tốt. Cùng với đó, giáo viên sẽ xác định mục tiêu, nội dung đăng ký giảng dạy, bồi dưỡng, thời gian thực hiện và các điều kiện thực hiện trong năm học tiếp theo.

Dưới đây là các bộ phận của chúng tôi xung quanh Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Quý khách hàng quan tâm đến nội dung đọc, có vấn đề gì chưa hiểu thông tin vui lòng phản hồi trực tiếp để nhân viên hỗ trợ.

READ  Cách tải ảnh, video từ Instagram ngay trên điện thoại di động | Educationuk-vietnam.org