424 lượt xem

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán sách Chân trời sáng tạo

Đáp án các bài tập trắc nghiệm trong chương trình bồi dưỡng giáo viên Bài tập trắc nghiệm Toán Chân Trời Sáng Tạo có đáp án mà các thầy cô giáo nên tham khảo để hoàn thành tốt các bài tập trong chương trình Học tập môn Toán của thầy cô giáo. Vui lòng tham khảo chi tiết.

Câu trả lời câu hỏi chương trình đào tạo giáo viên – Đáp án tập huấn sách chân trời sáng tạo

1. Mục tiêu chung của chương trình toán học là:

A. Hình thành và phát triển năng lực toán học; Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và kĩ năng chung theo các mức độ phù hợp với môn học và cấp học.

B. Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo mức độ phù hợp với môn học và cấp học; Có kiến ​​thức và kỹ năng toán học cơ bản, thiết yếu và tổng quát; Tích hợp liên môn tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm và ứng dụng toán học vào thực tế.

C. Có kiến ​​thức và kỹ năng toán học tổng quát, cơ bản, thiết yếu; Tích hợp liên môn tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm và ứng dụng toán học vào thực tế; Có định hướng nghề nghiệp, cũng như có năng lực tối thiểu để tự nghiên cứu các vấn đề toán học liên quan đến cuộc sống.

D. Hình thành và phát triển năng lực toán học; Góp phần hình thành và phát triển
phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh theo các mức độ phù hợp với môn học và cấp học; Kiến thức, kỹ năng tổng hợp, cơ bản, thiết yếu, tích hợp liên môn tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm và vận dụng toán học.

2. Mục tiêu chung về kiến ​​thức, kĩ năng ở cấp trung học phổ thông được cụ thể hoá như thế nào?

A. Có kỹ năng làm toán cơ bản và kiến ​​thức cơ bản về số và số học; Hình học và Đo lường; Thống kê và xác suất

B. Có kỹ năng và kiến ​​thức toán học cơ bản về Số và Đại số; Hình học và Đo lường; Thống kê và xác suất.

C. Có kiến ​​thức và kỹ năng toán học cơ bản về Đại số và một số nguyên tố
Phân tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và xác suất.

D. Có kiến ​​thức và kỹ năng toán học cơ bản cơ bản về Số, Đại số và số lượng các yếu tố phân tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất.

3. Một trong những yêu cầu về năng lực cần thiết để giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học là:

A. Phát hiện ra vấn đề cần giải quyết.

B. Xác định vấn đề cần giải quyết và đặt câu hỏi.

READ  Top 8 bài phân tích Hạnh phúc của một tang gia hay nhất

C. Xác định tình huống vấn đề; thu thập, tổ chức, diễn giải và đánh giá
độ tin cậy của thông tin; Chia sẻ sự hiểu biết với những người khác.

D. Giải quyết các vấn đề nảy sinh từ các lựa chọn trên.

4. Những biểu hiện của năng lực tư duy và lập luận toán học là:

A. Có thể thực hiện các thao tác tư duy, nêu dẫn chứng và lập luận một cách logic, giải thích hoặc sắp xếp cách giải quyết vấn đề theo thuật ngữ toán học.

5. Yêu cầu về năng lực giải toán ở cấp độ trung bình trở xuống là:

A. Xác định vấn đề cần giải quyết và đặt câu hỏi; Chỉ ra cách giải quyết vấn đề; Thực hiện và chứng minh giải quyết vấn đề đơn giản.

B. Đã xác định được vấn đề cần giải quyết; Xác định các cách thức và giải pháp
vấn đề; Sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng toán học có liên quan để giải quyết vấn đề; Giải pháp đề xuất có thể được đánh giá và khái quát.

C. Xác định tình huống có vấn đề, thu thập, sắp xếp, diễn giải và đánh giá độ tin cậy của thông tin, trao đổi hiểu biết về vấn đề với những người khác; Lựa chọn và thiết lập các cách thức và thủ tục để giải quyết vấn đề; Thực hiện và trình bày giải pháp cho vấn đề.

D. Xác định cách thức và giải pháp để giải quyết vấn đề; Sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng toán học có liên quan để giải quyết vấn đề; Giải pháp đề xuất có thể được đánh giá và khái quát.

6. Thông qua những cơ hội nào, Toán học góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung cho học sinh?

A. Phối hợp các hoạt động giáo dục toán học với các hoạt động thực nghiệm và phân hóa

B. Phối hợp hoạt động giáo dục toán học với hoạt động thực nghiệm, nhằm phân hóa và phát triển các năng lực chung trong chương trình toán học.

C. Phối hợp các hoạt động giáo dục toán học với các hoạt động thực nghiệm, cũng như tích hợp và phát triển các năng lực chung trong chương trình toán học

B. Phối hợp hoạt động thí nghiệm với hoạt động phân hóa, tích hợp và phát triển năng lực chung trong chương trình môn Toán.

7. Năng lực toán học bao gồm:

A. Tư duy và suy luận toán học; Giải quyết các vấn đề toán học; Mô hình toán học về lửa; Giao tiếp toán học; Sử dụng các công cụ và đồ dùng dạy học toán.

B. Mô hình hóa; Giải quyết các vấn đề toán học; Áp dụng toán học; Tư duy toán học và suy luận
học hỏi; Giao tiếp toán học.

C. Giải toán; Sử dụng công cụ, dụng cụ để dạy toán; Áp dụng toán học; Giải quyết các vấn đề toán học; Tư duy toán học và suy luận

READ  Nêu 1 số biểu hiện về tự lập và trái tự lập trong học tập và sinh hoạt hằng ngày

D. Tư duy và suy luận toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết các vấn đề toán học; Ứng dụng: toán học; Chọn toán học.

8. Toán học góp phần phát triển tính tự chủ và tự học thông qua:

A. Rèn luyện cho học sinh biết cách chọn mục tiêu và lập kế hoạch bài học
hình thức tự học.

B. Nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, diễn đạt các thông tin toán học cần thiết
trong văn bản toán học

C. Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để trao đổi, trình bày nội dung, ý tưởng, phương pháp toán học trong tương tác với người khác, đồng thời thể hiện sự tự tin, tôn trọng người đối thoại khi mô tả, giải thích nội dung, ý tưởng toán học.

D. Giúp học sinh xác định tình huống có vấn đề; chia sẻ sự hiểu biết với những người khác; biết đề xuất, lựa chọn cách thức, quy trình giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp cho vấn đề, biết đánh giá các giải pháp đã thực hiện và khái quát hóa các vấn đề tương tự.

9. Hình phẳng trong chương trình Toán lớp 6 năm 2018 là:

A. Điểm, đoạn thẳng, bán kính; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng; Góc. Các góc đặc biệt. Số đo của góc.

B. Tam giác đều, vuông, lục giác đều; Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang đều.

C. Hình bên có trục đối xứng; Hình có tâm đối xứng; Vai trò của phép đối xứng trong giới tự nhiên.

D. Điểm, đoạn thẳng, bán kính; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng; Tam giác đều, lục giác đều vuông.

10. Những điểm mới chính trong nội dung chương trình toán tiểu học là:

A. Tái cấu trúc các vòng tròn kiến ​​thức, chú trọng rèn luyện kỹ năng tính nhẩm.

B. Giảm bớt khó khăn về kỹ thuật viết phép tính, tăng tính thực tiễn và ứng dụng toán học vào thực tế.

C. Sự gia tăng của yếu tố thống kê – xác suất.

D. Cải tiến nâng cao khả năng tính toán.

11. Nội dung giáo dục nào sau đây đã xuất hiện trong chương trình dạy học Toán lớp 2 năm 2018 nhưng không có trong chương trình giáo dục hiện hành:

A. Nội dung ước lượng vật thể, khối trụ và khối cầu, một số yếu tố thống kê – xác suất.

B. Nội dung bảng cửu chương 4, kinh nghiệm thực tế, một số yếu tố thống kê.

C. Nội dung khối trụ và khối cầu, một số yếu tố thống kê, kinh nghiệm thực tế.

D. Đánh giá hàm lượng vật thể, khối trụ và khối cầu, một số yếu tố thống kê – xác suất, kinh nghiệm thực tế

12. Trong chương trình Toán lớp 1 chương trình GET 2018 không bao gồm những nội dung giáo dục nào sau đây:

A. Số học.

READ  Những câu đố vui hại não cực hay - Câu đố hại não

B. Yếu tố thống kê.

C. Hệ số đại số.

D. Yếu tố hình học.

13. Một số điểm mới ở cấp THPT trong chương trình môn toán năm 2018 là:

A. Giảm tính phức tạp trong dạy học và giải phương trình, bất phương trình; Giảm nội bộ
sử dụng phương pháp tọa độ trong dạy học hình học; Nhấn mạnh khả năng đọc, vẽ, trí tưởng tượng và sự sáng tạo trong dạy học hình học không gian. Trong đó, có chuyên đề nhập môn hình học đồ họa và vẽ kỹ thuật;

B. Tăng cường các nội dung về thống kê và xác suất gắn với các ứng dụng trong thực tế; Chú ý sử dụng giáo trình, đồ dùng dạy học hiện đại; Tăng cường thực hành và ứng dụng toán học trong thực tế; Không đưa số phức vào chương trình

C. Các chuyên đề học tập ở mỗi lớp 10, 11, 12 có nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh cần vận dụng nhiều kiến ​​thức toán học.

D. Nâng cao nhiều nội dung kiến ​​thức mở rộng mà chương trình hiện hành không có.

14. Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho học sinh trong Chương trình Toán học năm 2018 là:

A. Năng lực được hình thành và phát triển thông qua hoạt động học tập và trải nghiệm của bản thân.

B. Tăng cường khả năng ứng dụng bằng cách liên kết nội dung toán học với thực tế cuộc sống.

C. Rèn luyện phương pháp học tập là quan trọng.

D. Tăng kỹ năng tính toán nâng cao

15. Tổ chức quá trình học tập theo mô hình dạy học định hướng năng lực

A. Mỗi chủ đề được mô tả như một loạt các bài học thiết yếu, được tổ chức phù hợp.
với tiến bộ nhận thức của học sinh và logic toán học.

B. Mọi hoạt động học tập đều được hình thành bằng các thao tác.

C. Tổ chức cho học sinh thực hiện có hiệu quả từng hoạt động học dựa trên hành động.

D. Tổ chức học theo nhóm.

Đáp án đề thi thử môn Toán, sách Chân trời sáng tạo

Câu trả lời câu đố luyện tập toán học

Câu trả lời câu đố đào tạo giáo viên toán

Đáp án các bài tập trắc nghiệm trong chương trình bồi dưỡng giáo viên

Đáp án các bài tập trắc nghiệm trong chương trình đào tạo

Link tải “bài tập kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn môn toán 7 bộ sách chân trời sáng tạo”

Link tải bài tập của 7 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo mới nhất năm 2022 mà bạn không nên bỏ qua. Nhấp ngay!

DOWNLOAD

Video “đáp án bài tập kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn môn khoa học tự nhiên – bộ sách chân trời sáng tạo”

Video giải đáp câu hỏi về bài tập kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn môn Khoa Học Tự Nhiên là Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo. Cùng xem ngay video này nhé!

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác tại mục Tài liệu. Cảm ơn bạn đã đón đọc tại trang educationuk-vietnam.org.